Poll of polls

Oslo MDG tosifret

Publisert 16. februar 2019. Sist endret 16. februar 2019.

Kommunevåpen
Oslo kommune
Folketall: 709 037
Ordfører: Marianne Borgen, SV
Byrådsleder: Raymond Johansen, Ap
Fakta om målingen
Norstat for NRK / Aftenp.
OEV
Ap26,58,1
H33,61,0
Frp5,9-0,2
SV8,0-2,1
Sp0,90,1
KrF2,20,5
V4,6-4,5
MDG10,70,5
R7,41,6
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Oslo – kommunevalg – Norstat for NRK og Aftenposten – 1.000 spurte – tatt opp 7–12 februar 2019.

Vi retter en hjertelig takk til Aftenposten, ved Lars Inge Staveland, for innsyn i bakgrunnstallene.

1) NRK og Aftenposten skal ha honnør for at målingen er solid med 1.000 spurte. Norstat vekter mot kvlg 2015. Respons vekter Oslo mot 2017. Målinger vektet mot 2015 vs 2017 kan ikke uten videre sammenlignes.

2) SV og MDG har størst pluss i pp mot kvlg 2015, begge med +2,6.

3) Høyre har størst pluss i pp mot forrige måling i Oslo med +5,1 (VG/Respons sep. 18).

4) MDG ble med 10,7 for andre gang målt tosifret i hovedstaden. Den første var Respons for Høyre i juni 2018 med 11,8.

5) MDGs vekst skyldes ifølge Norstat henting av velgere hos Ap, R, SV, V. Partiet gjør det også solid blant velgere som ikke stemte i 2015 (i hovedsak hjemmesittere 2015 + fire årskull førstegangsvelgere).

6) MDG har en stemmereserve fordi hver tredje av partiets 2015-velgere har satt seg på gjerdet. Lojaliteten på 53 peker på MDGs problem også nasjonalt.

7) Høyre ble målt størst med 33,6. Partiet er iflg Norstat fullmobilisert med høy lojalitet, henting av velgere i begge blokkene, og mobilisering av velgere som ikke stemte i 2015. Skal Oslo Høyre vokse ut over nivået i denne undersøkelsen, må – trolig – henting av velgere fra andre partier økes ytterligere.

8) Skulle målingen bli resultatet i valget, får Raymond Johansen fire nye år som byrådsleder.

Oslo – lojalitet mot stv 2017

Stv 2017 Oslo: Ap 104.089 – SV 34.052 – R 23.083 – Sp 7.778 – KrF 7.843 – MDG 21.853 – V 30.933 – H 97.085 – Frp 35.037.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
sep.18 77 77 71 23 65 68 84 77 65 VG/Respons
jun.18 75 55 52 29 39 55 84 53 73 H/Respons
mai.18 80 66 58 37 57 85 85 66 66 VG/Respons
des.17 75 84 68 53 51 69 89 62 81 H/V/Respons

Oslo – lojalitet mot kvlg 2015

Kvlg 2015 Oslo: Ap 102.431 – SV 17.445 – R 16.174 – Sp 1.926 – KrF 7.827 – V 21.986 – H 101.882 – Frp 19.311 – MDG 26.096.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
feb.19 79 65 61 63 25 68 81 76 53 NRK/Aftp/Norstat

Oslo – uvektete råtall

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
feb.19 8 9,1 22,8 1,4 4,5 2,5 36 6,3 9,2 NRK/Aftp/Norstat
sep.18 6,3 10,8 21,2 0,6 10,6 2 32,3 5,8 9,5 VG/Respons
jun.18 13,3 10 17,1 0,7 5,3 1,7 35,4 5,9 10,1 H/Respons
mai.18 9,9 10,6 20,7 1,5 7,5 2,1 32,4 6,6 8,2 VG/Respons
des.17 8,6 11,5 20,3 1,9 6,3 2,1 34 4,9 9,5 H/V/Respons

Oslo – Arbeiderpartiet vs Høyre

S-17: Ap 104.089 – H 97.085. K-15: Ap 102.431 – H 101.882.

Fra Ap til H Fra H til Ap Nto pluss H
feb.19 3500 3000 500 2015-velgere
sep.18 6500 0 6500 2017-velgere
jun.18 10500 2500 8000 2017-velgere
mai.18 5500 0 5500 2017-velgere
des.17 8500 1500 7000 2017-velgere

Oslo – Fremskrittspartiet vs Høyre

S-17: Frp 35.037 – H 97.085. K-15: Frep 19.311 – H 101.882.

Fra Frp til H Fra H til Frp Nto pluss H
feb.19 2000 1000 1000 2015-velgere
sep.18 0 2500 -2500 2017-velgere
jun.18 12500 2500 10000 2017-velgere
mai.18 6000 3000 3000 2017-velgere
des.17 11000 1000 10000 2017-velgere

Oslo – Ap vs SV

S-17: Ap 104.089 – SV 34.052. K-15: Ap 102.431 – SV 17.445.

Fra Ap til SV Fra SV til Ap Nto pluss SV
feb.19 7000 500 6500 2015-velgere
sep.18 3000 4000 -1000 2017-velgere
jun.18 7500 3500 4000 2017-velgere
mai.18 2500 2500 0 2017-velgere
des.17 1500 1500 0 2017-velgere

Oslo – Ap vs Rødt

S-17: Ap 104.089 – R 23.083. K-15: Ap 102.431 – R 16.174.

Fra Ap til R Fra R til Ap Nto pluss R
feb.19 4000 0 4000 2015-velgere
sep.18 1000 0 1000 2017-velgere
jun.18 10500 500 10000 2017-velgere
mai.18 3000 0 3000 2017-velgere
des.17 3500 1000 2500 2017-velgere

Oslo – Ap vs MDG

S-17: Ap 104.089 – MDG 21.853. K-15: Ap 102.431 – MDG 26.096.

Fra Ap til MDG Fra MDG til Ap Nto pluss MDG
feb.19 4500 500 4000 2015-velgere
sep.18 4500 500 4000 2017-velgere
jun.18 3500 0 3500 2017-velgere
mai.18 3500 500 3000 2017-velgere
des.17 1000 1000 0 2017-velgere

Oslo – SV vs MDG

S-17: SV 34.052 – MDG 21.853. K-15: SV 17.445 – MDG 26.096.

Fra SV til MDG Fra MDG til SV Nto pluss MDG
feb.19 1500 0 1500 2015-velgere
sep.18 1000 1000 0 2017-velgere
jun.18 4500 1000 3500 2017-velgere
mai.18 2000 500 1500 2017-velgere
des.17 1000 500 500 2017-velgere

Oslo – SV vs R

S-17: SV 34.052 – R 23.083. K-15: SV 17.445 – R 16.174.

Fra R til SV Fra SV til R Nto pluss R
feb.19 500 1000 500 2015-velgere
sep.18 500 1500 1000 2017-velgere
jun.18 2000 3500 1500 2017-velgere
mai.18 1000 4000 3000 2017-velgere
des.17 1500 2000 500 2017-velgere

Oslo – Høyre vs Venstre

S-17: H 97.085 – V 30.933. K-15: H 101.882 – V 21.986.

Fra H til V Fra V til H Nto pluss H
feb.19 1500 2000 500 2015-velgere
sep.18 1500 2500 1000 2017-velgere
jun.18 2000 7000 5000 2017-velgere
mai.18 2500 8500 6000 2017-velgere
des.17 500 7500 7000 2017-velgere

Oslo – Ap vs Venstre

S-17: Ap 104.089 – V 30.933. K-15: Ap 102.431 – V 21.986.

Fra Ap til V Fra V til Ap Nto pluss V
feb.19 500 2000 -1500 2015-velgere
sep.18 3000 1000 2000 2017-velgere
jun.18 1500 1500 0 2017-velgere
mai.18 3500 1000 2500 2017-velgere
des.17 4000 1000 3000 2017-velgere

Oslo – MDG vs Venstre

S-17: MDG 21.853 – V 30.933. K-15: MDG 26.096 – V 21.986.

Fra MDG til V Fra V til MDG Nto pluss MDG
feb.19 1000 3500 2500 2015-velgere
sep.18 500 1500 1000 2017-velgere

Ikke sikker ("på gjerdet")

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
feb.19 8 11 19 37 32 23 11 7 34 2015-velgere
sep.18 7 4 11 39 16 15 10 19 15 2017-velgere
jun.18 0 5 15 18 13 14 6 5 6 2017-velgere
mai.18 6 8 22 19 10 8 10 12 8 2017-velgere
des.17 6 3 14 35 14 16 6 4 10 2017-velgere

Andel av aktiviserte som ikke stemte i S-17 / K-15

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
feb.19 6 10 26 1 8 3 27 5 13 2015-velgere
sep.18 8 7 29 0 12 0 22 8 15 2017-velgere
jun.18 17 7 21 0 5 0 41 6 4 2017-velgere
mai.18 8 7 34 0 10 0 31 5 5 2017-velgere
des.17 5 3 29 3 8 3 40 5 6 2017-velgere

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2023 24 1 6 31 1 27
Norstat / NRK / Aftenp 14/2-19 24 1 3 28 0 31
Respons / VG 7/9-18 23 1 5 29 0 30
Respons / Høyre 26/6-18 25 1 3 29 0 30
Respons / VG 30/5-18 25 1 5 31 0 27
Sentio / Ap 13/5-18 23 2 4 29 0 29
Respons / H / V 15/12-17 25 1 4 30 0 28
Respons / Aftenp 23/6-17 25 1 3 29 0 29
Respons / Aftenp 23/3-17 25 2 3 30 0 28

Oslo 1979-2019

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 Respons / VG 30/5-18 Respons / Høyre 26/6-18 Respons / VG 7/9-18 Norstat / NRK / Aftenp 14/2-19
Ap 33,5 33,0 23,0 18,4 22,3 19,4 25,5 26,5
Høyre 43,3 42,4 23,5 32,6 33,1 35,8 28,5 33,6
Frp 4,6 7,0 6,0 6,1 8,5 6,7 9,4 5,9
SV 5,6 6,7 13,3 10,1 8,4 8,9 9,9 8,0
Sp 0,8 0,7 3,1 0,8 1,2 0,7 0,9 0,9
KrF 5,4 4,8 1,8 1,7 1,9 1,5 1,7 2,2
Venstre 3,5 2,8 10,0 9,1 7,8 5,2 7,9 4,6
MDG 0,0 0,0 8,5 10,2 7,1 9,3 7,8 10,7
Rødt 1,8 1,7 8,3 5,8 8,7 11,8 6,9 7,4
Andre 1,3 1,0 2,5 5,2 1,0 0,7 1,5 0,2
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 56,1 45,3 47,7 50,1 51,0 53,5
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 41,4 49,4 51,3 49,2 47,5 46,3
Sp + KrF + V 9,8 8,2 15,0 11,6 10,9 7,4 10,5 7,7

Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner