Poll of polls

"Opptalte stemmer": H 29,8 - Ap 28

Publisert 22. april 2011. Sist endret 22. april 2011.

Etter hva vi vet, er 56 kommuner målt hittil. Disse dekker 47 pst av stemmene i kommunevalget 2007. Stillingen nasjonalt mellom Ap og Høyre på poll og polls er f.t. Ap 28,0 vs H 26,2. Dette er nivåene gitt to forutsetninger - (i) målingene i de nevnte 56 kommunene, og (ii) forutsetningene vi legger til grunn for beregningen av poll of polls, se nærmere OM-siden.

Vi har i dag også lagt ut tabeller som kan sammenlignes med valgnattens oversikter over "opptalte stemmer". Forutsetningene er (1) valg i målte kommuner, f.t. 56 kommuner, (2) antall godkjente stemmer i målte kommuner svarer til antall godkjente stemmer i disse kommunene i kommunevalget 2007, og (3) valgresultatet svarer til sist gjennomførte partimåling i hver kommune, eller snittet av målinger siste tre dager, dersom det foreligger flere målinger.

På bakgrunn av disse forutsetningene vil summen av "stemmene" i kommunene som til enhver tid er målt, fordelt på partiene, svare til "opptalte stemmer" valgnatten - dvs. ikke prognosene, men fordelingen av stemmer som til enhver tid er opptalt.

Hvis de 56 kommunene som så langt er målt skulle bli talt opp først valgnatten, sett i lys av forutsetningene som nevnt, vil Høyre ha 29,8 pst av stemmene og Ap 28,0.

Lenke til disse tabellene er inntatt nederst på kommuneforsiden. Se tabellen "Målte kommuner alle".

Gitt Høyre 29,8 og Arbeiderpartiet 28 når disse 56 kommunene er "opptalt", svarende til rundt 47 pst av velgermassen, bekreftes det f.t. mest sannsynlige i henhold til lokale målinger - at Ap blir størst nasjonalt. De øvrige 373 kommunene vil erfaringsmessig gi et så stort stemmeoverskudd for Arbeiderpartiet mot Høyre at Ap er favoritt til å slå Høyre totalt.

Nivåene for "opptalte stemmer" vil endre seg for hver gang en ny måling legges inn. Over tid er det f.eks. sannsynlig at Høyre vil gå noe ned i andel av "opptalte stemmer", fordi partiet - trolig - vanskelig kan forsvare et nivå på nesten 30 pst i kommunene som gjenstår.

Partienes nivåer på poll of polls og i "opptalte stemmer" skal i prinsippet nærme seg hverandre desto flere kommuner som blir målt - på samme måte som valgnattens tabeller for henholdsvis opptalte stemmer og prognoser vil nærme seg hverandre desto flere kommuner som rapporterer resultater.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no