Poll of polls

Målte kommuner

Beregningene viser samlet oppslutning for partiene i ulike kommunegrupper, forutsatt (1) valg i målte kommuner, (2) antall godkjente stemmer i målte kommuner svarer til antall godkjente stemmer i disse kommunene i kommunevalget 2007, og (3) valgresultatet svarer til sist gjennomførte partimåling i hver kommune, eller snittet av målinger siste tre dager, dersom det foreligger flere målinger.

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Klikk på den enkelte kommunegruppe for å se siste valgresultat og utvikling uke for uke i gruppen.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Målte kommuner alle 28,5 (3319) 28,2 (2510) 9,8 (979) 7,5 (725) 5,0 (1222) 3,0 (355) 4,0 (442) 6,3 (396) 5,2 (218) 2,5 (499)
Målte kommuner under 25 000 innb. 32,2 (2888) 19,0 (1537) 9,3 (689) 4,4 (345) 18,6 (1999) 3,0 (216) 3,2 (268) 2,9 (189) 2,7 (147) 4,6 (553)
Målte kommuner over 25 000 innb. 28,2 (545) 28,9 (502) 9,8 (211) 7,8 (120) 4,0 (110) 3,0 (63) 4,1 (65) 6,5 (96) 5,3 (67) 2,4 (55)
Målte kommuner Oslo/Akershus 26,7 (258) 33,1 (251) 6,6 (86) 7,9 (57) 1,1 (23) 2,2 (22) 4,5 (36) 10,4 (69) 7,2 (21) 0,4 (2)
Målte kommuner Øvrige Østland 37,3 (1142) 20,3 (562) 8,2 (210) 4,5 (132) 12,2 (625) 2,8 (78) 3,0 (82) 3,2 (73) 2,4 (52) 5,8 (183)
Målte kommuner Sørlandet 24,9 (192) 29,3 (203) 11,9 (84) 4,8 (21) 3,8 (55) 10,4 (89) 3,5 (20) 2,8 (12) 2,2 (6) 6,3 (46)
Målte kommuner Vestlandet 25,1 (739) 28,7 (871) 14,1 (380) 8,1 (195) 5,5 (342) 3,3 (100) 3,8 (163) 4,2 (90) 3,4 (42) 3,9 (152)
Målte kommuner Midt-Norge 31,7 (410) 24,1 (223) 8,6 (89) 9,9 (104) 6,6 (166) 2,5 (27) 4,2 (53) 5,6 (31) 5,4 (15) 1,4 (34)
Målte kommuner Nord-Norge 29,5 (622) 22,9 (340) 13,4 (197) 8,5 (153) 6,4 (197) 2,4 (41) 4,9 (69) 2,6 (33) 8,6 (52) 0,8 (43)
Målte kommuner Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner 31,0 (746) 24,4 (590) 14,5 (333) 5,1 (121) 8,4 (298) 3,9 (96) 3,0 (57) 3,2 (71) 2,6 (47) 3,7 (94)
Målte kommuner Mindre sentrale tjenesteytingskommuner 27,7 (252) 24,4 (194) 16,2 (112) 5,5 (50) 8,9 (94) 2,3 (9) 4,2 (62) 2,4 (31) 6,3 (30) 1,9 (19)
Målte kommuner Hedmark 38,4 (200) 11,6 (57) 4,2 (17) 5,3 (31) 17,5 (123) 2,6 (10) 3,4 (17) 4,3 (15) 1,0 (5) 11,8 (57)
Målte kommuner Oppland 36,3 (234) 22,2 (116) 6,4 (30) 4,8 (24) 14,3 (136) 1,8 (7) 2,8 (12) 2,3 (9) 4,5 (16) 4,7 (38)
Målte kommuner Buskerud 27,0 (166) 35,2 (186) 10,6 (59) 4,8 (22) 11,3 (107) 3,1 (18) 1,9 (8) 3,1 (12) 0,9 (2) 0,4 (5)
Målte kommuner Vestfold 0,0 (14) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (259) 0,0 (125) 0,0 (0) 0,0 (0)
Målte kommuner Rogaland 26,4 (175) 26,0 (187) 18,8 (118) 6,0 (34) 4,9 (70) 4,7 (46) 3,2 (22) 3,5 (15) 2,7 (8) 3,9 (53)
Målte kommuner Hordaland 23,6 (175) 31,9 (261) 11,1 (97) 9,7 (57) 5,1 (101) 2,5 (23) 4,1 (35) 4,7 (25) 3,5 (12) 3,8 (49)
Målte kommuner Sør-Trøndelag 31,7 (215) 24,1 (128) 8,6 (50) 9,9 (45) 6,6 (106) 2,5 (17) 4,2 (22) 5,6 (16) 5,4 (7) 1,4 (17)
Målte kommuner Nordland 27,7 (298) 27,4 (179) 16,6 (133) 6,6 (63) 9,2 (140) 2,1 (18) 3,3 (27) 1,5 (9) 5,3 (25) 0,2 (12)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen