Poll of polls

Målte kommuner

Beregningene viser samlet oppslutning for partiene i ulike kommunegrupper, forutsatt (1) valg i målte kommuner, (2) antall godkjente stemmer i målte kommuner svarer til antall godkjente stemmer i disse kommunene i kommunevalget 2007, og (3) valgresultatet svarer til sist gjennomførte partimåling i hver kommune, eller snittet av målinger siste tre dager, dersom det foreligger flere målinger.

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Klikk på den enkelte kommunegruppe for å se siste valgresultat og utvikling uke for uke i gruppen.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Målte kommuner alle 20,1 (2347) 27,7 (2141) 11,0 (974) 8,1 (640) 6,3 (1178) 4,0 (440) 5,4 (412) 5,5 (250) 4,1 (225) 7,7 (729)
Målte kommuner Ap-ledet 42,4 (1764) 20,7 (704) 11,1 (386) 3,2 (110) 4,7 (305) 4,5 (175) 4,4 (168) 4,1 (69) 1,4 (30) 3,3 (195)
Målte kommuner H-ledet 32,9 (1190) 29,4 (1084) 10,4 (448) 5,2 (155) 1,8 (157) 4,3 (215) 4,9 (166) 5,3 (66) 3,7 (62) 2,0 (150)
Målte kommuner Frp-ledet 34,0 (86) 17,7 (50) 27,6 (70) 1,6 (4) 4,7 (15) 3,9 (11) 4,9 (16) 2,1 (4) 0,4 (0) 2,9 (8)
Målte kommuner Sp-ledet 36,8 (723) 16,1 (302) 9,5 (159) 3,1 (52) 21,3 (477) 5,4 (99) 4,4 (84) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,4 (44)
Målte kommuner KrF-ledet 17,6 (110) 23,5 (152) 29,8 (149) 2,7 (14) 4,3 (34) 17,2 (114) 2,9 (16) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,3 (29)
Målte kommuner V-ledet 20,4 (33) 11,8 (18) 6,3 (7) 4,3 (7) 19,6 (42) 6,9 (9) 25,4 (51) 0,0 (5) 0,0 (0) 0,0 (0)
Målte kommuner under 25 000 innb. 22,7 (1736) 20,6 (1371) 11,4 (656) 6,2 (424) 15,7 (1303) 5,6 (351) 3,9 (236) 2,7 (136) 3,3 (169) 7,8 (675)
Målte kommuner over 25 000 innb. 19,3 (482) 29,8 (643) 10,9 (304) 8,6 (163) 3,4 (114) 3,5 (94) 5,9 (108) 6,5 (109) 4,4 (78) 7,7 (165)
Målte kommuner Oslo/Akershus 17,9 (174) 34,0 (231) 8,7 (97) 9,2 (51) 3,0 (53) 1,7 (16) 7,9 (48) 9,2 (47) 4,1 (18) 4,3 (23)
Målte kommuner Øvrige Østland 22,3 (701) 26,8 (618) 11,5 (247) 6,4 (170) 8,6 (389) 3,2 (80) 3,6 (86) 3,9 (72) 4,2 (77) 9,4 (244)
Målte kommuner Sørlandet 17,5 (131) 23,4 (161) 12,6 (79) 7,3 (27) 4,7 (54) 12,9 (98) 5,9 (39) 3,6 (9) 2,9 (12) 9,1 (31)
Målte kommuner Vestlandet 19,5 (558) 25,2 (632) 14,4 (367) 7,4 (166) 6,1 (274) 6,3 (192) 4,2 (123) 4,1 (63) 3,4 (46) 9,3 (164)
Målte kommuner Midt-Norge 23,4 (295) 21,8 (156) 4,6 (44) 9,7 (72) 11,9 (197) 2,9 (29) 5,9 (46) 4,5 (17) 5,5 (27) 9,8 (112)
Målte kommuner Nord-Norge 22,7 (455) 23,4 (340) 13,8 (168) 9,6 (137) 8,2 (181) 1,8 (24) 3,8 (44) 3,3 (29) 6,0 (69) 7,4 (207)
Målte kommuner Primærnæringskommuner 21,3 (390) 25,9 (255) 4,6 (50) 12,0 (104) 5,9 (167) 2,7 (39) 6,8 (60) 5,9 (18) 6,0 (21) 8,9 (196)
Målte kommuner Blandede landbruks- og industrikommuner 21,1 (253) 17,9 (177) 9,4 (73) 4,0 (42) 20,3 (236) 7,9 (64) 3,4 (35) 1,2 (5) 3,1 (20) 11,7 (117)
Målte kommuner Industrikommuner 23,8 (337) 22,8 (318) 11,8 (160) 5,3 (68) 12,6 (212) 7,8 (108) 2,0 (18) 2,6 (25) 2,4 (25) 8,9 (124)
Målte kommuner Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner 23,8 (386) 19,0 (289) 10,6 (139) 6,8 (101) 17,4 (289) 5,6 (70) 3,3 (35) 1,9 (23) 3,7 (41) 7,8 (138)
Målte kommuner Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner 21,4 (476) 26,8 (525) 13,5 (257) 6,0 (125) 7,2 (214) 5,0 (103) 3,4 (58) 3,8 (66) 4,2 (72) 8,7 (155)
Målte kommuner Mindre sentrale tjenesteytingskommuner 20,1 (205) 23,1 (189) 16,0 (111) 7,9 (81) 8,6 (104) 2,9 (18) 5,2 (47) 3,1 (25) 5,2 (42) 8,0 (76)
Målte kommuner Østfold 37,1 (171) 24,5 (121) 14,2 (76) 2,5 (9) 3,7 (41) 4,7 (35) 4,0 (24) 4,4 (14) 2,2 (6) 2,5 (7)
Målte kommuner Akershus 29,1 (248) 31,9 (211) 13,3 (118) 3,7 (26) 3,4 (35) 3,8 (34) 5,8 (45) 5,0 (30) 0,9 (1) 3,2 (18)
Målte kommuner Hedmark 40,5 (219) 16,5 (79) 6,7 (34) 3,5 (24) 9,6 (81) 2,5 (10) 4,1 (22) 4,0 (11) 0,6 (1) 11,2 (51)
Målte kommuner Oppland 38,7 (254) 17,9 (95) 8,4 (43) 4,1 (23) 11,5 (102) 2,8 (13) 4,7 (23) 4,1 (13) 2,1 (6) 5,7 (50)
Målte kommuner Buskerud 31,2 (177) 28,5 (152) 14,3 (82) 2,9 (16) 5,1 (52) 3,6 (22) 4,9 (28) 3,6 (12) 0,5 (0) 5,3 (44)
Målte kommuner Vestfold 31,2 (130) 28,1 (113) 15,2 (58) 3,3 (12) 3,5 (23) 5,2 (18) 5,2 (22) 4,6 (9) 1,1 (2) 2,6 (11)
Målte kommuner Telemark 35,6 (191) 16,5 (72) 17,3 (69) 3,5 (19) 5,1 (48) 6,5 (35) 5,7 (29) 3,7 (9) 2,6 (9) 3,9 (17)
Målte kommuner Aust-Agder 24,9 (94) 32,0 (94) 9,9 (26) 3,7 (5) 3,7 (24) 13,6 (53) 6,6 (16) 2,5 (6) 0,0 (0) 3,2 (13)
Målte kommuner Vest-Agder 26,2 (102) 24,2 (94) 13,9 (58) 3,1 (9) 2,6 (24) 13,7 (57) 6,5 (26) 3,9 (5) 1,9 (2) 4,1 (20)
Målte kommuner Rogaland 20,3 (126) 28,4 (184) 14,2 (89) 5,1 (32) 5,0 (58) 8,1 (72) 3,1 (17) 3,4 (16) 3,6 (11) 8,7 (64)
Målte kommuner Hordaland 31,7 (250) 22,2 (154) 11,9 (108) 5,9 (36) 4,2 (84) 7,8 (85) 6,1 (57) 5,6 (17) 1,6 (4) 2,6 (40)
Målte kommuner Sogn og Fjordane 20,1 (112) 27,2 (161) 12,8 (62) 6,4 (33) 10,4 (69) 5,1 (28) 15,8 (90) 0,0 (0) 1,0 (5) 1,1 (8)
Målte kommuner Møre og Romsdal 17,8 (144) 20,7 (147) 21,9 (149) 6,0 (44) 6,1 (60) 4,2 (29) 5,0 (61) 3,3 (27) 3,6 (14) 11,4 (64)
Målte kommuner Sør-Trøndelag 38,5 (230) 21,0 (101) 7,6 (43) 5,5 (25) 6,0 (81) 3,0 (25) 5,9 (33) 7,6 (12) 1,1 (1) 3,5 (72)
Målte kommuner Nord-Trøndelag 43,1 (227) 11,6 (50) 5,9 (27) 5,1 (24) 21,8 (136) 2,9 (12) 5,3 (32) 3,4 (8) 0,3 (0) 0,6 (13)
Målte kommuner Nordland 22,0 (201) 27,3 (173) 10,3 (71) 8,9 (71) 9,7 (101) 1,6 (7) 4,2 (25) 2,4 (8) 6,2 (40) 7,4 (138)
Målte kommuner Troms 29,4 (167) 18,3 (56) 12,0 (48) 7,4 (29) 5,2 (49) 3,7 (14) 5,2 (43) 3,3 (16) 11,2 (11) 4,4 (47)
Målte kommuner Finnmark 33,2 (137) 14,8 (57) 11,0 (35) 5,2 (21) 6,1 (24) 3,8 (8) 9,5 (26) 0,0 (0) 0,0 (0) 13,9 (55)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen