Poll of polls

Målte kommuner

Beregningene viser samlet oppslutning for partiene i ulike kommunegrupper, forutsatt (1) valg i målte kommuner, (2) antall godkjente stemmer i målte kommuner svarer til antall godkjente stemmer i disse kommunene i kommunevalget 2007, og (3) valgresultatet svarer til sist gjennomførte partimåling i hver kommune, eller snittet av målinger siste tre dager, dersom det foreligger flere målinger.

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Klikk på den enkelte kommunegruppe for å se siste valgresultat og utvikling uke for uke i gruppen.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Målte kommuner alle 26,1 (2805) 23,3 (2000) 7,6 (737) 6,0 (535) 10,3 (2132) 3,4 (382) 3,6 (358) 6,9 (410) 4,3 (183) 8,3 (1123)
Målte kommuner under 25 000 innb. 22,2 (2052) 19,9 (1609) 11,5 (835) 5,5 (470) 19,5 (2107) 6,5 (551) 2,6 (203) 2,5 (161) 4,1 (214) 5,3 (629)
Målte kommuner over 25 000 innb. 24,1 (466) 25,8 (457) 5,2 (114) 6,4 (98) 4,4 (119) 2,8 (56) 4,4 (71) 12,1 (177) 6,3 (81) 8,8 (195)
Målte kommuner Oslo/Akershus 20,3 (194) 26,9 (200) 5,9 (78) 9,5 (65) 1,7 (38) 1,1 (3) 4,6 (35) 13,3 (86) 7,4 (25) 9,4 (101)
Målte kommuner Øvrige Østland 27,5 (843) 23,9 (627) 10,6 (269) 4,4 (123) 19,0 (901) 3,6 (101) 3,0 (76) 5,7 (140) 1,3 (28) 1,1 (31)
Målte kommuner Sørlandet 25,6 (202) 25,3 (183) 9,9 (66) 6,2 (30) 3,1 (47) 12,1 (103) 3,6 (21) 4,9 (24) 3,5 (8) 5,7 (44)
Målte kommuner Vestlandet 22,5 (641) 25,9 (744) 11,6 (298) 5,2 (122) 9,7 (557) 6,9 (224) 2,8 (114) 3,7 (78) 3,0 (39) 8,5 (257)
Målte kommuner Midt-Norge 31,0 (349) 14,2 (124) 4,5 (39) 5,1 (50) 30,3 (495) 3,0 (28) 5,0 (52) 2,0 (4) 4,2 (11) 0,0 (0)
Målte kommuner Nord-Norge 24,3 (484) 20,7 (305) 9,8 (137) 6,7 (114) 19,7 (461) 1,9 (25) 3,3 (44) 3,3 (41) 8,3 (53) 1,8 (83)
Målte kommuner Blandede landbruks- og industrikommuner 11,0 (160) 19,2 (218) 12,0 (106) 3,8 (53) 21,0 (321) 13,5 (132) 0,8 (3) 1,5 (11) 0,0 (0) 15,4 (171)
Målte kommuner Industrikommuner 33,4 (519) 22,6 (356) 8,5 (126) 2,9 (35) 17,1 (316) 4,9 (76) 1,6 (17) 3,2 (42) 0,0 (0) 5,3 (85)
Målte kommuner Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner 26,4 (471) 16,5 (276) 9,5 (153) 6,9 (116) 22,2 (404) 4,0 (57) 2,4 (29) 2,4 (41) 6,6 (60) 2,6 (73)
Målte kommuner Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner 21,7 (541) 29,3 (714) 10,4 (248) 5,5 (132) 5,1 (190) 5,9 (151) 3,3 (67) 4,6 (103) 3,7 (65) 10,5 (242)
Målte kommuner Mindre sentrale tjenesteytingskommuner 25,7 (231) 20,2 (161) 11,0 (76) 6,0 (54) 17,4 (163) 2,0 (8) 3,5 (58) 3,7 (41) 8,4 (42) 2,0 (19)
Målte kommuner Østfold 41,4 (190) 19,7 (113) 12,2 (59) 2,9 (12) 5,7 (61) 3,7 (27) 2,1 (8) 2,4 (7) 3,2 (10) 7,5 (17)
Målte kommuner Hedmark 37,5 (196) 12,4 (60) 4,8 (18) 5,3 (32) 18,5 (128) 2,6 (10) 3,0 (16) 4,0 (13) 1,1 (5) 10,8 (54)
Målte kommuner Oppland 36,0 (240) 22,5 (117) 6,1 (29) 6,0 (31) 13,7 (129) 1,3 (3) 1,9 (7) 2,6 (11) 4,9 (17) 4,8 (38)
Målte kommuner Buskerud 31,3 (188) 30,8 (158) 10,5 (58) 4,3 (21) 12,3 (116) 2,9 (18) 1,6 (5) 3,1 (12) 2,1 (7) 0,3 (2)
Målte kommuner Vestfold 0,0 (14) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (259) 0,0 (125) 0,0 (0) 0,0 (0)
Målte kommuner Telemark 25,8 (120) 9,5 (39) 8,5 (34) 6,2 (26) 26,6 (185) 4,5 (22) 6,8 (32) 9,9 (40) 0,0 (0) 0,0 (0)
Målte kommuner Rogaland 21,9 (147) 25,7 (173) 11,8 (76) 5,1 (29) 9,2 (118) 7,2 (65) 2,7 (17) 3,8 (16) 2,7 (8) 9,8 (79)
Målte kommuner Hordaland 22,9 (177) 24,8 (212) 5,1 (47) 9,5 (55) 5,4 (114) 2,8 (28) 3,0 (25) 4,4 (24) 5,3 (17) 17,0 (136)
Målte kommuner Møre og Romsdal 28,1 (265) 20,8 (195) 13,1 (109) 4,6 (36) 11,7 (135) 5,3 (45) 4,5 (72) 2,8 (31) 4,5 (17) 4,6 (42)
Målte kommuner Sør-Trøndelag 28,5 (168) 11,8 (58) 5,8 (26) 6,4 (30) 25,4 (266) 3,6 (20) 9,7 (49) 3,3 (6) 0,0 (0) 0,0 (0)
Målte kommuner Nordland 25,1 (246) 20,7 (142) 10,4 (81) 7,1 (66) 18,8 (230) 2,0 (14) 3,1 (22) 3,0 (17) 7,9 (39) 1,7 (47)
Målte kommuner Troms 24,2 (122) 16,9 (72) 13,0 (50) 8,5 (29) 10,8 (91) 2,0 (7) 3,8 (12) 3,5 (8) 8,4 (11) 8,7 (78)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen