Poll of polls

KrF – velgere 2017 vs 2018

Publisert 20. oktober 2018. Sist endret 20. oktober 2018.

1) Fem nasjonale stortingsmålinger er publisert etter at Hareide holdt tale til sitt landsstyre 28. september.

2) KrFs snitt på disse fem målingene er 4,6 pst, som må sees i lys av at partiet f.t. er gjenstand for en ekstrem oppmerksomhet. Velgerbevegelser som følge av uventete begivenheter har hatt en tendens til å være kortvarige, bl.a. Fremskrittspartiets vekst i mars og april rundt Listhaugs avgang. Fasiten for KrF får vi ikke før det politiske livet er normalisert.

3) Vi kjenner bakgrunnstallene i fire av de fem målingene etter Hareides tale – Respons for VG, Norfakta for Nationen og Klassekampen, InFact for Nettavisen, Sentio for Dagens Næringsliv. Vi takker nyhetssjef Eva-Therese Grøttum (VG), journalist Sivert Rossing (Nationen), redaktør Gunnar Stavrum (Nettavisen), redaktør Kjetil B. Alstadheim (DN).

4) Tabellene angir snittet av lekkasjen fra KrF og overgangene til KrF iht disse fire målingene i oktober 2018.

5) Snittene må leses med varsomhet:

(i) Antall KrF-respondenter er begrenset, samlet rundt 150–200 i disse fire undersøkelsene.

(ii) Bakgrunnsmaterialet spriker mellom byråene – ikke overraskende, gitt små utvalg.

6) Observasjoner hvis snittene treffer:

(i) KrFs lojalitet mot stv 2017 er rundt 60. Lojaliteten på de ti målingene fra Respons fra januar til september var i snitt 69 (en Aftp/BT, ni VG).

(ii) Lekkasjen til Høyre synes å ha øket noe. Lekkasjen til statsministerens parti var åtte pst i snitt på de ti nevnte målingene fra Respons. Snittet av de fire målingene i oktober er 11 pst.

(iii) Overgangene til KrF fra Arbeiderpartiet synes å ha øket. Forutsatt samme antall godkjente stemmer i et hypotetisk valg i dag som i valget i fjor (2.926.843), står lekkasjen fra Ap for et knapt halvt prosentpoeng (ca 13.000). I målingene fra Respons for VG fra april til september gikk samlet to respondenter fra Ap til KrF, svarende til et snitt på rundt 2.000 velgere i disse undersøkelsene.

(iv) Sum overganger til KrF i oktober fra Ap+Sp+SV+MDG+R antyder en lekkasje fra disse partiene på samlet en knapp prosent av et sannsynlig elektorat hvis stortingsvalg i dag.

7) Om KrFs retningsvalg vil føre til netto avskalling eller netto mobilisering, er det f.t. ikke mulig å svare på. Et spørsmål er om (den begrensete) tilveksten av velgere fra venstresiden blir kortsiktig eller (lang)varig. Et annet spørsmål er om potensialet for lekkasje til regjeringspartiene er (enda) større enn det vi har sett på flere av målingene etter Arendal.

8) Tabellene under viser at betegnelsen "KrFs velgere" f.t. er upresis. Med lojalitet på 60 – kombinert med det vi vet om lekkasje til høyresiden og overganger fra venstresiden – er velgermassen i oktober 2018 trolig en annen enn i valget i fjor. Medier og andre som nå bruker betegnelsen "KrFs velgere" bør presisere om det vises til velgerne i stv 2017 eller iht målingene i oktober 2018.

Hvor er KrFs 2017-velgere?

Alle tall avrundet til nærmeste hele tusen

Snitt % Snitt
Ap 3 4000
Frp 3 4000
H 11 14000
KrF 60 74000
R 1 1000
Sp 2 2000
SV 0 0
V 1 2000
MDG 1 1000
Andre 2 2000
Ikke sikker 16 20000

Overganger til KrF

Snitt
Ap 13000
Frp 5000
H 5000
KrF 74000
R 1000
Sp 5000
SV 3000
V 3000
MDG 2000
Andre 1000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om DK

Vis alle artikler om DK

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no