Poll of polls

Hvor er KrFs velgere?

Publisert 27. september 2018. Sist endret 27. september 2018.

1) Respons har hatt ti nasjonale stortingsmålinger i år – en for Bergens Tidende og Aftenposten (januar) og ni for VG (jan–sept). Vi takker BT for bakgrunnstall, og retter en hjertelig takk til nyhetssjef Grøttum for VGs bakgrunnstall.

2) De ti undersøkelsene dekker samlet 452 respondenter som har sagt til Respons at de stemte Kristelig Folkeparti i stortingsvalget i 2017.

3) Basert på gjennomsnittet av disse ti målingene, fordeler KrFs 2017-velgere seg slik i prosent (velgere i parentes, KrF 122.797 stemmer i stv 2017):

Lojale: 69 pst (85.000)

Ikke sikker: 13 pst (15.500)

Til H: 8 pst (8.500)

Til V: 3 pst (3.500)

Til Sp: 2 pst (2.500)

Til Ap og Frp: 1 pst (1.500)

Til SV, MDG, DK: 1 pst (1.000)

4) Snittet av de ti målingene viser at 18 pst av KrFs 2017-velgere har meldt overgang til andre partier. Av denne lekkasjen fra KrF har ifølge Respons 72 pst gått til borgerlig side (Frp+H+V+PDK) – 26 pst til rødgrønn – 2 pst til "andre". Bare en av de ti målingene som er grunnlaget ble opptatt etter Arendal.

5) Ser vi på summen av de lokale målingene primo september, alle opptatt etter Arendal – Møre og Romsdal, Bergen, Oslo, Tromsø, Rogaland, Agder, Finnmark, Viken – er KrFs velgere fordelt slik:

Lojale: 61 pst

Ikke sikker: 20 pst

Til H: 12 pst

Til Frp: 3 pst

Til Sp: 2 pst

Andre partier 1 pst og lavere.

Se nærmere om disse lokale målingene vår kommentar 15. september 2018.

6) Vi minner om feilkildene ved bakgrunnstall.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF