Poll of polls

Hvor går KrFs velgere – etter Arendal?

Publisert 15. september 2018. Sist endret 15. september 2018.

1) Tabellen bygger på overgangsmatrisene i målinger om kommunestyre- og fylkestingsvalg tatt opp fra og med Arendalsuken.

2) Målingene dekker Møre og Romsdal (snitt to målinger) – Bergen – Oslo – Tromsø – Rogaland – Agder – Finnmark – Viken. En av målingene i MoR er vektet mot 2015 (Sentio for Ap). Viken er også vektet mot 2015 (Sentio for Høyre). De øvrige er vektet mot stv 2017.

3) Stemmetallene for KrF i raden for "sum" er derfor dels et snitt av 2015 og 2017 (MoR), dels 2015 (Viken) og resten 2017. For KrF har det mindre betydning, fordi det i hovedsak var små forskjeller mellom partiets stemmetall i 2015 og 2017 (nasjonalt 122.797 i S-17 og 123.111 i F-15). Målingene dekker i overkant av 84.000 KrF-velgere, svarende til rundt 68 pst av stemmene i 2015/2017.

4) Vi kjenner ikke bakgrunnstallene i målingene i Nye Narvik og Bodø, som også er tatt opp etter Arendal.

5) Kristelig Folkepartis velgere i materialet i tabellen fordeler seg med ca 61 pst lojale – 20 pst ikke sikker ("på gjerdet") – 19 pst lekkasje til andre partier. Av de 19 pst lekkasje er 3 pst til venstresiden og 16 pst til regjeringspartiene. Lekkasjen er da blokkmessig mer skjevdelt enn det som har vært tilfellet tidligere. Om det vil vedvare, vil fremtidige målinger vise.

6) Høyre er, ikke uventet, KrFs største konkurrent. Av lekkasjen på 19 pst som nevnt, går 12 til statsministerens parti.

7) Etter den nasjonale stortingsmålingen fra Opinion for ANB med KrF på 2,9 (publisert 12. sep) skriver redaktør Werner i ANB:

"Spørsmålet blir så om KrF kommer til å søke samarbeid til venstre eller høyre side. En pekepinn på svaret kan vi finne ved å se nøye på bakgrunnstallene i Opinion-målingen. Bare 57 prosent av dem som stemte på KrF i fjor, sier de vil gjøre det samme i dag. Det er en oppsiktsvekkende lav andel for et parti som tradisjonelt pleier å ha høy lojalitet hos egne velgere. Enda mer interessant er det å merke seg at tidligere KrF-velgere nå peker på andre borgerlige partier, ingen av dem går til rødgrønn side."

8) Slik ANBs redaktør beskriver lekkasjen fra KrF (i pollofpolls kjenner vi ikke bakgrunnstallene fra Opinion), synes hovedtendensen å være som i de lokale målingene i tabellen under – at lekkasjen alt vesentlig går til borgerlig side.

9) Vi har lagt inn nøyaktige tall i tabellen. Vi er selvsagt kjent med at bakgrunnstall (eller målingers barometertall) ikke har en slik nøyaktighet. Men vi legger ut nøyaktige tall, så kan leserne selv vurdere tallene i lys av feilkildene.

10) I Bergen og Viken har vi lagt inn stemmetallene for KrF som Sentio har lagt til grunn – 6.689 og 18.648 (S-17 og F-15). Vi har i våre valgstatistikker 6.682 ost 18.629, men det får ingen betydning for resultatene i tabellen mht fordelingen av KrFs velgere.

Hvor går KrFs velgere – etter Arendal 2018?

% SUM Møre og R Bergen Oslo Tromsø Rogaland Agder Finnmark Viken
Ap 0,4 356 70 0 0 0 0 286 0 0
Sp 2,1 1802 297 0 0 42 1012 401 50 0
SV 0,5 446 0 354 0 42 0 0 50 0
MDG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lojale KrF 60,8 51075 6330 3869 5357 581 11727 12071 354 10786
Frp 2,7 2294 459 0 0 42 443 363 0 987
H 12 10045 347 1410 1334 166 1962 1833 50 2943
V 1,2 1037 0 0 0 0 0 50 987
DK 0,2 134 0 0 0 0 0 134 0 0
Andre 0,2 191 0 0 0 0 0 191 0 0
Ikke sikker 19,8 16653 1355 1056 1153 125 5949 3820 252 2943
Sum 100 84034 8858 6689 7843 997 21092 19099 808 18648
Publisert 21.aug/5.sep 10.sep 07.sep 23.aug 10.sep 13.sep 25.aug 13.sep
Kilde Rsp/Adr/RMB/SMP Sentio/Ap Sentio/BA Rsp/VG InF/Nordl Rsp/Aften Rsp/Fvn InF/Finnm Sentio/H
Valg F K K K F F F F
Vektet mot 15/17 17 17 17 17 17 17 15

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF