Poll of polls

VG: Oslo Ap øker lojaliteten

Publisert 8. september 2018. Sist endret 8. september 2018.

Kommunevåpen
Oslo kommune
Folketall: 709 037
Ordfører: Marianne Borgen, SV
Byrådsleder: Raymond Johansen, Ap
Fakta om målingen
Respons for VG.
OEEV
Ap25,53,27,1
H28,5-4,6-4,1
Frp9,40,93,3
SV9,91,5-0,2
Sp0,9-0,30,1
KrF1,7-0,20,0
V7,90,1-1,2
MDG7,80,7-2,4
R6,9-1,81,1
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Oslo – kommunevalg – Respons for VG – publisert 7. september 2018.

Vi retter en hjertelig takk til nyhetssjef Grøttum i VG for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Målingen har rødgrønt flertall 30 vs 29. Thrilleren i Oslo fortsetter.

2) Størst pluss mot målingen fra samme kilde ultimo mai har Arbeiderpartiet med +3,2.

3) Størst pluss mot forrige måling i Oslo (Respons for Høyre i juni) har Ap med +6,1 og Frp og Venstre begge med +2,7.

4) Matrisen bekrefter inntrykket fra andre målinger i august: Arbeiderpartiet øker lojaliteten, som i første rekke går på bekostning av nærstående partier, på denne målingen særlig Rødt. Ellers skjer endringene i hovedsak innenfor blokkene.

5) Arbeiderpartiet

(i) Lojaliteten er solid opp, sammenlignet med mai og juni.

(ii) Bytteforholdet mot Rødt er vesentlig sunnere.

(iii) Råtallet er stadig lavt. Oppvektingen er fire prosentpoeng. Det skyldes at Respons også på denne målingen fant "for få" Ap-velgere fra i fjor. Av respondentene som opplyste stemmegivning i stv 2017, svarte 22,9 pst at de stemte Ap. Andelen i valget var 28,4. Av respondentene svarte 30,7 pst at de stemte Høyre mot 26,4 i valget.

(iv) At byråene finner "for få" Ap-velgere har vært tilfellet på flere målinger i år, bl.a. landsmålingen fra Respons for VG i august der Ap ble vektet opp fra råtall 21,5 til barometertall 25,9. Lesere av denne spalten vil ha sett at vi helt siden august i fjor har bemerket at Respons i et antall målinger har funnet "for få" Ap-velgere.

6) Høyre

(i) Lojaliteten er uendret på 80 pluss.

(ii) Bytteforholdet mot Frp og Venstre er svekket mot mai og juni. Hjemmesitter-mobiliseringen er også gått ned.

(iii) Høyre er stadig i pluss mot Ap, men mindre enn i juni. Både Høyre og Frp lekker null respondenter til Ap, som illustrerer blokkenes resistens.

7) Fremskrittspartiet

(i) Vi må tilbake til juni 2015 for å finne et sterkere barometertall for Frp på en måling om kommunevalg i Oslo. Partiet har denne uken også en sterk nasjonal måling hos Norfakta for Nationen og Klassekampen med 17,6.

(ii) Lojaliteten er opp, sammenlignet med første halvår. Partiet lekker null, ikke en eneste respondent, til andre stortingspartier. Det hører til sjeldenhetene at et så stort parti er så resistent.

8) Venstre har styrket egen lojalitet betraktelig, og har dermed også styrket utvekslingen mot konkurrerende partier.

Tabellene under gjelder Oslo: Respons for H (juni 18) – VG (mai og sep 18) – H/V (des 17). Vektet mot stv 2017.

Lojalitet

Stv 2017 Oslo: Ap 104.089 – SV 34.052 – R 23.083 – Sp 7.778 – KrF 7.843 – MDG 21.853 – V 30.933 – H 97.085 – Frp 35.037.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
sep.18 77 77 71 23 65 68 84 77 65
jun.18 75 55 52 29 39 55 84 53 73
mai.18 80 66 58 37 57 85 85 66 66
des.17 75 84 68 53 51 69 89 62 81

Uvektete råtall

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
sep.18 6,3 10,8 21,2 0,6 10,6 2 32,3 5,8 9,5
jun.18 13,3 10 17,1 0,7 5,3 1,7 35,4 5,9 10,1
mai.18 9,9 10,6 20,7 1,5 7,5 2,1 32,4 6,6 8,2
des.17 8,6 11,5 20,3 1,9 6,3 2,1 34 4,9 9,5

Arbeiderpartiet vs Høyre

Stv 2017: Ap 104.089 – H 97.085

Fra Ap til H Fra H til Ap Nto pluss H
sep.18 6500 0 6500
jun.18 10500 2500 8000
mai.18 5500 0 5500
des.17 8500 1500 7000

Fremskrittspartiet vs Høyre

Stv 2017: Frp 35.037 – H 97.085

Fra Frp til H Fra H til Frp Nto pluss H
sep.18 0 2500 -2500
jun.18 12500 2500 10000
mai.18 6000 3000 3000
des.17 11000 1000 10000

Ap vs SV

Stv 2017: Ap 104.089 – SV 34.052

Fra Ap til SV Fra SV til Ap Nto pluss SV
sep.18 3000 4000 -1000
jun.18 7500 3500 4000
mai.18 2500 2500 0
des.17 1500 1500 0

Ap vs Rødt

Stv 2017: Ap 104.089 – R 23.083

Fra Ap til R Fra R til Ap Nto pluss R
sep.18 1000 0 1000
jun.18 10500 500 10000
mai.18 3000 0 3000
des.17 3500 1000 2500

Ap vs MDG

Stv 2017: Ap 104.089 – MDG 21.853

Fra Ap til MDG Fra MDG til Ap Nto pluss MDG
sep.18 4500 500 4000
jun.18 3500 0 3500
mai.18 3500 500 3000
des.17 1000 1000 0

SV vs MDG

Stv 2017: SV 34.052 – MDG 21.853

Fra SV til MDG Fra MDG til SV Nto pluss MDG
sep.18 1000 1000 0
jun.18 4500 1000 3500
mai.18 2000 500 1500
des.17 1000 500 500

SV vs R

Stv 2017: SV 34.052 – R 23.083

Fra R til SV Fra SV til R Nto pluss R
sep.18 500 1500 1000
jun.18 2000 3500 1500
mai.18 1000 4000 3000
des.17 1500 2000 500

Høyre vs Venstre

Stv 2017: H 97.085 – V 30.933

Fra H til V Fra V til H Nto pluss H
sep.18 1500 2500 1000
jun.18 2000 7000 5000
mai.18 2500 8500 6000
des.17 500 7500 7000

Ap vs Venstre

Stv 2017: Ap 104.089 – V 30.933

Fra Ap til V Fra V til Ap Nto pluss V
sep.18 3000 1000 2000
jun.18 1500 1500 0
mai.18 3500 1000 2500
des.17 4000 1000 3000

Ikke sikker ("på gjerdet")

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
sep.18 7 4 11 39 16 15 10 19 15
jun.18 0 5 15 18 13 14 6 5 6
mai.18 6 8 22 19 10 8 10 12 8
des.17 6 3 14 35 14 16 6 4 10

Andel av aktiviserte som ikke stemte i 2017

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
sep.18 8 7 29 0 12 0 22 8 15
jun.18 17 7 21 0 5 0 41 6 4
mai.18 8 7 34 0 10 0 31 5 5
des.17 5 3 29 3 8 3 40 5 6

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2023 24 1 6 31 1 27
Respons / VG 7/9-18 23 1 5 29 0 30
Respons / Høyre 26/6-18 25 1 3 29 0 30
Respons / VG 30/5-18 25 1 5 31 0 27
Sentio / Ap 13/5-18 23 2 4 29 0 29
Respons / H / V 15/12-17 25 1 4 30 0 28
Respons / Aftenp 23/6-17 25 1 3 29 0 29
Respons / Aftenp 23/3-17 25 2 3 30 0 28
Respons / Aftenp 19/12-16 26 1 4 31 0 28
Respons / Aftenp 26/9-16 25 1 4 30 0 29

Oslo 1979-2018

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 Sentio / Ap 13/5-18 Respons / VG 30/5-18 Respons / Høyre 26/6-18 Respons / VG 7/9-18
Ap 33,5 33,0 23,0 18,4 25,0 22,3 19,4 25,5
Høyre 43,3 42,4 23,5 32,6 32,2 33,1 35,8 28,5
Frp 4,6 7,0 6,0 6,1 7,0 8,5 6,7 9,4
SV 5,6 6,7 13,3 10,1 7,1 8,4 8,9 9,9
Sp 0,8 0,7 3,1 0,8 1,4 1,2 0,7 0,9
KrF 5,4 4,8 1,8 1,7 3,0 1,9 1,5 1,7
Venstre 3,5 2,8 10,0 9,1 7,5 7,8 5,2 7,9
MDG 0,0 0,0 8,5 10,2 6,3 7,1 9,3 7,8
Rødt 1,8 1,7 8,3 5,8 9,3 8,7 11,8 6,9
Andre 1,3 1,0 2,5 5,2 1,1 1,0 0,7 1,5
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 56,1 45,3 49,1 47,7 50,1 51,0
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 41,4 49,4 49,7 51,3 49,2 47,5
Sp + KrF + V 9,8 8,2 15,0 11,6 11,9 10,9 7,4 10,5

Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner