Poll of polls

Fylkestingsvalget: Dødt løp Ap vs H?

Publisert 27. august 2018. Sist endret 27. august 2018.

1) Tabellene viser for det første fylkestingsvalget iht sum målingene i Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Finnmark:

(i) Ser vi der på endringene mot stv 2017, har Arbeiderpartiet minus ett prosentpoeng og Høyre pluss ett.

(ii) Så blir spørsmålet om summen av målingene antyder rundt 26 pst nasjonalt for både Ap og H, sett i lys av 27,4 og 25,0 for disse partiene i valget i fjor.

2) Den andre tabellen viser sum Trondheim og Tromsø i august 2018, målinger om kommunevalg. Begge byene ble også målt i juni, og tabellen sammenligner bl.a. nivåene i disse månedene. Merk SVs vekst i begge byene.

3) Vi takker Jon Aabye for å ha utarbeidet tabellene.

Agder + Rogaland + Vestland + MoR + Trøndelag + Finnmark

Fylkestingsvalg – Respons for H (Agder+Rogal+Vestland) og Adressa, SMP, RB (MoR) og Adressa/NRK (Trøndelag). InFact for iFinnmark (Finnmark). 42 pst av stemmene i F-2015.

F-2015 %-vis S-2017 %-vis F-2018 %-vis
Ap 292070 31,94 307737 25,15 218890 23,94
H 181684 19,87 308861 25,24 241093 26,37
Frp 103127 11,28 199149 16,27 121874 13,33
SV 36334 3,97 67670 5,53 62020 6,78
Sp 91519 10,01 135264 11,05 125079 13,68
KrF 76305 8,35 76301 6,24 54673 5,98
V 44387 4,85 46060 3,76 29532 3,23
MDG 39407 4,31 35388 2,89 20248 2,21
R 10938 1,20 21307 1,74 24112 2,64
Andre 38597 4,22 25917 2,12 16847 1,84
Sum 914368 1223654 914368
Frp+H 31,15 41,52 39,70
Frp+H+V 36,00 45,28 42,93
Frp+H+V+KrF 44,35 51,52 48,91
Ap+Sp+SV 45,92 41,73 44,40
Ap+Sp+SV+MDG+R 51,43 46,37 49,25

Sum Trondheim + Tromsø

Kommunevalg – Respons for Adressa+NRK (Trh) og InFact for Nordlys (Tos)

K-2015 % S-2017 % jun.18 % aug.18 %
Ap 46125 38,3 46174 30,4 30283 25,1 29388 24,4
H 24255 20,1 33717 22,2 32836 27,2 28405 23,6
Frp 9142 7,6 17895 11,8 12883 10,7 13555 11,2
SV 8080 6,7 17023 11,2 12537 10,4 17893 14,8
Sp 3056 2,5 9486 6,2 8081 6,7 7854 6,5
KrF 3878 3,2 3619 2,4 3160 2,6 3435 2,8
V 6409 5,3 7317 4,8 5608 4,7 5335 4,4
MDG 8220 6,8 7248 4,8 4938 4,1 4741 3,9
R 6943 5,8 5723 3,8 7925 6,6 7925 6,6
Andre 4461 3,7 3912 2,6 2318 1,9 2038 1,7
Sum stemmer 120569 152114 120569 120569

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H