Poll of polls

Sp på vippen i Tromsø

Publisert 25. august 2018. Sist endret 27. august 2018.

Kommunevåpen
Tromsø kommune
Folketall: 71 019
Fakta om målingen
InFact for Nordlys.
OEEV
Ap19,61,5nan
H24,5-2,3nan
Frp15,8-0,6nan
SV13,92,2nan
Sp7,6-1,2nan
KrF2,4-0,8nan
V3,5-0,5nan
MDG4,81,5nan
R6,50,0nan
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1062 (gir vanlige feilmarginer).

Tromsø – kommunevalg – InFact for Nordlys – publisert 23. august 2018.

Vi retter en hjertelig takk til journalist Magnus Aamo Holte i Nordlys for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Sammenlignet med valget 2015, er det størst pluss for SV (+6) – Frp (+5) – Høyre (+4,2).

2) Sammenlignet med forrige måling fra samme kilde i juni, er det pluss for Ap (+1,5) og SV (+2,2). SV er i støtet med måling 13,9 pst.

3) Skulle målingen i august svare til valget neste år, blir det KrFs svakeste kommunevalg i Nordens Paris med 2,4. Det laveste inntil nå er 2011 og 2015 med 3,1.

4) Tromsø bystyre har 43 mandater. InFact i august gir denne blokdkfordelingen:

(i) Ap+SV+MDG+R: 19

(iii) Frp+H+KrF+V: 21

(iv) Sp 3

5) Senterpartiet er på vippen. Stortingsrepresentant Sandra Borch sier til Nordlys at Sp og MDG "står veldig langt fra hverandre i en rekke politiske saker", men Sp "har et godt samarbeid med Venstre, KrF og Høyre i Tromsø". På avisens spørsmål om Sp kan sikre borgerlig styre i Tromsø, er svaret at det er "ikke unaturlig" (se lenke til Nordlys foran).

6) Tromsø er en kommune med stor forskjell i valgene 2015 og 2017. Dette reiser spørsmål om vekting. I Tromsø er det aktuelt for bl.a. Frp og Rødt som fikk 10,8 og 14,4 i kvlg 2015 mot 15,9 og 3,4 i 2017.

7) InFact leverer nå, fortjenstfullt, også uvektete råtall til Nordlys.

8) I spørsmålet om Rødt kan bli undervurdert med InFacts vekting mot 2017, er det relevant at råtallet i august var 9,5 mot barometertallet 6,5. I målingen fra samme kilde i juni var Rødts råtall 8,4 pst, og barometertallet var også 6,5. Disse råtallene kan kanskje tyde på at Rødt har mer inne enn barometertallet, men det er likevel et stykke frem til rekordresultatet i 2015 med 14,4. Tromsø bidrar derfor f.t. til å trekke ned Rødts ellers sterke landstendens.

Tromsø bystyre

Antall mandater.

H Frp V H Frp KrF V A H KrF V Frp Ap Sp SV R
InFact / Nordlys 23/8-18 20 18 3 0 21 20
InFact / Nordlys 16/6-18 21 19 3 0 22 20
InFact / Nordlys 12/4-18 22 20 2 0 22 19
InFact / Nordlys 23/2-17 17 15 3 0 18 24
InFact / Nordlys 20/10-16 17 15 3 0 18 23

Tromsø 1979-2018

Oppslutning i prosent.

S 2021 InFact / Nordlys 23/2-17 InFact / Nordlys 12/4-18 InFact / Nordlys 16/6-18 InFact / Nordlys 23/8-18
Ap 26,2 22,9 16,9 18,1 19,6
Høyre 14,4 20,9 30,5 26,8 24,5
Frp 12,6 14,7 14,9 16,4 15,8
SV 15,2 10,3 11,8 11,7 13,9
Sp 12,5 8,4 9,4 8,8 7,6
KrF 2,1 2,9 1,6 3,2 2,4
Venstre 3,5 4,7 3,5 4,0 3,5
MDG 4,4 3,4 3,6 3,3 4,8
Rødt 6,3 10,8 6,9 6,5 6,5
Andre 2,8 1,5 0,8 1,4 0,9
R + SV + MDG + Ap + Sp 64,7 55,8 48,6 48,4 52,4
Frp + H + KrF + V 32,5 43,2 50,5 50,4 46,2
Sp + KrF + V 18,0 16,0 14,5 16,0 13,5

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner