Poll of polls

Ny valgordning 2025 – II

Publisert 31. juli 2018. Sist endret 31. juli 2018.

1) Valglovutvalget er i gang med sitt arbeid. En ny valgordning vil trolig tre i kraft til stortingsvalget 2025.

2) Stortinget har f.t. 169 representanter, valgt fra 19 valgdistrikter som nå svarer til fylkene.

3) Fordelingen av de 169 representantene beror på valgdistriktenes innbyggertall og areal, eller som det heter i valgloven: "Hvert valgdistrikts fordelingstall fastsettes ved at antallet innbyggere i valgdistriktet ved nest siste årsskifte før det aktuelle stortingsvalget adderes med antall kvadratkilometer i valgdistriktet multiplisert med 1,8" (valgloven § 11-3).

4) I tabellen er det forutsatt at Stortinget skal ha 169 representanter – og at det enten skal være like mange valgdistrikter som fylker (11 etter regionreformen) – eller at det forblir 19 valgdistrikter som nå. Representantene er så fordelt på fylkene med alternativene 11 og 19 valgdistrikter – iht (i) regelverket i dag med innbyggertall og arealfaktor 1,8 – (ii) med innbyggertall og arealfaktor 1,0 – og (iii) med innbyggertall og uten arealfaktor.

5) Vi retter en hjertelig takk til gruppesekretær Gabriel Steinsbekk i Bergen SV som har utarbeidet tabellene. Som grunnlag for innbyggertallet er lagt til grunn Statistisk Sentralbyrås fremskrivning av folketallet per 1. januar 2020. Det er tatt hensyn til at noen kommuner er flyttet mellom fylker som ledd i kommune- og regionreformen.

6) Tabellen er bare et eksempel, og er ingen fullstendig angivelse av alternativer for en ny valgordning. Det kan tenkes en rekke andre muligheter mht antall representanter på Stortinget, antall valgdistrikter, og størrelsen på en eventuell arealfaktor.

7) Vi har tidligere anbefalt bloggen til Ole David Østli, og gjentar denne anbefalingen. Han har nå lagt ut en kreativ og poengtert artikkel som innspill i debatten om ny valgordning.

11 valgdistrikter Mandater med dagens regler Mandater med areal 1,0 Mandater kun innbyggere
Viken 36 38 39
Oslo 19 20 21
Innlandet 13 13 12
Telemark og Vestfold 13 13 13
Agder 10 10 10
Rogaland 14 14 15
Vestland 20 20 20
Møre og Romsdal 8 8 8
Trøndelag 16 15 15
Nordland 9 8 8
Troms og Finnmark 11 10 8

19 valgdistrikter Mandater med dagens regler Mandater med areal 1,0 Mandater kun innbyggere
Østfold 9 9 9
Akershus 19 20 21
Oslo 20 20 22
Hedmark 7 7 6
Oppland 6 6 6
Buskerud 8 8 8
Vestfold 7 7 8
Telemark 6 6 6
Aust-Agder 4 4 4
Vest-Agder 6 6 6
Rogaland 14 14 15
Hordaland 16 16 17
Sogn og Fjordane 4 4 3
Møre og Romsdal 8 8 8
Sør-Trøndelag 10 11 11
Nord-Trøndelag 5 5 4
Nordland 9 8 8
Troms Romsa 6 6 5
Finnmark Finnmárku 5 4 2

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om valgsystem

Vis alle artikler om valgsystem