Poll of polls

Ny valgordning 2025

Publisert 30. juli 2018. Sist endret 30. juli 2018.

1) Valglovutvalget ble oppnevnt i fjor, har frist til 31. desember 2019 med å avgi innstilling til Kommunaldepartementet. Stortinget skal så behandle og evnt vedta endringer i Grunnloven og valglovgivningen. Fordi en ny valgordning krever endringer i Grunnloven, vil den trolig først tre i kraft i stortingsvalget 2025.

2) Tabellene angir noen alternativer for en mulig ny valgordning når det gjelder antall valgdistrikter, (eventuell) sperregrense, og (eventuelle) utjevningsmandater. I alternativene for 11 og 19 valgdistrikter er forutsatt at regionreformen med 11 fylker også blir valgdistrikter, eller at antallet valgdistrikter forblir 19 som nå. I begge tilfeller er det tatt hensyn til kommuner som i tilknytning til kommune- og regionreformen overføres fra et fylke til et annet.

3) Resultatet i stortingsvalget 2017 er brukt som illustrasjon. Dette er på ingen måte en fullstendig fremstilling av konsekvenser av ulike alternativer – kun et eksempel. Det kan også tenkes andre løsninger med hensyn til antall valgdistrikter, sperregrense og utjevningsmandater enn det som er inntatt i disse eksemplene.

4) Det har vært lite offentlig debatt om hvilken retning valglovarbeidet bør ta. Valgordningen som folkestyrets fremste byggesten bør debatteres mer enn det som så langt har vært tilfellet.

5) Vi retter en hjertelig takk til gruppesekretær Gabriel Steinsbekk i Bergen SV som har utarbeidet tabellene.

6) Vi skal snarlig komme tilbake til andre sider ved en eventuell ny valgordning.

7) Undertegnede er medlem av Valglovutvalget. Det vi skriver på pollofpolls om en eventuell ny valgordning impliserer ikke noe standpunkt til de spørsmål utvalget skal ta stilling til.

Hele landet ett valgdistrikt, med sperregrense 4%

Parti Oppslutning Mandater Prosent mandater Diff
Ap 27,41 50 29,59 2,17
H 25,08 45 26,63 1,54
Frp 15,22 28 16,57 1,35
Sp 10,34 19 11,24 0,91
KrF 4,20 8 4,73 0,53
SV 6,03 11 6,51 0,48
V 4,38 8 4,73 0,36
MDG 3,24 0 0,00 -3,24
R 2,41 0 0,00 -2,41

Hele landet ett valgdistrikt, uten sperregrense

Parti Oppslutning Mandater Prosent mandater Diff
Ap 27,41 47 27,81 0,40
H 25,08 43 25,44 0,36
Frp 15,22 26 15,38 0,16
Sp 10,34 18 10,65 0,31
KrF 4,20 7 4,14 -0,06
SV 6,03 10 5,92 -0,11
V 4,38 8 4,73 0,36
MDG 3,24 6 3,55 0,31
R 2,41 4 2,37 -0,05

11 valgdistrikter, uten utjevningsmandater, uten sperregrense

Parti Oppslutning Mandater Prosent mandater Diff
Ap 27,41 52 30,77 3,36
H 25,08 47 27,81 2,73
Frp 15,22 29 17,16 1,94
Sp 10,34 19 11,24 0,91
KrF 4,20 4 2,37 -1,84
SV 6,03 9 5,33 -0,71
V 4,38 5 2,96 -1,42
MDG 3,24 3 1,78 -1,47
R 2,41 1 0,59 -1,82

11 valgdistrikter, med 11 utjevningsmandater, med sperregrense 4%

Parti Oppslutning Mandater Prosent mandater Diff
Ap 27,41 49 28,99 1,58
H 25,08 44 26,04 0,95
Frp 15,22 28 16,57 1,35
Sp 10,34 19 11,24 0,91
KrF 4,20 7 4,14 -0,06
SV 6,03 11 6,51 0,48
V 4,38 8 4,73 0,36
MDG 3,24 2 1,18 -2,06
R 2,41 1 0,59 -1,82

11 valgdistrikter, med 11 utjevningsmandater, uten sperregrense

Parti Oppslutning Mandater Prosent mandater Diff
Ap 27,41 48 28,40 0,99
H 25,08 43 25,44 0,36
Frp 15,22 28 16,57 1,35
Sp 10,34 19 11,24 0,91
KrF 4,20 6 3,55 -0,65
SV 6,03 9 5,33 -0,71
V 4,38 7 4,14 -0,24
MDG 3,24 5 2,96 -0,29
R 2,41 4 2,37 -0,05

11 valgdistrikter, med 22 utjevningsmandater, med sperregrense 4%

Parti Oppslutning Mandater Prosent mandater Diff
Ap 27,41 49 28,99 1,58
H 25,08 45 26,63 1,54
Frp 15,22 27 15,98 0,76
Sp 10,34 18 10,65 0,31
KrF 4,20 8 4,73 0,53
SV 6,03 11 6,51 0,48
V 4,38 8 4,73 0,36
MDG 3,24 2 1,18 -2,06
R 2,41 1 0,59 -1,82

19 valgdistrikter, med 19 utjevningsmandater, med sperregrense 4%

Parti Oppslutning Mandater Prosent mandater Diff
Ap 27,41 49 28,99 1,58
H 25,08 45 26,63 1,54
Frp 15,22 27 15,98 0,76
Sp 10,34 18 10,65 0,31
KrF 4,20 8 4,73 0,53
SV 6,03 11 6,51 0,48
V 4,38 8 4,73 0,36
MDG 3,24 2 1,18 -2,06
R 2,41 1 0,59 -1,82

19 valgdistrikter, uten utjevningsmandater, uten sperregrense

Parti Oppslutning Mandater Prosent mandater Diff
Ap 27,41 54 31,95 4,54
H 25,08 50 29,59 4,50
Frp 15,22 30 17,75 2,53
Sp 10,34 19 11,24 0,91
KrF 4,20 3 1,78 -2,43
SV 6,03 6 3,55 -2,48
V 4,38 4 2,37 -2,01
MDG 3,24 2 1,18 -2,06
R 2,41 1 0,59 -1,82

19 valgdistrikter, med 19 utjevningsmandater, uten sperregrense

Parti Oppslutning Mandater Prosent mandater Diff
Ap 27,41 49 28,99 1,58
H 25,08 42 24,85 -0,23
Frp 15,22 27 15,98 0,76
Sp 10,34 18 10,65 0,31
KrF 4,20 7 4,14 -0,06
SV 6,03 10 5,92 -0,11
V 4,38 7 4,14 -0,24
MDG 3,24 5 2,96 -0,29
R 2,41 4 2,37 -0,05

Oppsummering

Ap H Frp Sp KrF SV V MDG R F+H+KrF+V Ap+Sp+SV+MDG+R
Hele landet ett valgdistrikt, med sperregrense 50 45 28 19 8 11 8 0 0 89 80
Hele landet ett valgdistrikt, uten sperregrense 47 43 26 18 7 10 8 6 4 84 85
11 valgdistr, uten utjevningsmnd, uten sperregrense 52 47 29 19 4 9 5 3 1 85 84
11 valgdistr, 11 utjevningsmnd, med sperregrense 49 44 28 19 7 11 8 2 1 87 82
11 valgdistr, 11 utjevningsmnd, uten sperregrense 48 43 28 19 6 9 7 5 4 84 85
11 valgdistr, 22 utjevningsmnd, med sperregrense 49 45 27 18 8 11 8 2 1 88 81
19 valgdistr, 19 utjevningsmnd, med sperregrense 49 45 27 18 8 11 8 2 1 88 81
19 valgdistr, uten utjevningsmnd, uten sperregrense 54 50 30 19 3 6 4 2 1 87 82
19 valgdistr, 19 utjevningsmnd, uten sperregrense 49 42 27 18 7 10 7 5 4 83 86

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om valgsystem

Vis alle artikler om valgsystem