Poll of polls

Storbyene: H 34 – SV+R+MDG 26 – Ap 21

Publisert 10. juli 2018. Sist endret 10. juli 2018.

Målinger om kommunevalg juni 2018 i Oslo (Respons for Høyre) – Bergen (Sentio for Bergensavisen) – Trondheim (Respons for VG), alle vektet mot 2017. Vi minner om feilmarginene ved målinger.

For innsyn i bakgrunnstall takker vi politisk rådgiver Kihlberg-Olsen i Oslo Høyre, journalist Kvile i Bergensavisen og nyhetssjef Grøttum i VG.

Oslo, Bergen og Trondheim leverte samlet 538.470 stemmer i kvlg 2015, som svarte til 22,5 pst av 2.392.381 godkjente stemmer i landet.

1) Summen av disse tre byene iht målingene i juni, forutsatt samme antall godkjente stemmer som i kvlg 2015 (kvlg 15 og stv 17 i summen av disse byene i parentes):

H 34,2 (27,5 – 27,0)

Ap 21,0 (34,9 – 28,2)

SV 9,9 (5,9 – 9,3)

R 9,2 (4,0 – 5,0)

Frp 8,2 (6,7 – 10,4)

MDG 6,9 (7,6 – 5,4)

V 5,4 (6,3 – 7,1)

Sp 2,1 (1,3 – 3,2)

KrF 2,0 (3,4 – 2,7)

Vi minner om at en beregning av sum tre byer er sårbar for utslag på enkeltmålinger.

2) Sum SV, Rødt og MDG er 26,0 pst på spørsmål om kommunevalg i juni 2018 i landets tre største byer samlet – mot 17,5 for sum disse partiene i disse byene i kvlg 2015. En slik vekst for en gruppe av partier som har gjensidig utveksling av velgere er formidabel.

3) I Oslo fikk Rødt 11,8 i målingen fra Respons for Høyre i juni mot 5,0 i kvlg 2015. Tross dette stormløpet fra Rødt, var også SV og MDG i pluss mot kvlg 15 med målinger på 8,1 (SV) og 9,3 (MDG) mot 5,4 og 8,1 i kvlg 15. I Bergen er SV f.t. vinneren på venstresiden, som vi skal komme tilbake til på denne plass, men også Rødt er opp i Bergen. I Trondheim er både SV og Rødt i solide pluss mot 2015. MDG er opp i Oslo, men er ned mot 15 i Bergen og Trondheim.

4) Vi minner om at særlig Ap og Venstre hadde høyere tall i Oslo hos Sentio for Ap og Respons for VG, begge i mai i år. Merk at Rødt har vært tredje størst i Oslo på alle tre målinger i hovedstaden i mai og juni.

5) Blokker av partier i summen av disse byene juni 2018 (kvlg 15 og stv 17 i parentes):

Frp+H 42,4 (34,3 – 37,4)

Frp+H+V 47,8 (40,6 – 44,5)

Frp+H+KrF+V 49,8 (44,0 – 47,2)

Ap+SV+R 40,1 (44,8 – 42,5)

Ap+Sp+SV+MDG+R 49,1 (53,7 – 51,1)

Ap+Sp+KrF 25,2 (39,7 – 34,0)

SV+R+MDG 26,0 (17,5 – 19,7)

6) SV+R+MDG samlet er marginalt større på spørsmål om kommunevalg i summen av landets tre største byer enn en eventuell koalisjon av Ap+Sp+KrF som noen spekulerer i som en mulig regjeringsdannelse.

7) Venstredreiningen på venstresiden er tydelig i de tre storbyene på spørsmål om kommunevalg. Ser vi på partiene som selv definerer seg til venstresiden – Ap+SV+R – fikk disse tre samlet 44,8 i summen av Oslo, Bergen og Trondheim i kvlg 2015. Målingene i juni 2018 gir 40,1. Av dette har Ap 34,9 (2015) og 21,0 (2018). Arbeiderpartiets andel av sum disse tre venstreside-partiene var 78 pst i kvlg 2015, og er i juni 2018 på 52 pst.

8) Lojalitet mot stv 2017 på disse målingene. Rekkefølgen er Oslo – Bergen – Trondheim:

R 84 – 86 – 82

SV 55 – 74 – 67

Ap 52 – 62 – 58

Sp 29 – 39 – 73

V 39 – 76 – 50

KrF 55 – 54 – 75

H 84 – 81 – 77

Frp 53 – 72 – 62

MDG 73 – 50 – 56

Rødt og Høyre holder på sine 2017-velgere, også når det blir spurt om kommunevalg. Merk at for mindre partier kan små endringer i antall respondenter slå tungt ut i bakgrunnstallene.

9) Lojaliteten viser en viktig årsak til Høyres vekst fra 2015 til målingene juni 2018. Snitt lojalitet i storbyene iht disse målingene er over 80. Høyre holder dermed samme lojalitet på spørsmål om kommunevalg som på spørsmål om stortingsvalg. Det vanlige er at lavere valgdeltakelse i kommunevalget vil gi seg utslag i lavere lojalitet på kommune- enn på stortingsmålinger.

10) Høyre skal frem mot lokalvalget neste år gjøre svært mye riktig for å holde en så sterk lojalitet blant sine stortingsvelgere i fjor.

11) Vi retter en hjertelig takk til Jon Aabye som foretar de manuelle beregningene for oss, bl.a. alle beregningene som er gjengitt foran.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H