Poll of polls

Oslo råtall: Rødt 13,3 – Ap 17,1

Publisert 26. juni 2018. Sist endret 26. juni 2018.

Kommunevåpen
Oslo kommune
Folketall: 709 037
Ordfører: Marianne Borgen, SV
Byrådsleder: Raymond Johansen, Ap
Fakta om målingen
Respons for Høyre.
OEEV
Ap19,4-4,41,0
H35,80,43,2
Frp6,7-0,10,6
SV8,9-0,6-1,2
Sp0,7-0,6-0,1
KrF1,5-0,2-0,2
V5,2-1,1-3,9
MDG9,32,1-0,9
R11,84,86,0
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1004 (gir vanlige feilmarginer).

Oslo – kommunevalg – Respons for Høyre – 1.004 spurte – opptatt 6–20 juni 2018.

Vi takker politisk rådgiver Lars-Jørgen Kihlberg Olsen i Oslo Høyre for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Rødgrønne partier som har tilstrekkelig oppslutning til å få mandat (Ap+SV+MDG+R) ble målt til samlet 49,4 pst og et hårfint flertall med 30 representanter i Oslo bystyre mot 49,2 pst og 29 mnd borgerlig side (Frp+H+KrF+V) 29.

2) Respons vekter mot 2017. Sentio vekter mot 2015, og måler Oslo for Arbeiderpartiet. Snittet av Respons i juni og Sentio i mai i Oslo:

H 34,0 (21)

Ap 22,2 (13)

R 10,55 (6)

MDG 7,8 (5)

SV 8,0 (5)

Frp 6,85 (4)

V 6,35 (4)

KrF 2,25 (1)

Sp 1,05 (0)

3) Både Respons og Sentio hadde hver for seg 30-29 i favør rødgrønn side, men snittet gir hårfint 30-29 i favør borgerlig. Gitt feilmarginene, er det i dag umulig å antyde en blokk som favoritt i valget i hovedstaden neste år.

4) Høyre

(i) Barometertallet på 35,8 vil – hvis det gjentas i valget – bli Høyres tredje sterkeste i Oslo i kommunevalg i etterkrigstiden. Bare 1979 med 43,3 og 1983 med 37,2 er sterkere. Oslo Høyre fikk 35,7 i 2011.

(ii) Respons har målt Oslo og Bergen i juni. Høyre er i begge byene rundt 2011-nivået med 35,8 i Oslo og 34,8 i Bergen (Høyre fikk 35,2 i Bergen i 2011).

(iii) Lojaliteten mot stv 2017 er høyest blant stortingspartiene – 84.

(iv) Overgangene fra Frp, Ap og Venstre er solide.

(v) Over 40 pst av de aktiviserte velgerne som ikke stemte i valget i fjor, opplyste til Respons at de vil stemme Høyre "hvis kommunevalg i dag". Hjemmesitter-mobilisering som er høyere enn barometertallet er en "risiko", som vi har vært inne på flere ganger i denne spalten.

5) Arbeiderpartiet

(i) Lojaliteten er 52.

(ii) Med vekting mot stv 2017, spør Respons om respondentene stemte i 2017 og hvis ja, på hvilket parti. I et "korrekt" utvalg skulle 28,4 pst i Oslo ha svart at de stemte Ap. Av respondentene Respons ringte til, var det 23,7 pst som sa at de stemte Ap i fjor (211 av 892). Dette har vært et trekk ved flere målinger for Ap siden valgkampen i fjor – at "for få" opplyser at de stemte Ap i referansevalget. Det skaper en ekstra usikkerhet om nivået for Ap.

(iii) Fordi "for få" opplyste at de stemte Ap i fjor, ble partiet vektet opp – fra råtall 17,1 til barometertall 19,4.

(iv) Arbeiderpartiet lekker til begge sider – på denne netto 10.000 til Rødt, 8.000 til Høyre, 4.000 til SV.

6) Rødt

(i) Lojaliteten blant velgerne i hovedstaden i fjor er 75.

(ii) Arbeiderpartiet er hovedleverandøren til Rødt med femsifret lekkasje til Bjørnar Moxnes med netto 10.000.

(iii) Rødts uvektete råtall er formidable 13,3 pst.

7) Miljøpartiet De Grønne

(i) MDG gjør det skarpere i hovedstaden enn i landet ellers.

(ii) MDG er i denne undersøkelsen i et marginalt pluss mot Rødt. MDG synes flg Respons å være eneste parti på venstresiden som ikke er skadet av Rødts stormløp.

(iii) MDG er også i pluss mot Ap og SV.

8) Kristelig Folkeparti

(i) Lojaliteten er 55. For KrF vil en slik lojalitet så godt som alltid gi lavere barometertall enn referansevalget, som på denne er stv 2017.

(ii) Lekkasjen til andre partier er på rundt hver tredje av KrFs 2017-velgere i hovedstaden. Av disse går ni pst til Rødt (!) og Venstre, likt fordelt på begge to. Hovedtyngden av lekkasjen, nesten hver fjerde KrF-velger i Oslo i fjor, går til Høyre. KrF i Oslo har i denne undersøkelsen null lekkasje til Ap.

9 Respons i Oslo bekrefter og forsterker tendensen nasjonalt i de lokale målingene første halvår i 2018:

(i) Høyre er i pluss mot 2015, Arbeiderpartiet i minus.

(ii) Venstreside-velgerne går mot venstre. På denne målingen i Oslo har Ap 19,4 mot venstresiden samlet 50,1 (Ap+Sp+SV+MDG+R). Arbeiderpartiets oppslutning er 38 pst av sum egen blokk. Et slikt nivå er historisk lavt.

(iii) Venstre-dreiningen blant velgerne på venstresiden viser at styrkeforholdet på "rødgrønn" side kan bli en annen i årene fremover enn i 2017 og tidligere. Vil en blokk med et svekket Ap og et styrket SV+Rødt virke inn på KrFs veivalg nasjonalt og i kommuner og fylker etter valget neste år?

Tabellene under gjengir tall fra tre meningsmålinger for Oslo utført av Respons: For H (juni 18), VG (mai 18) og H/V (des 17). Alle er vektet mot stv 2017.

Lojalitet

Stv 2017 Oslo: Ap 104.089 – SV 34.052 – R 23.083 – Sp 7.778 – KrF 7.843 – MDG 21.853 – V 30.933 – H 97.085 – Frp 35.037.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
jun.18 75 55 52 29 39 55 84 53 73
mai.18 80 66 58 37 57 85 85 66 66
des.17 75 84 68 53 51 69 89 62 81

Uvektete råtall

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
jun.18 13,3 10 17,1 0,7 5,3 1,7 35,4 5,9 10,1
mai.18 9,9 10,6 20,7 1,5 7,5 2,1 32,4 6,6 8,2
des.17 8,6 11,5 20,3 1,9 6,3 2,1 34 4,9 9,5

Arbeiderpartiet vs Høyre

Stv 2017: Ap 104.089 – H 97.085

Fra Ap til H Fra H til Ap Nto pluss H
jun.18 10500 2500 8000
mai.18 5500 0 5500
des.17 8500 1500 7000

Fremskrittspartiet vs Høyre

Stv 2017: Frp 35.037 – H 97.085

Fra Frp til H Fra H til Frp Nto pluss H
jun.18 12500 2500 10000
mai.18 6000 3000 3000
des.17 11000 1000 10000

Ap vs SV

Stv 2017: Ap 104.089 – SV 34.052

Fra Ap til SV Fra SV til Ap Nto pluss SV
jun.18 7500 3500 4000
mai.18 2500 2500 0
des.17 1500 1500 0

Ap vs Rødt

Stv 2017: Ap 104.089 – R 23.083

Fra Ap til R Fra R til Ap Nto pluss R
jun.18 10500 500 10000
mai.18 3000 0 3000
des.17 3500 1000 2500

Ap vs MDG

Stv 2017: Ap 104.089 – MDG 21.853

Fra Ap til MDG Fra MDG til Ap Nto pluss MDG
jun.18 3500 0 3500
mai.18 3500 500 3000
des.17 1000 1000 0

SV vs MDG

Stv 2017: SV 34.052 – MDG 21.853

Fra SV til MDG Fra MDG til SV Nto pluss MDG
jun.18 4500 1000 3500
mai.18 2000 500 1500
des.17 1000 500 500

SV vs R

Stv 2017: SV 34.052 – R 23.083

Fra R til SV Fra SV til R Nto pluss R
jun.18 2000 3500 1500
mai.18 1000 4000 3000
des.17 1500 2000 500

Høyre vs Venstre

Stv 2017: H 97.085 – V 30.933

Fra H til V Fra V til H Nto pluss H
jun.18 2000 7000 5000
mai.18 2500 8500 6000
des.17 500 7500 7000

Ap vs Venstre

Stv 2017: Ap 104.089 – V 30.933

Fra Ap til V Fra V til Ap Nto pluss V
jun.18 1500 1500 0
mai.18 3500 1000 2500
des.17 4000 1000 3000

Ikke sikker ("på gjerdet")

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
jun.18 0 5 15 18 13 14 6 5 6
mai.18 6 8 22 19 10 8 10 12 8
des.17 6 3 14 35 14 16 6 4 10

Andel av aktiviserte som ikke stemte i 2017

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
jun.18 17 7 21 0 5 0 41 6 4
mai.18 8 7 34 0 10 0 31 5 5
des.17 5 3 29 3 8 3 40 5 6

Sum Oslo + Bergen juni 2018

Respons for BT (Bergen) og Høyre (Oslo) – målinger om kommunevalg

K-2011 %-vis K-2015 %-vis jun.18 %-vis Landstend.
Ap 140115 31,8 151941 33,7 92518 20,5 20,09
H 156559 35,5 130815 29 160245 35,5 28,38
Frp 35329 8 30739 6,8 34814 7,7 10,73
SV 25168 5,7 26584 5,9 43958 9,7 6,81
Sp 3368 0,8 4540 1 6038 1,3 11,29
KrF 14833 3,4 15711 3,5 10432 2,3 3,62
V 34461 7,8 29174 6,5 22550 5 4,26
MDG 10203 2,3 33971 7,5 32809 7,3 4,1
R 15396 3,5 19219 4,3 43960 9,7 4,51
Andre 5109 1,2 8555 1,9 3925 0,9
Sum stemmer 440541 451249 451249

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2023 24 1 6 31 1 27
Respons / Høyre 26/6-18 25 1 3 29 0 30
Respons / VG 30/5-18 25 1 5 31 0 27
Sentio / Ap 13/5-18 23 2 4 29 0 29
Respons / H / V 15/12-17 25 1 4 30 0 28
Respons / Aftenp 23/6-17 25 1 3 29 0 29
Respons / Aftenp 23/3-17 25 2 3 30 0 28
Respons / Aftenp 19/12-16 26 1 4 31 0 28
Respons / Aftenp 26/9-16 25 1 4 30 0 29

Oslo 1979-2018

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 Respons / H / V 15/12-17 Sentio / Ap 13/5-18 Respons / VG 30/5-18 Respons / Høyre 26/6-18
Ap 33,5 33,0 23,0 18,4 23,8 25,0 22,3 19,4
Høyre 43,3 42,4 23,5 32,6 35,4 32,2 33,1 35,8
Frp 4,6 7,0 6,0 6,1 6,8 7,0 8,5 6,7
SV 5,6 6,7 13,3 10,1 9,5 7,1 8,4 8,9
Sp 0,8 0,7 3,1 0,8 1,3 1,4 1,2 0,7
KrF 5,4 4,8 1,8 1,7 1,7 3,0 1,9 1,5
Venstre 3,5 2,8 10,0 9,1 6,3 7,5 7,8 5,2
MDG 0,0 0,0 8,5 10,2 7,2 6,3 7,1 9,3
Rødt 1,8 1,7 8,3 5,8 7,0 9,3 8,7 11,8
Andre 1,3 1,0 2,5 5,2 1,0 1,1 1,0 0,7
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 56,1 45,3 48,8 49,1 47,7 50,1
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 41,4 49,4 50,2 49,7 51,3 49,2
Sp + KrF + V 9,8 8,2 15,0 11,6 9,3 11,9 10,9 7,4

Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner