Poll of polls

Oslo: H lekker null til Ap

Publisert 3. juni 2018. Sist endret 3. juni 2018.

Kommunevåpen
Oslo kommune
Folketall: 709 037
Ordfører: Marianne Borgen, SV
Byrådsleder: Raymond Johansen, Ap
Fakta om målingen
Respons for VG.
OEV
Ap22,33,9
H33,10,5
Frp8,52,4
SV8,4-1,7
Sp1,20,4
KrF1,90,2
V7,8-1,3
MDG7,1-3,1
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Oslo – kommunevalg – Respons for VG – publisert 30. mai 2018.

Vi takker VG ved nyhetssjef Grøttum for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Opposisjonen (Frp+H+KrF+V) ble målt til 51,3 pst og 31 mandater.

2) Byrådspartiene (Ap+MDG+SV) og nærstående (Sp+R) ble målt til samlet 47,7 pst og 28 mandater.

3) Senterpartiet ble målt til 1,2 pst. Mandat i Oslo vinnes på ca 1,16. Sp har flg Respons en avstand på 140 stemmer til mandat. Skulle Sp ikke vinne mandat, er MDG og Ap nærmest til å vinne mandatet iht denne målingen.

4) Undersøkelsen er vektet mot 2017. Vekting i Oslo mot 2015 eller 2017 synes å gi forskjeller for særlig Ap og Frp. Førstnevnte "vinner" på vekting mot 2015, sistnevnte "taper" på det. Både vekting mot 2015 eller 2017 er innenfor det faglig forsvarlige.

5) Respons foretrekker overveiende å vekte mot siste stortingsvalg. Det er også gjort i denne undersøkelsen.

6) Arbeiderpartiet

(i) Lojaliteten er 58. Av de øvrige 2017-velgerne har 22 pst satt seg på gjerdet, og 20 pst har meldt overgang til andre partier.

(ii) Lekkasjen er fordelt omtrent 50/50 til Frp+H+V og R+SV+Sp+MDG.

(iii) Av de 101 respondentene som sa til Respons at de vil stemme Ap hvis kommunevalg i dag, var det 14 som sa at de ikke stemte i fjor.

7) Høyre

(i) Lojaliteten er 85 og 10 har satt seg på gjerdet.

(ii) Lekkasjen er fem pst av 2017-velgerne, som i sin helhet går til Frp og Venstre. Høyre lekker null til Ap og andre partier på venstresiden.

(iii) Av de 158 respondentene som sa til Respons at de vil stemme Høyre hvis kommunevalg i dag, var det 13 som sa at de ikke stemte i fjor.

8) Rødt ble målt tredje størst. Veksten stammer fra overganger fra byrådspartiene SV+Ap+MDG og hjemmesitterne.

9) Av Venstres 2017-velgere er 57 pst lojale og 10 pst har satt seg på gjerdet. Av 13 respondenter som lekker til andre partier, går 11 til Høyre. Tilførselen er noenlunde likt fordelt mellom Ap, Høyre, MDG og hjemmesitterne.

10) Kan Venstre få ned lekkasjen til Høyre (hver fjerde 2017-velger), er 10-tallet innen rekkevidde.

11) Vi minner om de særlige feilkildene ved bakgrunnstall.

Oslo – Respons for VG (mai 18) og H/V (des 17)

Vektet mot stv 2017

Lojalitet

Stv 2017 Oslo: Ap 104.089 – SV 34.052 – R 23.083 – Sp 7.778 – KrF 7.843 – MDG 21.853 – V 30.933 – H 97.085 – Frp 35.037. Mai 18: Respons for VG. Des 17: Respons for H og V.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
mai.18 80 66 58 37 57 85 85 66 66
des.17 75 84 68 53 51 69 89 62 81

Uvektete råtall

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
mai.18 9,9 10,6 20,7 1,5 7,5 2,1 32,4 6,6 8,2
des.17 8,6 11,5 20,3 1,9 6,3 2,1 34 4,9 9,5

Arbeiderpartiet vs Høyre

Stv 2017: Ap 104.089 – H 97.085

Fra Ap til H Fra H til Ap Nto pluss H
mai.18 5500 0 5500
des.17 8500 1500 7000

Fremskrittspartiet vs Høyre

Stv 2017: Frp 35.037 – H 97.085

Fra Frp til H Fra H til Frp Nto pluss H
mai.18 6000 3000 3000
des.17 11000 1000 10000

Ap vs SV

Stv 2017: Ap 104.089 – SV 34.052

Fra Ap til SV Fra SV til Ap Nto pluss Ap
mai.18 2500 2500 0
des.17 1500 1500 0

Ap vs Rødt

Stv 2017: Ap 104.089 – R 23.083

Fra Ap til R Fra R til Ap Nto pluss R
mai.18 3000 0 3000
des.17 3500 1000 2500

Ap vs MDG

Stv 2017: Ap 104.089 – MDG 21.853

Fra Ap til MDG Fra MDG til Ap Nto pluss MDG
mai.18 3500 500 3000
des.17 1000 1000 0

SV vs MDG

Stv 2017: SV 34.052 – MDG 21.853

Fra SV til MDG Fra MDG til SV Nto pluss MDG
mai.18 2000 500 1500
des.17 1000 500 500

SV vs R

Stv 2017: SV 34.052 – R 23.083

Fra R til SV Fra SV til R Nto pluss R
mai.18 1000 4000 3000
des.17 1500 2000 500

Høyre vs Venstre

Stv 2017: H 97.085 – V 30.933

Fra H til V Fra V til H Nto pluss H
mai.18 2500 8500 6000
des.17 500 7500 7000

Ap vs Venstre

Stv 2017: Ap 104.089 – V 30.933

Fra Ap til V Fra V til Ap Nto pluss V
mai.18 3500 1000 2500
des.17 4000 1000 3000

MDG vs Venstre

Stv 2017: MDG 21.853 – V 30.933

Fra MDG til V Fra V til MDG Nto pluss MDG
mai.18 1000 1000 0
des.17 0 2000 2000

Vet ikke ("på gjerdet")

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
mai.18 6 8 22 19 10 8 10 12 8
des.17 6 3 14 35 14 16 6 4 10

Andel av aktiviserte som ikke stemte i 2017

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
mai.18 8 7 34 0 10 0 31 5 5
des.17 5 3 29 3 8 3 40 5 6

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2023 24 1 6 31 1 27
Respons / VG 30/5-18 25 1 5 31 0 27
Sentio / Ap 13/5-18 23 2 4 29 0 29
Respons / H / V 15/12-17 25 1 4 30 0 28
Respons / Aftenp 23/6-17 25 1 3 29 0 29
Respons / Aftenp 23/3-17 25 2 3 30 0 28
Respons / Aftenp 19/12-16 26 1 4 31 0 28
Respons / Aftenp 26/9-16 25 1 4 30 0 29
Respons / Høyre 21/6-16 26 2 4 32 0 27

Oslo 1979-2018

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 Respons / Aftenp 23/6-17 Respons / H / V 15/12-17 Sentio / Ap 13/5-18 Respons / VG 30/5-18
Ap 33,5 33,0 23,0 18,4 26,7 23,8 25,0 22,3
Høyre 43,3 42,4 23,5 32,6 34,8 35,4 32,2 33,1
Frp 4,6 7,0 6,0 6,1 9,1 6,8 7,0 8,5
SV 5,6 6,7 13,3 10,1 6,0 9,5 7,1 8,4
Sp 0,8 0,7 3,1 0,8 1,5 1,3 1,4 1,2
KrF 5,4 4,8 1,8 1,7 2,1 1,7 3,0 1,9
Venstre 3,5 2,8 10,0 9,1 4,9 6,3 7,5 7,8
MDG 0,0 0,0 8,5 10,2 8,2 7,2 6,3 7,1
Rødt 1,8 1,7 8,3 5,8 6,1 7,0 9,3 8,7
Andre 1,3 1,0 2,5 5,2 0,6 1,0 1,1 1,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 56,1 45,3 48,5 48,8 49,1 47,7
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 41,4 49,4 50,9 50,2 49,7 51,3
Sp + KrF + V 9,8 8,2 15,0 11,6 8,5 9,3 11,9 10,9

Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner