Poll of polls

Usikkerhet og mandatberegning

Publisert 21. mai 2018. Sist endret 21. mai 2018.

1) Det er usikkerhet knyttet til enhver meningsmåling. Dette illustreres ved feilmarginen. Den er beregnet slik at den reelle oppslutningen skal ligge innenfor feilmarginen i 95 prosent av tilfellene.

2) For en vanlig meningsmåling vil eksempelvis et parti med 9,5 prosent oppslutning ha en feilmargin på ±1,8 prosentpoeng. Det betyr at vi med 95 sikkerhet kan si at den reelle oppslutningen ligger mellom 7,7 og 11,3 prosent.

3) Mandatberegningen for meningsmålingen må imidlertid foretas på grunnlag av ett presist tall for oppslutning, selv om usikkerheten i oppslutning reelt sett også forplanter seg til mandatfordelingen.

4) Vi har tidligere påpekt at byråer ikke bør tildele utjevningsmandater til partier som rundes opp til 4,0 prosent oppslutning. Professor Bernt Aardal har argumentert for det motsatte syn begrunnet med meningsmålingers usikkerhet.

5) Fremfor å tillegge partier en annen oppslutningen enn hva meningsmålingen viser, bør usikkerheten heller fremkomme i omtale av målingen.

6) For å bidra til en bedre forståelse av hvordan usikkerhet slår ut for mandatberegningen, vil vi fremover legge ut nye beregninger på nettsidene for stortingsvalgmålinger.

7) Beregningen gjennomføres ved at det foretas 250 000 mandatberegninger hvor vi lar partienes oppslutning variere i tråd med usikkerheten i meningsmålingen beskrevet over.

8) Sannsynligheten for ulike mandattall fremkommer ved at det telles opp hvor mange ganger de ulike mandattallene forekommer og dette tallet deles på antallet beregninger.

9) Partiet nevnt i eksempelet over, med 9,5 prosent oppslutning, fikk 18 mandater i mandatprognosen. Beregningen beskrevet her gir 95 prosent sannsynlighet for at antall mandater er mellom 15 og 21.

10) På samme måte beregnes sannsynligheten for rødgrønt og borgerlig flertall i målingen.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no