Poll of polls

Presisjonsnivået i målinger

Publisert 4. mai 2018. Sist endret 4. mai 2018.

1) Vi viser til Norstats måling for Vårt Land 3. mai, og spørsmålet om hvilke partier som i målingen bør tildeles utjevningsmandater.

2) Rødt ble i målingen tildelt utjevningsmandater med barometertall 4,0 pst. Det var en avrunding opp fra 3,958 ifølge Norstat.

3) Professor Aardal har etter dette fremholdt at vi kan ha misforstått presisjonsnivået i målinger.

4) Vi er kjent med feilmarginene, og at hvis et parti måles i området 3–5 pst, er det usikkert om partiet kan påregne å komme over sperregrensen i et eventuelt valg i dag.

5) Feilmarginer i målinger som legges ut på våre nettsider er presentert i tabellen «Endringer fra forrige måling og feilmarginer». Feilmarginen for Rødt i Norstats undersøkelse for Vårt Land er der beregnet til 1,3.

6) Vårt anliggende er – utelukkende – om et medium som er oppdragsgiver skal tildele utjevningsmandater i presentasjonen av en måling hvis et parti har barometertall under fire blank. Vi vil fortsatt hevde at slik tildeling ikke bør skje.

7) Grensen for tildeling av utjevningsmandater er etter Grunnloven presis («Intet parti kan tildeles noe utjevningsmandat med mindre det har fått minst 4 prosent av det samlede stemmetall for hele riket»). Enten tildeles utjevningsmandater, eller ikke. Det må også gjelde ved mandatprognoser på grunnlag av målinger med et langt lavere presisjonsnivå. Det mest riktige må da uansett være å beregne mandatene ut fra den oppslutningen som meningsmålingen faktisk viser, og som må antas å være det mest sannsynlige nivået for partienes oppslutning, fremfor å fordele mandater etter et annet (dvs avrundet) nivå for partienes oppslutning.

8) En praksis med avrunding før mandatfordeling vil ikke innebære at en tar høyde for velkjent usikkerhet ved meningsmålinger, kun at sperregrensen i praksis flyttes fra 4,00 til 3,95 pst. Etter vårt skjønn vil det være en feil praksis.

9) Selv om et parti tildeles utjevningsmandater ved måling marginalt over fire, eller ikke ved måling marginalt under fire, bør mediet som er oppdragsgiver selvsagt peke på usikkerheten i sine kommentarer til undersøkelsen.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode