Poll of polls

Raymonds margin: 327 Rødt-velgere

Publisert 15. mai 2018. Sist endret 17. mai 2018.

Kommunevåpen
Oslo kommune
Folketall: 709 037
Ordfører: Marianne Borgen, SV
Byrådsleder: Raymond Johansen, Ap
Fakta om målingen
Sentio for Ap.
OEV
Ap25,06,6
H32,2-0,4
Frp7,00,9
SV7,1-3,0
Sp1,40,6
KrF3,01,3
V7,5-1,6
MDG6,3-3,9
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Oslo – kommunevalg – Sentio for Arbeiderpartiet – opptatt 24. april - 5. mai – 1.000 spurte – publisert 13. mai 2018.

Vi retter en hjertelig takk til Arbeiderpartiet, ved leder Amund Vik i politisk avdeling, for hyggelig kontakt om denne undersøkelsen.

1) Målingen antyder at Oslo kan bli en thriller – en neglebiter av historiske dimensjoner – i kommunevalget neste år.

2) Målingen gir rødgrønn side (Ap+Sp+SV+MDG+R) 49,1 pst og flertall med 30 av 59 mandater i Oslo bystyre. Borgerlig blokk (Frp+H+KrF+V) oppnår 49,7 pst, men er i mindretall med 29 mandater.

3) Byrådsleder Raymond Johansen og hans koalisjon (Ap+SV+MDG) og samarbeidende parti (Rødt) og en sannsynlig ny partner (Senterpartiet) har en margin på 327 velgere fra Rødt (!)

4) Oppnår Rødt 327 stemmer mindre enn det beregnete stemmetallet i målingen, vinner Venstre sitt femte mandat, Rødt taper sitt sjette, og et borgerlig byråd overtar med et hårfint flertall på 30 mandater.

5) Gitt 320.423 stemmer i Oslo i kvlg 2015, er Rødts margin for sjettemandatet – og dermed også byrådets margin – på en promille.

6) Byrådet faller med minus 327 stemmer for Rødt, men faller også med pluss 268 (!) stemmer for Venstre. Venstre vil da erobre Rødt sjette mandat. En margin i Oslo på 268 stemmer svarer til mindre enn en promille. For de som skulle ha interesse av brøkregning, blir brøken 84 : 100.000.

7) Minimum for å vinne mandat i Oslo bystyre er ca 1,16 pst. Senterpartiet vinner mandat hos Sentio/Ap med 1,4.

8) Sp har stor relativ avstand mellom barometertall og mobilisering av hjemmesittere, ved at partiet henter en større andel av de aktiviserte hjemmesitterne enn blant de øvrige respondentene.

9) Vi ser det igjen i beregningen TV2s Terje Sørensen har gjort av målingen uten hjemmesittere: Ap 25,8 – Frp 7,6 – H 34,4 – KrF 2,5 – R 9,6 – Sp 0,7 – SV 6,4 – V 6,2 – MDG 6,6.

10) Rødt er målingens vinner som det tredje største partiet i hovedstaden.

11) Rødt henter velgere hos Ap og SV, og har en sterk lojalitet. Målingen viser at Rødt er sårbar hvis og når Arbeiderpartiet mobiliserer ved å øke egen lojalitet. Vi har sett en antydning til det i landsmålingene i mai, sammenlignet med Rødts sterke måned i april.

12) Om målinger i Oslo bør vektes mot kvlg 2015 eller stv 2017, vil bli et diskusjonstema. Begge alternativene er innenfor det faglig forsvarlige. Sentios undersøkelse i Oslo er vektet mot 2015.

13) Råtall må pga de særlige feilkildene leses med den største varsomhet. De uvektete tallene i Oslo er: Ap 19,6 – Frp 7,0 – H 34,1 – KrF 3,5 – Sp 1,3 – SV 10,2 – V 7,1 – MDG 5,9 – R 10,8.

14) Arbeiderpartiets åpenhet om denne undersøkelsen er forbilledlig.

15) Åpenhet, også når tallene er krevende for oppdragsgiveren, bidrar til oppbygging av kunnskap hos det politisk interesserte publikum. Åpenhet ivaretar dermed en viktig samfunnsinteresse. Andre partier som er oppdragsgivere for målinger bør følge Arbeiderpartiets gode eksempel med denne undersøkelsen.

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2023 24 1 6 31 1 27
Sentio / Ap 13/5-18 23 2 4 29 0 29
Respons / H / V 15/12-17 25 1 4 30 0 28
Respons / Aftenp 23/6-17 25 1 3 29 0 29
Respons / Aftenp 23/3-17 25 2 3 30 0 28
Respons / Aftenp 19/12-16 26 1 4 31 0 28
Respons / Aftenp 26/9-16 25 1 4 30 0 29
Respons / Høyre 21/6-16 26 2 4 32 0 27

Oslo 1979-2018

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 Respons / Aftenp 23/3-17 Respons / Aftenp 23/6-17 Respons / H / V 15/12-17 Sentio / Ap 13/5-18
Ap 33,5 33,0 23,0 18,4 26,6 26,7 23,8 25,0
Høyre 43,3 42,4 23,5 32,6 34,4 34,8 35,4 32,2
Frp 4,6 7,0 6,0 6,1 8,6 9,1 6,8 7,0
SV 5,6 6,7 13,3 10,1 5,7 6,0 9,5 7,1
Sp 0,8 0,7 3,1 0,8 1,9 1,5 1,3 1,4
KrF 5,4 4,8 1,8 1,7 2,7 2,1 1,7 3,0
Venstre 3,5 2,8 10,0 9,1 5,0 4,9 6,3 7,5
MDG 0,0 0,0 8,5 10,2 7,6 8,2 7,2 6,3
Rødt 1,8 1,7 8,3 5,8 6,5 6,1 7,0 9,3
Andre 1,3 1,0 2,5 5,2 1,0 0,6 1,0 1,1
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 56,1 45,3 48,3 48,5 48,8 49,1
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 41,4 49,4 50,7 50,9 50,2 49,7
Sp + KrF + V 9,8 8,2 15,0 11,6 9,6 8,5 9,3 11,9

Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner