Poll of polls

April 2018 – historisk for Rødt?

Publisert 30. april 2018. Sist endret 30. april 2018.

Syv nasjonale stortingsmålinger ble publisert i april 2018.

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt mars 23,7 27,1 15,2 6,6 11,3 4,0 4,2 2,9 3,3 1,5
Snitt april 23,8 25,8 15,8 7,3 10,9 4,2 3,7 2,8 4,3 1,4
Endring 0,2 -1,2 0,6 0,6 -0,4 0,1 -0,5 -0,2 0,9 -0,2
Sterkeste 25,2 27,0 17,4 8,7 11,9 4,9 4,1 3,1 5,4 1,9
Svakeste 23,2 24,9 13,5 6,0 9,0 3,7 2,8 1,9 2,8 0,1
Sprik 2,0 2,1 3,9 2,7 2,9 1,2 1,3 1,2 2,6 1,8

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i mars og i april.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Norfakta / Nat. / KK 0,7 -1,9 4,7 0,5 -2,2 0,2 -0,2 -0,9 1,0 -1,6 7/4-2018
Respons / VG -1,7 -1,1 0,3 -0,2 0,1 1,3 -0,3 0,0 1,4 0,1 10/4-2018
Norstat / NRK 1,9 -2,3 0,8 0,5 -1,6 0,5 -0,6 -0,3 0,6 0,4 11/4-2018
Verian / TV2 0,5 0,4 -4,4 3,1 -1,3 -0,7 -2,2 0,8 3,7 0,1 11/4-2018
Opinion / ANB 0,7 -0,3 -1,0 0,8 0,5 0,4 -0,5 -1,3 0,4 0,3 19/4-2018
Sentio / DN 0,5 -1,4 -0,1 0,2 0,0 0,8 0,1 0,4 -1,2 0,6 26/4-2018
Ipsos / Dagbladet -0,5 1,0 -4,8 -0,6 1,7 0,6 0,8 0,6 1,4 -0,4 27/4-2018
Snitt disse målingene 0,3 -0,8 -0,6 0,6 -0,4 0,4 -0,4 -0,1 1,0 -0,1

1) Rødt fikk i april (oss bekjent) sin første måned med snitt over sperregrensen med 4,26 pst mot 2,41 i valget i fjor.

2) April 2018 er derfor historisk for Rødt.

3) Spørsmålet i tittelen peker fremover: Markerer april 2018 at vi har et nytt parti som varig har etablert seg over sperregrensen, eller vil Rødt falle tilbake til nivåene på 1–3 pst?

4) Mandatberegningsprogrammet vårt tildeler Rødt – gitt snittet i april – åtte stortingsmandater: To i Oslo og utjevning i Akershus, Hordaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Nordland og Troms.

5) Beregningen forutsetter at partiene har samme prosentvise vekst i alle fylkene. For Rødt betyr det at stemmetallet i hvert fylke økes med ca 77 prosent (4,26 : 2,41 = 1,77). Erfaringsmessig vil veksten være relativt størst der et parti scorer mindre enn landssnittet, og relativt sett mindre i fylker med høyere score enn landssnittet.

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2017 49 79 87 76 84 1 1 45 72 80 80 61 88 53
S-2013 55 72 82 75 84 0 1 48 77 87 86 67 96 57
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
April 2018 44 76 83 70 73 8 1 46 74 81 77 56 84 49
Mars 2018 44 76 83 71 79 1 1 49 76 83 84 64 91 57
Februar 2018 44 76 83 70 78 1 2 51 75 82 83 66 90 59
Januar 2018 43 76 83 70 77 1 1 52 77 84 84 66 91 59
Desember 2017 47 79 86 73 80 1 2 47 73 80 80 61 87 54
November 2017 48 80 83 70 78 1 1 49 76 79 84 60 87 57
Oktober 2017 48 79 82 70 78 1 3 49 75 78 83 60 86 57
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

6) Snittet i april bekrefter at Fremskrittspartiet og Rødt ble vinnerne etter mistillitsforslaget mot daværende justisminister Listhaug i mars. Sammenlignet med februar (forrige hele måned som var upåvirket av Listhaug-saken), har Frp et pluss på +2,1 og Rødt +1,1.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R