Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,8 26,3 -2,4 43 48 -5 45 43
Høyre 25,8 20,4 5,5 46 36 10 45 46
Frp 15,8 11,6 4,2 28 21 7 30 29
SV 7,3 7,6 -0,4 13 13 0 13 13
Sp 10,9 13,5 -2,6 20 28 -8 19 20
KrF 4,2 3,8 0,4 7 3 4 7 7
Venstre 3,7 4,6 -0,9 3 8 -5 2 2
MDG 2,8 3,9 -1,2 1 3 -2 1 1
Rødt 4,3 4,7 -0,5 8 8 0 7 8
Andre 1,4 3,6 -2,2 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Akershus 5 7 3 1 1+1 0 1 0 1 0 0
Oslo 4 6 2 3 0+1 0 2 1 1 0 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 3 1 0 1 0 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Rogaland 3 4 3 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 3 1+1 1 1 0 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 1 0 1 0 1 0 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,544447 Mandat tildelt
2 SV Troms 0,513591 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,484254 Mandat tildelt
4 Sp Vestfold 0,481124 Mandat tildelt
5 R Oslo 0,471573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Østfold 0,461729 Mandat tildelt
7 R Sør-Trøndelag 0,455596 Mandat tildelt
8 Sp Akershus 0,451029 Mandat tildelt
9 Ap Hordaland 0,442161 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Akershus 0,440620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Oslo 0,440287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Rogaland 0,439246 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Nord-Trøndelag 0,437300 Mandat tildelt
14 H Oslo 0,436850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 R Rogaland 0,435496 Mandat tildelt
16 KrF Akershus 0,428589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Rogaland 0,424297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,423854 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Møre og Romsdal 0,421132 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Hordaland 0,420879 Mandat tildelt
21 SV Møre og Romsdal 0,418368 Mandat tildelt
22 Ap Nordland 0,418011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Vest-Agder 0,417935 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Møre og Romsdal 0,410916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Akershus 0,409930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Akershus 0,405052 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Hordaland 0,399790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Hedmark 0,391068 Mandat tildelt
29 R Nordland 0,390738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Buskerud 0,389297 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Akershus 0,387519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Rogaland 0,384792 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Oslo 0,381837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Sogn og Fjordane 0,380207 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Østfold 0,379137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Rogaland 0,377716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Buskerud 0,374586 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Hordaland 0,369199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Sør-Trøndelag 0,366653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Rogaland 0,365190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Hedmark 0,361018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Buskerud 0,360612 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Vestfold 0,355287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Sør-Trøndelag 0,352401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Oppland 0,350257 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Sør-Trøndelag 0,348207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Oslo 0,342120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Vestfold 0,338701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Telemark 0,331906 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 R Østfold 0,330434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Møre og Romsdal 0,330041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Aust-Agder 0,328503 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Troms 0,318556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Oppland 0,318079 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Østfold 0,316372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Vest-Agder 0,314493 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Nord-Trøndelag 0,311000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Oslo 0,310976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Nordland 0,310791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Østfold 0,304591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Buskerud 0,304490 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Vest-Agder 0,298658 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Østfold 0,294807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Vestfold 0,294103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Telemark 0,290734 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Møre og Romsdal 0,288971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Aust-Agder 0,288722 Mandat tildelt
68 Frp Telemark 0,288326 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Troms 0,285190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Finnmark 0,284893 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Telemark 0,280064 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Buskerud 0,279975 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Østfold 0,276573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Nordland 0,274613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Vestfold 0,272672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Hedmark 0,272351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Vest-Agder 0,270029 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Sør-Trøndelag 0,268990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Hedmark 0,268928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Hordaland 0,267339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Nordland 0,265506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Oppland 0,265049 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Oppland 0,264340 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Finnmark 0,260344 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Sør-Trøndelag 0,259981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Troms 0,257505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Aust-Agder 0,256626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Ap Møre og Romsdal 0,256417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Vest-Agder 0,254990 Mandat tildelt
90 SV Vest-Agder 0,253547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Ap Troms 0,246565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Telemark 0,246053 Mandat tildelt
93 Ap Nord-Trøndelag 0,243926 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Ap Sogn og Fjordane 0,240311 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Vestfold 0,239418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Vestfold 0,231176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Sogn og Fjordane 0,229890 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Hedmark 0,229634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Akershus 0,224668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Ap Aust-Agder 0,222754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Sp Telemark 0,222182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Buskerud 0,217921 Mandat tildelt
103 SV Nord-Trøndelag 0,217528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Troms 0,216589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Sør-Trøndelag 0,216154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Rogaland 0,210801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Hordaland 0,210151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Møre og Romsdal 0,209750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Telemark 0,209576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Frp Oppland 0,194808 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Hedmark 0,182088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 Frp Aust-Agder 0,180740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 H Nord-Trøndelag 0,179395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 KrF Buskerud 0,178975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 SV Finnmark 0,176462 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 H Sogn og Fjordane 0,174463 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 KrF Nordland 0,173198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 SV Sogn og Fjordane 0,168648 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 R Oppland 0,161462 Mandat tildelt
120 SV Aust-Agder 0,157667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 Sp Finnmark 0,148578 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 Frp Finnmark 0,147577 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 R Vest-Agder 0,143797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 R Nord-Trøndelag 0,142792 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 R Finnmark 0,135905 Mandat tildelt
126 KrF Sogn og Fjordane 0,127235 Mandat tildelt