Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,8 27,4 -3,5 43 49 -6 43 43
Høyre 25,8 25,0 0,8 47 45 2 46 46
Frp 15,8 15,2 0,6 28 27 1 28 29
SV 7,3 6,0 1,2 13 11 2 13 13
Sp 10,9 10,3 0,6 20 19 1 20 20
KrF 4,2 4,2 -0,0 7 8 -1 8 7
Venstre 3,7 4,4 -0,7 2 8 -6 2 2
MDG 2,8 3,2 -0,5 1 1 0 1 1
Rødt 4,3 2,4 1,8 8 1 7 8 8
Andre 1,4 1,8 -0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 6 3 1 1 0 1 0 0+1 0
Oslo 5+1 5 2 2 0 0 1 1 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 3 1 1 1+1 0 0 0 0
Hordaland 3 6 3 1 1 1 0 0 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Hordaland 0,568207 Mandat tildelt
2 R Akershus 0,548750 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,489701 Mandat tildelt
4 SV Buskerud 0,482906 Mandat tildelt
5 Frp Nord-Trøndelag 0,479023 Mandat tildelt
6 R Sør-Trøndelag 0,467436 Mandat tildelt
7 Frp Nordland 0,457192 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Ap Hordaland 0,426394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Finnmark 0,425917 Mandat tildelt
10 SV Hordaland 0,422995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Østfold 0,421888 Mandat tildelt
12 SV Hedmark 0,413815 Mandat tildelt
13 R Nordland 0,408219 Mandat tildelt
14 Ap Akershus 0,407600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Oslo 0,404253 Mandat tildelt
16 Sp Oslo 0,403932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Oslo 0,402501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Hordaland 0,400691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 R Oslo 0,399951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Vestfold 0,398605 Mandat tildelt
21 Ap Buskerud 0,394136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Oslo 0,383682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Rogaland 0,381024 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Møre og Romsdal 0,376966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Hedmark 0,371739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Møre og Romsdal 0,371457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Finnmark 0,371431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Akershus 0,371293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Sør-Trøndelag 0,367307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Oppland 0,366713 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Møre og Romsdal 0,366006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Sør-Trøndelag 0,365289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Rogaland 0,363136 Mandat tildelt
34 Ap Rogaland 0,363037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Nordland 0,362918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Akershus 0,358515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Vestfold 0,357998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Oslo 0,357959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Vestfold 0,351838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Troms 0,348907 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Rogaland 0,345379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Nord-Trøndelag 0,344938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Vest-Agder 0,343173 Mandat tildelt
44 SV Akershus 0,340640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Sør-Trøndelag 0,339215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Akershus 0,338868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Østfold 0,338018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Hordaland 0,336890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Oppland 0,335115 Mandat tildelt
50 Ap Østfold 0,319150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Troms 0,316570 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Nordland 0,315924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Sogn og Fjordane 0,314427 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Sogn og Fjordane 0,309502 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Vest-Agder 0,305483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Buskerud 0,304391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Østfold 0,301903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Telemark 0,298657 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Møre og Romsdal 0,297403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Vest-Agder 0,297278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Aust-Agder 0,293488 Mandat tildelt
62 Ap Vestfold 0,292282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Østfold 0,292093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Buskerud 0,288600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Telemark 0,287043 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Hedmark 0,281813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Sør-Trøndelag 0,278620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Telemark 0,278206 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Hordaland 0,275857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Oppland 0,269287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Rogaland 0,264806 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Troms 0,264375 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Aust-Agder 0,264126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Vest-Agder 0,258680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Oppland 0,255115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Finnmark 0,249677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Telemark 0,248485 Mandat tildelt
78 KrF Sør-Trøndelag 0,245649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Østfold 0,244862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Hedmark 0,244302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Nord-Trøndelag 0,242903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Nord-Trøndelag 0,238404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Telemark 0,226995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Nordland 0,225066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Aust-Agder 0,221672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Vestfold 0,220699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Sogn og Fjordane 0,213964 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Finnmark 0,210131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Vest-Agder 0,209945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Buskerud 0,209341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Buskerud 0,208974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Rogaland 0,205822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Troms 0,203232 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Troms 0,201878 Mandat tildelt
95 R Vestfold 0,197116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Nordland 0,193843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Telemark 0,186131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Aust-Agder 0,180051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Oppland 0,178120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Møre og Romsdal 0,173976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Sogn og Fjordane 0,161849 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Aust-Agder 0,143016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Hedmark 0,134116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Troms 0,131877 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Sogn og Fjordane 0,129257 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Oppland 0,125862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Vest-Agder 0,120400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Nord-Trøndelag 0,115535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Finnmark 0,109383 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Nord-Trøndelag 0,107628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Hedmark 0,107609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Finnmark 0,082860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,067405 Mandat tildelt