Poll of polls

Stavanger: Flertall F+H+V eller F+H+KrF

Publisert 20. april 2018. Sist endret 20. april 2018.

Kommunevåpen
Stavanger kommune
Folketall: 146 011
Ordfører: Kari Nessa Nordtun, Ap
Fakta om målingen
Respons for Høyre.
OEV
Ap24,5-7,6
H33,63,3
Frp12,84,0
SV5,71,1
Sp4,22,1
KrF6,01,4
V5,61,9
MDG3,10,2
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 804 (gir vanlige feilmarginer).

Stavanger bystyre – kommunevalg – Respons for Stavanger Høyre – opptatt 4–7 april 2018, publisert 20. april.

Barometertall og mandater: Se tabellen under.

Vi takker Høyre i Stavanger og Rogaland, ved Tormod W. Losnedal og Daniel Aamodt, for innsyn i barometer- og bakgrunnstallene i målingene i Stavanger og Rogaland. Bakgrunnsmaterialet i begge målingene er lagt ut på åpne nettsider.

1) Målingen i Stavanger dekker den sammenslåtte kommunen – Stavanger + Finnøy + Rennesøy. Sammenslåingen trer i kraft i 2020.

2) Skulle målingen svare til valget neste år, vil bystyret i sammenslåtte Stavanger få 31 av 67 representanter fra Fremskrittspartiet og Høyre. Både Venstre og KrF vinner fire mandater iht målingen. Sum Nydalen blir 39 av 67.

3) Høyre ble målt til 33,6 pst i sum Stavanger + Finnøy + Rennesøy. I kvlg 2011 fikk partiet også 33,6 i summen av disse tre kommunene. I 2015 ble det 28,7.

4) Arbeiderpartiet gjør det relativt sett skarpere i Nye Stavanger enn landstendensen med på spørsmål om kommunevalg med 24,5 (26,5 i 2015 og 28,0 i 2011).

5) Lojalitet mot stv 2017: R 67 – SV 68 – Ap 71 – Sp 69 – V 72 – KrF 86 – H 81– Frp 58 – MDG 57.

6) Uvektete råtall (barometertall i parentes): R 2,5 (2,7) – SV 7,0 (5,7) – Sp 4,5 (4,2) – V 6,5 (5,6) – KrF 6,5 (6,0) – H 34,8 (33,6) – Ap 23,0 (24,5) – Frp 9,8 (12,8) – MDG 3,9 (3,1).

7) Høyre har (mot stv 2017) netto pluss mot Ap (men marginalt), mot Senterpartiet, mot Venstre og KrF (begge marginalt), og er i minus mot Frp.

8) Høyre henter 34 pst av de aktiviserte velgerne som ikke stemte i fjor, som omtrent svarer til barometertallet. "Risikoen" ved høy mobilisering av hjemmesittere oppstår når andelen av de aktiviserte hjemmesitterne vesentlig overstiger barometertallet.

9) Høyre er nær fullmobilisert med høy lojalitet og færre enn syv pst av 2017-velgerne på gjerdet. Om partiet kan holde en så sterk matrise i valget 2019, gjenstår å se.

Nye Stavanger

Sum Stavanger + Rennesøy + Finnøy. K-2018: Respons for Stvgr Høyre april 18, spm om k-valg.

K-1979 % K-2011 % K-2015 % K-2018 % Repr
Ap 15740 32,1 18097 28,0 16828 26,5 15533 24,5 16
H 17744 36,2 21665 33,6 18202 28,7 21304 33,6 22
Frp 1685 3,4 8399 13,0 6869 10,8 8115 12,8 9
SV 1974 4,0 2539 3,9 2708 4,3 3614 5,7 4
Sp 1564 3,2 1894 2,9 1914 3,0 2663 4,2 3
KrF 6618 13,5 4232 6,6 4276 6,7 3804 6,0 4
V 1914 3,9 4838 7,5 5280 8,3 3551 5,6 4
MDG 0 0,0 765 1,2 3113 4,9 1965 3,1 2
R 276 0,6 840 1,3 779 1,2 1712 2,7 2
PP 0 0,0 1196 1,9 617 1,0 317 0,5 0
Folkeaksj.mot bomp. 0 0 2524 4,0 697 1,1 1
Andre 1449 3,0 88 0,1 292 0,5 127 0,2 0
Sum stemmer 48964 64553 63402 63402 67

Stortingsvalget 2017 i Nye Stavanger

Stemmer %
Ap 19654 26,3
H 23230 31,1
Frp 11536 15,5
SV 4226 5,7
Sp 3012 4,0
KrF 3922 5,3
V 3792 5,1
MDG 2716 3,6
R 1374 1,8
PP 278 0,4
Folkeaksj.mot bomp. 0
Andre 916 1,2
Sum stemmer 74656

Stavanger 1979-2018

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 Respons / Høyre 20/4-18
Ap 33,5 32,2 25,8 32,1 27,3 24,5
Høyre 36,7 37,4 27,6 30,3 32,6 33,6
Frp 3,6 8,2 12,5 8,8 9,1 12,8
SV 4,3 4,8 6,9 4,6 5,2 5,7
Sp 1,8 2,1 5,5 2,1 2,3 4,2
KrF 12,6 10,3 4,7 4,6 4,8 6,0
Venstre 3,9 3,4 5,1 3,7 3,8 5,6
MDG 0,0 0,0 3,5 2,9 3,5 3,1
Rødt 0,6 0,5 5,4 3,8 4,0 2,7
Andre 2,9 1,1 3,1 7,1 7,4 1,6
R + SV + MDG + Ap + Sp 40,2 39,6 47,0 45,6 42,3 40,2
Frp + H + KrF + V 56,9 59,3 50,0 47,4 50,3 58,0
Sp + KrF + V 18,3 15,8 15,3 10,4 11,0 15,8

Stavanger leverte ved kommunevalget 2023 74 488 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Rogaland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner