Poll of polls

Oslo: Er SV+Rødt+MDG større enn Ap?

Publisert 15. april 2018. Sist endret 15. april 2018.

Sentio: 13.002 respondenter nasjonalt første kvartal 2018, byråets respondenter i Oslo.

Valget i Oslo 2017: Ap 28,4 – Frp 9,5 – H 26,4 – KrF 2,1 – R 6,3 – Sp 2,1 – SV 9,3 – V 8,4 – MDG 6,0. Sum SV+Rødt+MDG var 21,6 vs Ap 28,4.

1) Svarer andelen av Sentios intervjuede i Oslo til hovedstadens andel av de stemmeberettigete i 2017, dreier det seg om ca. 1.500 respondenter.

2) Sentio har råtall i fylkene. Fordi tallene er uvektet, må de leses med forsiktighet.

3) Tas "ikke sikker" bort, får vi iht Sentio disse råtallene i Oslo på spørsmål om stemmegivning ved stortingsvalg januar – mars 2018:

Ap 20,2

Frp 5,6

H 31,4

KrF 2,9

R 8,5

SV 12,0

Sp 3,0

V 8,8

MDG 6,7

Sum råtall SV+Rødt+MDG 27,2 mot Ap 20,2.

4) Studeres uvektete råtall, må det tas hensyn til at Ap ofte blir oppvektet, og at det motsatte ofte skjer med SV, Rødt og MDG. Sentios råtall første kvartal reiser uansett spørsmålet om summen av SV+Rødt+MDG nå er jevnstort med, eller kanskje større enn, Ap i hovedstaden på spørsmål om stortingsvalg. Skal vi få et sikrere svar, må vi få en måling i Oslo med vektete barometertall.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner