Poll of polls

Oslo 2019: En thriller

Publisert 18. desember 2017. Sist endret 18. desember 2017.

Kommunevåpen
Oslo kommune
Folketall: 709 037
Ordfører: Marianne Borgen, SV
Byrådsleder: Raymond Johansen, Ap
Fakta om målingen
Respons for H / V.
OEV
Ap23,85,4
H35,42,8
Frp6,80,7
SV9,5-0,6
Sp1,30,5
KrF1,70,0
V6,3-2,8
MDG7,2-3,0
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 801 (gir vanlige feilmarginer).

Oslo – kommunevalg – Respons – oppdragsgivere Oslo Høyre og Oslo Venstre – opptatt 7–13 desember 2017. Målingen er vektet mot stv 2017.

Vi takker oppdragsgiverne for tillatelse til å gjengi bakgrunnstall.

1) Barometertallene gir opposisjonen i hovedstaden (Frp+H+KrF+V) 50,2 pst og 30 mandater. Byrådet (Ap+SV+MDG) og Rødt og Senterpartiet ble målt til 48,8 pst og 29 mandater.

2) Målingen bekrefter at kampen om Oslo i 2019 blir en spektakulær thriller.

3) Arbeiderpartiets barometertall er 23,8 pst av venstresidens 48,8 pst(venstresiden definert som Ap+Sp+SV+MDG+R).

4) Skulle det bli et mønster at Arbeiderpartiet – som på denne målingen – mobiliserer mindre enn halvparten av venstresiden, oppstår spørsmålet om hvilken betydning det kan få for valgkampen i hovedstaden. I kvlg 2015 vant Ap 32 pst. Venstresiden (inkl Sp) fikk da samlet 51,1 pst.

5) Målingen viser derfor at en stigende andel av venstresidens velgere i Oslo ser mot andre partier enn Arbeiderpartiet – en tendens som også var til stede i stortingsvalget.

6) Høyre ble målt størst med 35,4 pst. Hovedårsaken er at Høyre har tilnærmet samme lojalitet som på de nasjonale stortingsmålingene etter valget (på denne målingen 89). Høyre har dessuten solide pluss mot Ap, Frp og Venstre.

7) Med unntak av SV og MDG (lojalitet 84 og 81) har de øvrige partiene en lojalitet som mer minner om et kommunevalg med f.eks. Ap på 68.

Oslo – lojalitet

Stv 2017 Oslo: Ap 104.089 – SV 34.052 – R 23.083 – Sp 7.778 – KrF 7.843 – MDG 21.853 – V 30.933 – H 97.085 – Frp 35.037. Des 17: Respons for Oslo Høyre og Oslo Venstre.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
des.17 75 84 68 53 51 69 89 62 81

Oslo – uvektete råtall

Des 17: Respons for Oslo Høyre og Oslo Venstre

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
des.17 8,6 11,5 20,3 1,9 6,3 2,1 34 4,9 9,5

Oslo – Arbeiderpartiet vs Høyre

Stv 2017: Ap 104.089 – H 97.085

Fra Ap til H Fra H til Ap Nto pluss H
des.17 8500 1500 7000

Oslo – Fremskrittspartiet vs Høyre

Stv 2017: Frp 35.037 – H 97.085

Fra Frp til H Fra H til Frp Nto pluss H
des.17 11000 1000 10000

Oslo – Ap vs Frp

Stv 2017: Ap 104.089 – Frp 35.037

Fra Ap til Frp Fra Frp til Ap Nto pluss Ap
des.17 0 500 500

Oslo – Ap vs SV

Stv 2017: Ap 104.089 – SV 34.052

Fra Ap til SV Fra SV til Ap Nto pluss Ap
des.17 1500 1500 0

Oslo – Ap vs Rødt

Stv 2017: Ap 104.089 – R 23.083

Fra Ap til R Fra R til Ap Nto pluss R
des.17 3500 1000 2500

Oslo – Ap vs MDG

Stv 2017: Ap 104.089 – MDG 21.853

Fra Ap til MDG Fra MDG til Ap Nto pluss Ap
des.17 1000 1000 0

Oslo – SV vs MDG

Stv 2017: SV 34.052 – MDG 21.853

Fra SV til MDG Fra MDG til SV Nto pluss MDG
des.17 1000 500 500

Oslo – SV vs R

Stv 2017: SV 34.052 – R 23.083

Fra R til SV Fra SV til R Nto pluss R
des.17 1500 2000 500

Oslo – Høyre vs Venstre

Stv 2017: H 97.085 – V 30.933

Fra H til V Fra V til H Nto pluss H
des.17 500 7500 7000

Oslo – Ap vs Venstre

Stv 2017: Ap 104.089 – V 30.933

Fra Ap til V Fra V til Ap Nto pluss V
des.17 4000 1000 3000

Oslo – MDG vs Venstre

Stv 2017: MDG 21.853 – V 30.933

Fra MDG til V Fra V til MDG Nto pluss MDG
des.17 0 2000 2000

Oslo – vet ikke ("på gjerdet")

Des 17: Respons for Oslo Høyre og Oslo Venstre

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
des.17 6 3 14 35 14 16 6 4 10

Oslo – andel av aktiviserte hjm.sittere

Des 17: Respons for Oslo Høyre og Oslo Venstre

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
des.17 5 3 29 3 8 3 40 5 6

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2023 24 1 6 31 1 27
Respons / H / V 15/12-17 25 1 4 30 0 28
Respons / Aftenp 23/6-17 25 1 3 29 0 29
Respons / Aftenp 23/3-17 25 2 3 30 0 28
Respons / Aftenp 19/12-16 26 1 4 31 0 28
Respons / Aftenp 26/9-16 25 1 4 30 0 29
Respons / Høyre 21/6-16 26 2 4 32 0 27

Oslo 1979-2017

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 Respons / Aftenp 19/12-16 Respons / Aftenp 23/3-17 Respons / Aftenp 23/6-17 Respons / H / V 15/12-17
Ap 33,5 33,0 23,0 18,4 26,8 26,6 26,7 23,8
Høyre 43,3 42,4 23,5 32,6 36,6 34,4 34,8 35,4
Frp 4,6 7,0 6,0 6,1 6,1 8,6 9,1 6,8
SV 5,6 6,7 13,3 10,1 6,9 5,7 6,0 9,5
Sp 0,8 0,7 3,1 0,8 0,9 1,9 1,5 1,3
KrF 5,4 4,8 1,8 1,7 2,2 2,7 2,1 1,7
Venstre 3,5 2,8 10,0 9,1 6,9 5,0 4,9 6,3
MDG 0,0 0,0 8,5 10,2 7,9 7,6 8,2 7,2
Rødt 1,8 1,7 8,3 5,8 5,7 6,5 6,1 7,0
Andre 1,3 1,0 2,5 5,2 0,0 1,0 0,6 1,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 56,1 45,3 48,2 48,3 48,5 48,8
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 41,4 49,4 51,8 50,7 50,9 50,2
Sp + KrF + V 9,8 8,2 15,0 11,6 10,0 9,6 8,5 9,3

Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner