Poll of polls

Høyres egne målinger før valget 2017

Publisert 28. november 2017. Sist endret 28. november 2017.

Høyre brukte betydelige ressurser i årets valgkamp på egne målinger. Nestleder og leder for politisk avdeling i sekretariatet for Høyres stortingsgruppe – Tom Erlend Skaug – redegjør her, på anmodning fra pollofpolls.no, for bakgrunnen for disse målingene. Vi takker for redegjørelsen.

Ut over vinteren og våren 2017 observerte vi et betydelig avvik mellom målinger utført av InFact og målinger utført av øvrige byråer. Avviket var tydelig både nasjonalt og i lokale målinger. Samtidig visste vi at InFact skiller seg fra øvrige byråer når det gjelder metode (automatiske telefonoppringninger vs. personlige telefonintervjuer) og vekting (InFact vektet mot lokalvalget i 2015, mens øvrige byråer vektet mot stortingsvalget i 2013).

Vi visste også at i mange fylker ville InFact være det eneste byrået som utførte lokale målinger, siden de lokale mediehusene hadde avtale med dem om gjennomføring av målinger i valgkampen.

Med bakgrunn i dette var vi bekymret for to forhold. For det første fryktet vi at de fylkesvise meningsmålingene ville gi et uriktig bilde av partienes faktiske oppslutning dersom InFact og deres metodikk fikk råde grunnen alene. For det andre fryktet vi at mediene ville formidle et skjevt bilde av status for valgkampen, basert på potensielt uriktige meningsmålinger.

Høyre besluttet derfor at vi ønsket å bestille et betydelig antall fylkesvise meningsmålinger. Noen allerede i mai/juni, men med hovedtyngde i august/september. Vi benyttet i hovedsak Respons til å gjennomføre disse målingene. For Høyre representerte dette en kostnad på flere hundre tusen kroner. Det er en prioritering vi mente, og fortsatt mener, var helt riktig.

Det viste seg at de målingene vi selv hadde bestilt ga et radikalt annerledes bilde av status for valgkampen enn InFacts fylkesvise målinger. Allerede fra midten av august pekte våre egne fylkesvise målinger mot en landstendens som ville gi borgerlig flertall, stikk motsatt av InFacts fylkesvise målinger som pekte mot et relativt tydelig rødgrønt flertall.

Da fasit skulle gjøres opp etter valget viste det seg at fylkesmålingene som ble tatt opp ved ordinære telefonintervjuer og som ble vektet mot 2013-valget, herunder de målingene Høyre bestilte, traff godt.

Vi hadde som prinsipp at alle data knyttet til de målingene vi hadde bestilt, inkludert råtall og overgangsmatriser, skulle ligge offentlig tilgjengelig på våre nettsider. Dette for å sikre full åpenhet om metodikk og vekting, slik at dette eventuelt kunne ettergås av enhver som ønsket.

Det generelle inntrykket vårt er at det var relativt liten interesse fra mediene for å skrive om målingene vi hadde bestilt. Dette til tross for at de typisk viste et helt annet bilde av mandatsituasjonen og valgkampen i fylkene enn andre målinger, og slik sett burde vært journalistisk interessante. Som nevnt la vi også vekt på full åpenhet omkring målingene, og de ble gjennomført av et uavhengig og faglig anerkjent byrå. Det skulle dermed heller ikke være noen tvil om at målingene holdt mål, faglig og metodisk.

For mange norske mediehus bør det være et tankekors at de har basert store deler av sin valgkampdekning på meningsmålinger som viste seg å avvike i betydelig grad fra valgresultatet. I særlig grad gjelder dette i fylker der andre målinger var tilgjengelig, og der disse viste en helt annen tendens enn mediehusenes «egne» målinger.

Jeg er ikke i tvil om at de målingene Høyre selv bestilte hadde stor betydning for den interne motivasjonen hos Høyres valgkampmedarbeidere, og vi la stor vekt på intern spredning gjennom sosiale medier og på valgkampmøter og samlinger. Det var avgjørende at våre folk hele veien følte seg godt «sekundert» og forsto at valgseier var innenfor rekkevidde, særlig der lokalavisen skrev side opp og side ned om meningsmålinger som tydet på at slaget på det nærmeste var tapt.

Påvirker meningsmålinger valgkamper? Ja, det kan de utvilsomt gjøre. Antall artikler og nyhetssaker om meningsmålinger fra mediehusene i valgkampen mer enn antyder at norske journalister er bevisst på dette. Desto viktigere er det at medieomtalen av meningsmålinger er basert på et best mulig datagrunnlag.

Derfor håper jeg norske mediehus studerer «fasiten» fra stortingsvalgkampen 2017 nøye før de velger seg leverandører av målinger foran kommende valg. Ikke minst håper jeg at de som oppdragsgivere krever full åpenhet fra byråene om metode, vekting, råtall og overgangsmatriser. Og selvsagt at mediene selv utviser full åpenhet. Det er både partiene, mediene, meningsmålingsbransjen og velgerne tjent med.

Tom Erlend Skaug

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode