Poll of polls

Fylkesmålingene – to ulike valg?

Publisert 20. august 2017. Sist endret 20. august 2017.

1) Tabellene bygger på fylkesmålinger i august vektet mot 2013 (Respons og Sentio) og mot 2015 (InFact).

2) Disse tabellene peker – ikke uventet – mot to ulike valg.

3) Forskjellene i landstendens i disse tabellene vil trolig bli noe mindre etter hvert som flere fylker blir målt, men at det fortsatt kan bli (store) sprik er sannsynlig.

4) En velger som bare leser InFacts målinger vektet mot 2015 i VG og Amedia får trolig det inntrykk at valget på det nærmeste er avgjort.

5) En velger som følger medier som forholder seg til målinger vektet mot 2013 – Adresseavisen, Aftenposten, Bergens Tidende, Klassekampen, Nationen, NRK, TV2 m.fl. – får trolig det inntrykk at valget er spennende.

6) Forskjellene mellom byråene kan neppe forklares bare med feilmarginer. Årsakene skyldes i hovedsak trolig forskjeller mht utvalgene, vekting eller annet.

7) Vi minner om noen kjente forskjeller mellom byråene:

(i) InFact bruker automatiske telefonoppringninger. De øvrige byråene bruker vanlige telefonintervjuer.

(ii) InFact vekter mot kvlg 2015, de øvrige mot stv 2013.

(iii) Respons m.fl. viser åpenhet om respondentenes opplysninger om sin stemmegivning i referansevalget 2013. InFact informerer ikke om stemmegivningen respondentene har opplyst for kvlg 2015.

(iv) Respons m.fl. viser åpenhet om uvektete råtall. InFact gir ikke slik informasjon.

(v) InFact har redegjort for at andelen av byråets respondenter som opplyser at de ikke stemte i kommunevalget 2015, normalt er «betydelig lavere» enn den reelle andelen som nasjonalt var 40 pst av de stemmeberettigete. Byrået har antydet 12–15 pst.

8) Kunnskap om uvektete råtall kunne – trolig – bragt oss nærmere et svar på spørsmålet om hvorfor det er sprik. Ser en på lange tidsserier, er vårt inntrykk at råtallene varierer lite mellom byråene som vekter mot 2013.

9) InFacts råtall vet vi intet om. Hvis disse ikke avviker særlig fra byråene som vekter mot 2013, må årsakene til spriket søkes i andre forhold, særlig byråenes behandling av materialet. Hvis InFacts råtall avviker fra de øvrige byråene, vil det være av interesse å søke å klarlegge årsakene til dette.

10) Spørsmålet som må stilles er ikke om målingene er "riktige". Hva som er "riktig", vet vi ikke før valgnatten. Spørsmålet må være om målingene tilfredsstiller rimelige krav til etterprøvbarhet.

Fylkesmålinger aug/sep 2017 – vektet mot stv 2013 (Respons, Sentio)

Målinger i 6 fylker publisert 7–18.aug med 989.022 stemmer i stv 2013 = 35% av 2.836.029 stemmer. V-Agder, Hordaland, Buskerud, N-Trøndelag, Vestfold, Rogaland

S-2013 S-2017 Landstend Mnd
Ap 27,2 27,2 30,77 56
H 28,8 27,3 25,36 46
Frp 17,3 15,9 15,02 28
KrF 7,6 6,5 4,77 9
Sp 5,5 8,5 8,55 15
V 4,8 3,5 3,78 2
SV 3,7 3,9 4,33 8
MDG 2,5 3,5 3,93 3
R 0,7 2,0 3,39 2
Andre 1,9 1,7
Frp+H+KrF+V 48,93 85
Ap+Sp+SV 43,65 79

Sluttspurt AP H FRP KRF SP V SV MDG RØDT Nydalen Ap+Sp+SV
18.aug 30,77 25,36 15,02 4,77 8,55 3,78 4,33 3,93 3,39 48,93 43,65

Fylkesmålinger aug/sept 2017 – vektet mot kvlg 2015 (InFact)

Målinger i 11 fylker publisert 9-20 aug med 1.498.317 stemmer i stortingsvalget i 2013 = 53% av 2.836.029 stemmer Troms, V-Agder, Sogn og F, Østfold, Vestfold, Hordaland, Telemark, Finnmark, A-Agder, Akershus, Buskerud.

Stv.2013 S-2017 Landstend Mnd
Ap 29,5 29,5 30,83 56
H 28,5 23,2 21,86 39
Frp 17,4 12,9 12,13 22
KrF 6,0 5,2 4,83 9
Sp 4,7 11,7 13,72 26
V 5,0 3,7 3,86 2
SV 3,7 5,0 5,51 10
MDG 2,6 3,7 3,98 3
R 0,8 2,4 3,20 2
Andre 1,8 2,7
Frp+H+KrF+V 42,68 72
Ap+Sp+SV 50,06 92

Sluttspurt Ap H Frp KrF Sp V SV MDG R Nydalen Ap+Sp+SV
20.aug 30,83 21,86 12,13 4,83 13,72 3,86 5,51 3,98 3,20 42,68 50,06
17.aug 30,82 21,65 12,21 4,85 14,22 3,81 5,46 3,93 3,18 42,52 50,50

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode