Poll of polls

Nord-Trøndelag: Mandatene uendret

Publisert 12. november 2017. Sist endret 13. november 2017.

Kommunevåpen
Nord-Trøndelag fylke
Folketall: 141 574
Fylkesordfører: Pål Sæther Eiden, H
Fylkesrådsleder: Anne Marit Mevassvik, Ap

Stortingsvalget 2017 – Nord-Trøndelag fylke.

1) Spørsmålet i stortingsvalget i Nord-Trøndelag var om Senterpartiet skulle vinne Høyres mandat, slik at distriktsmandatene ville bli fordelt med 4-0 til rødgrønn side. InFact for VG antok dette i sin måling 7. september med to mandater til både Ap og Sp.

2) Valgkampen i Nord-Trøndelag ble derfor preget av det samme som i Sogn og Fjordane: Kunne Sp vinne Høyres mandat, slik at Ap+Sp ville vinne alle distriktsmandatene?

3) Fasiten valgnatten ble at disse to fylkene var blant Høyres relativt sett sterkeste med pluss 0,3 i Nord-Trøndelag og minus 0,4 i Sogn og Fjordane.

4) Distriktsmandatene i begge fylkene ble derfor fordelt som i 2013, i Nord-Trøndelag to til Ap og ett til hhv Sp og H, i Sogn og Fjordane ett til både Sp, Ap og H.

5) Utjevningsmandatene i begge fylkene gikk til Nydalen-partiene, også det som i 2013. Venstre beholdt utjevningsmandatet i Nord-Trøndelag. Kristelig Folkeparti vant utjevningsmandatet i Sogn og Fjordane ned knapp margin til Venstre som vant dette i 2013.

6) Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane synes også å ha det felles trekk at Senterpartiets sterke vekst i hovedsak rammet Arbeiderpartiet, og bare i mindre grad gikk ut over Fremskrittspartiet og Høyre.

Nord-Trøndelag

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 32054 41,9 26 822 34,2
H 11128 14,5 11 568 14,8
Frp 9869 12,9 9 014 11,5
SV 2596 3,4 3 951 5,0
Sp 12796 16,7 19 155 24,4
KrF 2707 3,5 2 115 2,7
V 3158 4,1 1 758 2,2
MDG 1051 1,4 1 386 1,8
R 423 0,6 1 282 1,6
Andre 718 0,9 1 367 1,7
SUM 76500 78418

Innherred

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 16799 43,8 13997 35,5
H 5027 13,1 5138 13,0
Frp 4526 11,8 3891 9,9
SV 1276 3,3 1970 5,0
Sp 6969 18,2 10471 26,6
KrF 1323 3,4 1056 2,7
V 1419 3,7 827 2,1
MDG 578 1,5 716 1,8
R 204 0,5 664 1,7
Andre 269 0,7 681 1,7
SUM 38390 39411

Innherred omfatter disse seks kommunene: Levanger, Steinkjer, Inderøy, Verran, Verdal, Snåsa

Namdalen

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 8386 41,0 6626 32,2
H 2798 13,7 2940 14,3
Frp 2837 13,9 2677 13,0
SV 763 3,7 1131 5,5
Sp 3452 16,9 5394 26,2
KrF 695 3,4 519 2,5
V 948 4,6 468 2,3
MDG 236 1,2 279 1,4
R 113 0,6 207 1,0
Andre 245 1,2 324 1,6
SUM 20473 20565

Namdalen har disse tretten kommunene: Vikna, Overhalla, Flatanger, Fosnes, Namsos, Grong, Høylandet, Leka, Namdalseid, Lierne, Namsskogan, Nærøy, Røyrvik

Fosen

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 637 32,0 549 27,6
H 370 18,6 378 19,0
Frp 341 17,1 292 14,7
SV 58 2,9 75 3,8
Sp 350 17,6 480 24,1
KrF 115 5,8 61 3,1
V 81 4,1 46 2,3
MDG 16 0,8 30 1,5
R 7 0,4 19 1,0
Andre 14 0,7 59 3,0
SUM 1989 1989

Fosen gjelder Leksvik kommune

Stjørdalen

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 6232 39,8 5650 34,3
H 2933 18,7 3112 18,9
Frp 2165 13,8 2154 13,1
SV 499 3,2 775 4,7
Sp 2025 12,9 2810 17,1
KrF 574 3,7 479 2,9
V 710 4,5 417 2,5
MDG 221 1,4 361 2,2
R 99 0,6 392 2,4
Andre 190 1,2 303 1,8
SUM 15648 16453

Stjørdalen omfatter disse tre kommunene: Stjørdal, Frosta, Meråker

Johan Giertsen

Del på Facebook