Poll of polls

Landet er geografisk polarisert

Publisert 7. november 2017. Sist endret 7. november 2017.

Stortingsvalget 2017 – Sør-Trøndelag fylke.

1) Norge ble mer geografisk polarisert i stortingsvalget.

2) Regjeringspartiene styrket – relativt mot resten av landet – sin stilling på kysten. Enkelt sagt ble kysten, relativt sett, blåere. Det øvrige Norge ble relativt sett mer rødgrønt.

3) Polariseringen kan illustreres med valget i Sør-Trøndelag:

(i) Frp+H hadde i landet som helhet et fall på syv prosent fra 2013 til 2017.

(ii) Frp+H hadde i Sør-Trøndelag som helhet et fall på ni prosent fra 2013 til 2017.

(iii) Ser vi på Fosen, finner vi et fall for Frp+H på bare fire prosent fra 2013 til 2017.

4) Den sterkere geografiske polariseringen er tydelig i det sydvestlige Norge. Frp+H gikk ned i overkant av en prosent (0,6 prosentpoeng) i summen av fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

5) Regjeringspartiene gikk på den annen side ned ti prosent (fire prosentpoeng) i det øvrige Norge.

6) Går vi til kysten nord for Trøndelag - til Helgeland, Salten og Ofoten - finner vi et annet eksempel på at det relative fallet for summen av Frp og H var mindre enn i landet som helhet.

7) Tabellene er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Sør-Trøndelag

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 64351 36,7 59 610 32,8
H 38930 22,2 37 719 20,7
Frp 23871 13,6 21 248 11,7
SV 9992 5,7 14 008 7,7
Sp 11351 6,5 19 409 10,7
KrF 6562 3,7 4 974 2,7
V 9460 5,4 7 385 4,1
MDG 5540 3,2 7 082 3,9
R 1667 1,0 5 344 2,9
Andre 3642 2,1 5 017 2,8
SUM 175366 181796

Trondheimsregionen

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 41525 36,7 39169 33,0
H 27054 23,9 26082 22,0
Frp 14456 12,8 12528 10,5
SV 7904 7,0 11371 9,6
Sp 3416 3,0 7066 5,9
KrF 3582 3,2 2940 2,5
V 7024 6,2 5860 4,9
MDG 4448 3,9 5847 4,9
R 1341 1,2 4426 3,7
Andre 2328 2,1 3497 2,9
SUM 113078 118786

Trondheimsregionen har disse tre kommunene: Trondheim, Skaun, Klæbu.

Fosen

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 3894 29,4 3452 26,1
H 2778 21,0 2865 21,6
Frp 2398 18,1 2133 16,1
SV 376 2,8 467 3,5
Sp 1903 14,4 2822 21,3
KrF 753 5,7 434 3,3
V 441 3,3 237 1,8
MDG 270 2,0 261 2,0
R 63 0,5 171 1,3
Andre 368 2,8 407 3,1
SUM 13244 13249

Fosen har disse syv kommunene: Bjugn, Osen, Rissa, Agdenes, Ørland, Åfjord, Roan.

Orkdalsregionen

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 8317 38,8 7316 33,5
H 3851 18,0 3802 17,4
Frp 3129 14,6 3251 14,9
SV 638 3,0 714 3,3
Sp 2607 12,2 4291 19,7
KrF 1098 5,1 761 3,5
V 908 4,2 551 2,5
MDG 321 1,5 333 1,5
R 70 0,3 282 1,3
Andre 504 2,4 523 2,4
SUM 21443 21824

Orkdalsregionen har disse åtte kommunene: Hemne, Orkdal, Meldal, Oppdal, Snillfjord, Hitra, Frøya, Rennebu.

Gauldalen

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 6510 37,8 5922 34,2
H 3020 17,5 2851 16,5
Frp 2351 13,6 2020 11,7
SV 617 3,6 782 4,5
Sp 2608 15,1 3811 22,0
KrF 857 5,0 638 3,7
V 575 3,3 380 2,2
MDG 277 1,6 337 1,9
R 140 0,8 257 1,5
Andre 288 1,7 309 1,8
SUM 17243 17307

Gauldalen har disse fire kommunene: Midtre-Gauldal, Røros, Holtålen, Melhus.

Stjørdalen

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 4105 39,6 3751 35,3
H 2227 21,5 2119 19,9
Frp 1537 14,8 1316 12,4
SV 457 4,4 674 6,3
Sp 817 7,9 1419 13,3
KrF 272 2,6 201 1,9
V 512 4,9 357 3,4
MDG 224 2,2 304 2,9
R 53 0,5 208 2,0
Andre 154 1,5 281 2,6
SUM 10358 10630

Stjørdalen har disse tre kommunene: Malvik, Selbu, Tydal.

Johan Giertsen

Del på Facebook