Poll of polls

Alta rystet Finnmark

Publisert 6. november 2017. Sist endret 13. november 2017.

Kommunevåpen
Finnmark fylke
Folketall: 74 816
Fylkesordfører: Runar Sjåstad, Ap

Stortingsvalget 2017 – Finnmark.

1) Vakre Alta er Finmarks største kommune, leverte 27 pst av stemmene i fylket, og rystelsene i Alta preget valget i vårt nordligste fylke.

2) Både Arbeiderpartiet og Høyre ble halvert i Alta. Senterpartiet vokste i kommunen fra 2,8 til 14,2 (!) Fremskrittspartiet økte fra 20,9 til 32,4.

3) Arbeiderpartiet holdt sine to distriktsmandater. Senterpartiet erobret med knapp margin Høyres distriktsmandat, men Høyre ble kompensert med utjevningsmandatet som partiet overtok fra SV. Frp beholdt sitt mandat.

4) InFact hadde 4. sept sum Frp+H 26,3. Respons for Høyre hadde 1. sep 34,1. Fasiten ble 32,4.

5) Tabellene er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Finnmark

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 15003 39,8 12440 32,0
H 8032 21,3 5600 14,4
Frp 6038 16,0 6994 18,0
SV 1952 5,2 3437 8,8
Sp 1403 3,7 5790 14,9
KrF 1117 3,0 808 2,1
V 1359 3,6 1644 4,2
MDG 844 2,2 836 2,1
R 351 0,9 602 1,5
Andre 1560 4,1 758 1,9
SUM 37659 38909

Alta

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 3114 32,4 1698 16,1
H 1850 19,3 1020 9,7
Frp 2007 20,9 3417 32,4
SV 419 4,4 707 6,7
Sp 229 2,4 1496 14,2
KrF 364 3,8 332 3,1
V 580 6,0 1205 11,4
MDG 229 2,4 277 2,6
R 93 1,0 213 2,0
Andre 715 7,4 185 1,8
SUM 9600 10550

Indre Finnmark

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 4637 38,0 4230 33,4
H 2807 23,0 1956 15,4
Frp 1634 13,4 1609 12,7
SV 720 5,9 1260 9,9
Sp 723 5,9 2427 19,2
KrF 430 3,5 255 2,0
V 424 3,5 240 1,9
MDG 310 2,5 241 1,9
R 120 1,0 186 1,5
Andre 408 3,3 267 2,1
SUM 12213 12671

Indre Finnmark omfatter disse seks kommunene: Porsanger, Tana, Kautokeino, Karasjok, Nesseby, Sør-Varanger.

Kysten

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 7252 45,8 6512 41,5
H 3375 21,3 2624 16,7
Frp 2397 15,1 1968 12,5
SV 813 5,1 1470 9,4
Sp 451 2,8 1867 11,9
KrF 323 2,0 221 1,4
V 355 2,2 199 1,3
MDG 305 1,9 318 2,0
R 138 0,9 203 1,3
Andre 437 2,8 306 2,0
SUM 15846 15688

Kysten omfatter disse tolv kommunene: Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Måsøy, Kvalsund, Loppa, Lebesby, Nordkapp, Vardø, Vadsø.

Johan Giertsen

Del på Facebook