Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Stortingsvalg: Finnmark

Velg ny valgkrets eller hele landet:

Resultater - valg 2021

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
S-2017
Mandat
prognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 7 253 30,5 4 975 32,1 12 228 31,4 -0,6 2 0
H 1 644 6,9 1 020 6,6 2 664 6,8 -7,6 0 -1
Frp 2 289 9,6 1 931 12,5 4 220 10,8 -7,2 1 0
SV 1 541 6,5 874 5,6 2 415 6,2 -2,6 0 0
Sp 4 033 17,0 3 124 20,1 7 157 18,4 3,5 1 0
KrF 377 1,6 271 1,7 648 1,7 -0,4 0 0
V 349 1,5 215 1,4 564 1,4 -2,8 0 0
MDG 665 2,8 227 1,5 892 2,3 0,1 0 0
R 1 297 5,5 662 4,3 1 959 5,0 3,5 0 0
Andre 3 680 15,5 1 664 10,7 5 344 13,7 13,9 1 1
Ap+SV+
Sp
12 827 53,9 8 973 57,9 21 800 56,0 0,3 3 0
H+Frp+
KrF+V
4 659 19,6 3 437 22,2 8 096 20,7 -18,0 1 -1
Nærmest til å vinne mandat: Frp (730 stemmer), tape mandat: PF (730 stemmer)
Fremmøte: 72,0 % Stemmeberettigede: 54 608 Opptalte stemmer: 39 299
Oppdatert: 27/9 kl 13:10:50 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kommuneoversikt i valgkretsen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
27/9 - 13:10 31,4 6,8 10,8 6,2 18,4 1,7 1,4 2,3 5,0 16,1
27/9 - 13:10 31,4 6,8 10,8 6,2 18,4 1,7 1,4 2,3 5,0 16,1
27/9 - 13:10 31,4 6,8 10,8 6,2 18,4 1,7 1,4 2,3 5,0 16,1
27/9 - 13:10 31,4 6,8 10,8 6,2 18,4 1,7 1,4 2,3 5,0 16,1
27/9 - 13:10 31,4 6,8 10,8 6,2 18,4 1,7 1,4 2,3 5,0 16,1
22/9 - 18:24 31,4 6,8 10,8 6,2 18,4 1,7 1,4 2,3 5,0 16,1
22/9 - 18:24 31,4 6,8 10,8 6,2 18,4 1,7 1,4 2,3 5,0 16,1
22/9 - 18:24 31,4 6,8 10,8 6,2 18,4 1,7 1,4 2,3 5,0 16,1
22/9 - 18:24 31,4 6,8 10,8 6,2 18,4 1,7 1,4 2,3 5,0 16,1
21/9 - 14:47 31,4 6,8 10,8 6,2 18,4 1,7 1,4 2,3 5,0 16,1

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2021 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Poll of polls (brutt ned) 28,7 (2) 11,6 (0) 14,1 (1) 12,9 (0) 18,2 (1) 2,0 (0) 4,6 (0) 3,4 (0) 3,1 (0) 3,3 (0)
Snitta inneværende måned (brutt ned) 28,4 (1) 11,1 (0) 13,4 (1) 13,6 (1) 18,6 (1) 2,0 (0) 4,5 (0) 3,3 (0) 3,5 (0) 4,0 (0)
Snitta forrige måned (brutt ned) 28,1 (2) 11,5 (0) 12,2 (0) 12,9 (1) 20,3 (1) 1,8 (0) 4,0 (0) 3,6 (0) 3,3 (0) 4,6 (0)
Siste lokale målings 27,3 (2) 7,2 (0) 11,5 (1) 9,3 (0) 18,5 (1) 1,9 (0) 2,0 (0) 3,3 (0) 5,1 (0) 13,9 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 32,9 (2) 11,5 (0) 13,3 (1) 11,0 (0) 17,3 (1) 1,5 (0) 4,0 (0) 3,6 (0) 3,5 (0) 3,1 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne valgkretsen

Lokale meningsmålinger for denne valgkretsen med spørsmål om stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Norstat/NRK 10/9-2021 27,3 (2) 7,2 (0) 11,5 (1) 9,3 (0) 18,5 (1) 1,9 (0) 2,0 (0) 3,3 (0) 5,1 (0) 13,9 (0)
InFact/Amedia 1/9-2021 27,3 (2) 8,5 (0) 10,3 (0) 5,7 (0) 15,0 (1) 1,8 (0) 0,8 (0) 4,2 (0) 7,7 (0) 18,7 (1)
Kantar/TV2 26/8-2021 30,1 (2) 7,7 (0) 12,6 (1) 7,7 (0) 17,9 (1) 2,7 (0) 2,0 (0) 3,5 (0) 6,5 (0) 2,3 (0)
InFact/NRK 24/8-2021 26,2 (1) 9,9 (0) 13,6 (1) 6,4 (0) 15,2 (1) 1,6 (0) 1,8 (0) 4,1 (0) 5,3 (0) 15,9 (1)
Respons/VG 17/8-2021 29,4 (2) 7,6 (0) 12,9 (1) 7,5 (0) 18,5 (1) 2,0 (0) 2,2 (0) 4,4 (0) 7,2 (0) 8,2 (0)
Norstat/NRK 13/8-2021 29,0 (2) 10,6 (0) 9,9 (0) 7,3 (0) 25,5 (2) 1,9 (0) 1,8 (0) 1,5 (0) 4,8 (0) 7,9 (0)
InFact/Nordl. / AN / iFinnm. / iHrst. / LP / RB / Frem. / Helgel. 29/6-2021 27,8 (2) 10,5 (0) 11,1 (1) 7,5 (0) 20,5 (1) 1,3 (0) 1,2 (0) 2,5 (0) 5,4 (0) 12,2 (0)
Norstat/NRK 15/6-2021 26,0 (1) 9,1 (0) 13,8 (1) 5,9 (0) 26,7 (2) 2,8 (0) 1,1 (0) 0,9 (0) 7,1 (0) 6,7 (0)
InFact/KP 30/4-2021 26,6 (2) 8,9 (0) 11,0 (0) 7,5 (0) 25,5 (2) 2,8 (0) 1,9 (0) 1,9 (0) 5,1 (0) 8,8 (0)
Norstat/NRK 23/4-2021 23,2 (1) 11,4 (1) 8,4 (0) 7,2 (0) 35,9 (2) 0,6 (0) 1,2 (0) 1,9 (0) 4,2 (0) 6,0 (0)
InFact/iFnm 24/3-2021 26,7 (2) 9,8 (0) 11,7 (0) 7,2 (0) 27,0 (2) 1,7 (0) 1,7 (0) 2,1 (0) 5,5 (0) 6,7 (0)
Respons/Høyre 6/3-2021 23,6 (1) 11,9 (0) 14,2 (1) 8,4 (0) 28,6 (2) 1,9 (0) 3,1 (0) 2,4 (0) 3,8 (0) 2,1 (0)
InFact/iFnm 11/2-2021 27,4 (2) 10,9 (0) 13,8 (1) 8,4 (0) 26,7 (1) 1,3 (0) 2,0 (0) 1,6 (0) 4,8 (0) 3,1 (0)
InFact/Nordl. / AN / iFinnm. / LP / RB / Frem. / Helgel. 10/9-2020 27,2 (2) 10,4 (0) 13,9 (1) 10,7 (0) 23,1 (1) 1,7 (0) 1,4 (0) 4,0 (0) 5,2 (0) 2,3 (0)
InFact/iFnm 20/12-2018 30,0 (2) 13,2 (1) 13,0 (0) 9,4 (0) 21,6 (1) 2,2 (0) 2,7 (0) 1,8 (0) 3,8 (0) 2,4 (0)
InFact/iFnm 25/11-2018 33,7 (2) 12,1 (0) 13,8 (1) 9,4 (0) 17,0 (1) 1,5 (0) 2,9 (0) 2,6 (0) 4,2 (0) 2,9 (0)
InFact/iFnm 8/4-2018 30,8 (2) 12,2 (0) 18,1 (1) 10,4 (0) 16,2 (1) 2,7 (0) 3,2 (0) 1,3 (0) 3,4 (0) 1,8 (0)
Sentio/NRK 19/3-2018 30,5 (2) 13,4 (1) 13,3 (0) 10,2 (0) 20,5 (1) 1,2 (0) 3,4 (0) 1,5 (0) 1,8 (0) 4,3 (0)
InFact/Nordlys 18/2-2018 30,6 (2) 15,1 (1) 16,7 (1) 11,1 (0) 13,5 (0) 2,8 (0) 4,2 (0) 2,4 (0) 2,6 (0) 1,2 (0)
InFact/NRK 4/9-2017 36,3 (2) 12,7 (0) 13,6 (1) 8,1 (0) 14,3 (1) 2,0 (0) 4,8 (0) 3,9 (0) 2,7 (0) 1,5 (0)
Respons/Høyre 1/9-2017 29,7 (1) 15,6 (1) 18,5 (1) 6,3 (0) 14,1 (1) 3,4 (0) 5,1 (0) 2,0 (0) 1,6 (0) 2,0 (0)
InFact/iFnm 25/8-2017 33,2 (2) 11,9 (0) 14,2 (1) 8,7 (0) 17,6 (1) 2,3 (0) 4,6 (0) 3,5 (0) 2,4 (0) 1,6 (0)
InFact/VG 16/8-2017 30,9 (2) 13,7 (1) 13,7 (0) 8,5 (0) 17,9 (1) 3,4 (0) 3,7 (0) 2,3 (0) 3,2 (0) 2,8 (0)
InFact/NRK 19/7-2017 35,8 (2) 12,4 (1) 11,2 (0) 9,2 (0) 15,4 (1) 3,6 (0) 3,9 (0) 3,4 (0) 3,4 (0) 1,9 (0)
InFact/iFnm 3/7-2017 39,7 (3) 10,0 (0) 10,6 (0) 9,6 (0) 14,1 (1) 5,0 (0) 4,9 (0) 2,5 (0) 2,1 (0) 1,5 (0)
Respons/Høyre 10/6-2017 39,1 (2) 14,4 (1) 14,3 (0) 6,7 (0) 16,1 (1) 2,4 (0) 2,5 (0) 1,9 (0) 1,3 (0) 1,3 (0)
InFact/iFnm 24/5-2017 38,0 (2) 11,5 (1) 10,3 (0) 8,3 (0) 17,2 (1) 3,4 (0) 5,3 (0) 2,1 (0) 2,2 (0) 0,0 (0)
InFact/NRK 7/12-2016 43,2 (2) 15,4 (1) 15,6 (1) 6,3 (0) 5,1 (0) 3,5 (0) 2,7 (0) 3,2 (0) 1,9 (0) 3,1 (0)
InFact/Amedia 28/9-2016 42,2 (2) 19,2 (1) 15,7 (1) 5,4 (0) 4,0 (0) 4,4 (0) 2,8 (0) 2,4 (0) 1,7 (0) 2,4 (0)
InFact/NRK / Amedia 8/7-2016 44,0 (2) 17,3 (1) 15,5 (1) 4,9 (0) 5,4 (0) 3,0 (0) 2,6 (0) 2,9 (0) 1,3 (0) 3,2 (0)
InFact/Nordlys 23/4-2014 35,1 (2) 23,1 (1) 22,3 (1) 5,6 (0) 3,2 (0) 2,8 (0) 3,6 (0) 2,4 (0) 1,6 (0) 0,4 (0)
InFact/Nordlys 12/3-2014 41,4 (2) 21,4 (1) 13,9 (1) 8,3 (0) 2,6 (0) 3,4 (0) 3,0 (0) 2,3 (0) 1,5 (0) 1,9 (0)
InFact/Nordlys 6/9-2013 35,4 (2) 22,0 (1) 13,4 (1) 7,2 (0) 3,4 (0) 3,1 (0) 5,1 (0) 4,5 (0) 3,0 (0) 2,9 (0)
InFact/Nordlys 31/8-2013 34,5 (2) 22,9 (1) 13,9 (1) 6,7 (0) 4,2 (0) 3,4 (0) 3,9 (0) 4,1 (0) 3,0 (0) 3,4 (0)
InFact/Nordlys 22/8-2013 35,1 (2) 23,5 (1) 12,1 (1) 7,0 (0) 3,6 (0) 2,9 (0) 4,1 (0) 4,8 (0) 2,0 (0) 4,8 (0)
InFact/Nordlys 16/8-2013 33,6 (2) 25,9 (1) 13,1 (1) 8,0 (0) 3,3 (0) 2,8 (0) 4,5 (0) 3,1 (0) 2,3 (0) 3,5 (0)
InFact/Nordlys 29/6-2013 35,5 (2) 26,9 (1) 14,7 (1) 6,5 (0) 2,0 (0) 2,7 (0) 3,1 (0) 2,3 (0) 1,8 (0) 4,5 (0)
InFact/Nordlys 26/6-2013 49,2 (3) 14,7 (1) 7,8 (0) 2,7 (0) 1,0 (0) 1,8 (0) 1,1 (0) 1,5 (0) 9,8 (0) 10,4 (0)
Respons/FM / FD 7/6-2013 35,1 (2) 28,6 (1) 15,1 (1) 5,8 (0) 3,5 (0) 2,4 (0) 3,6 (0) 0,6 (0) 1,7 (0) 3,6 (0)
Respons/Finnmarken / FD / A-pressen 8/9-2012 38,6 (2) 31,5 (2) 13,8 (0) 4,7 (0) 3,8 (0) 1,7 (0) 2,0 (0) 0,8 (0) 1,6 (0) 1,5 (0)
InFact/Nordlys 23/8-2012 34,2 (2) 26,1 (1) 16,9 (1) 4,4 (0) 2,9 (0) 4,8 (0) 6,6 (0) 0,0 (0) 0,7 (0) 3,3 (0)
Respons/Finnmarken / FD / A-pressen 18/6-2011 38,4 (2) 22,2 (1) 22,7 (1) 5,8 (0) 2,5 (0) 3,1 (0) 1,9 (0) 0,0 (0) 1,3 (0) 2,1 (0)
Respons/Finnmarken / FD / A-pressen 3/9-2010 33,5 (2) 20,6 (1) 25,9 (1) 7,4 (0) 3,6 (0) 2,8 (0) 3,0 (0) 0,0 (0) 0,7 (0) 2,5 (0)
| Last ned

Valgkretsfakta

Folketall per 30. september 2010 (SSB) 74 816
Godkjente stemmer stortingsvalget 38 909
Stortingsmandater i valgkretsen 5 (mandatfordeling)
Valgte representanter i permisjon eller ikke møtende av andre årsaker Frank Bakke-Jensen
Møtende representanter fra valgkretsen Runar Sjåstad Ingalill Olsen Marianne Haukland Bengt Rune Strifeldt Geir Adelsten Iversen
Mer informasjon Wikipedia

Fordeling forhåndsstemmer og valgting 2017

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 30.5 13.8 19.9 8.2 14.9 2.1 4.6 2.7 1.9 2.2
Valgting 33,0 14,8 16,6 9,3 14,9 2,1 4,0 1,8 1,3 1,8
| Last ned

Tidligere stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
2017 32,0 14,4 18,0 8,8 14,9 2,1 4,2 2,1 1,5 1,9
2013 39,8 21,3 16,0 5,2 3,7 3,0 3,6 2,2 0,9 4,1
2009 45,4 10,7 22,3 8,1 4,3 2,8 2,3 0,2 0,8 3,1
2005 40,3 9,3 17,7 12,9 6,1 4,0 2,2 0,0 0,8 6,6
2001 26,8 15,7 10,5 18,5 4,3 11,7 1,7 0,1 0,8 9,9
1997 36,3 11,1 10,1 14,4 9,6 13,0 3,4 0,2 1,2 0,7
1993 39,6 12,5 2,0 17,5 18,6 4,4 3,9 0,0 0,5 1,0
1989 36,4 12,4 6,6 13,9 1,8 4,5 1,5 0,3 0,0 22,6
1985 59,0 20,7 1,4 7,4 2,2 4,9 2,1 0,0 0,8 1,4
1981 48,9 25,4 1,3 7,8 0,0 0,0 3,1 0,0 0,9 12,6
1977 55,0 17,7 0,9 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 18,3
1973 43,9 13,0 3,4 19,1 0,0 6,7 0,0 0,0 0,5 13,4
1969 61,3 17,6 0,0 5,8 2,6 3,4 3,8 0,0 0,0 5,5
1965 55,6 21,3 0,0 6,5 0,0 4,2 5,2 0,0 0,0 7,1
1961 62,0 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 12,2
1957 61,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 33,0
1953 54,7 16,3 0,0 0,0 0,0 5,8 5,2 0,0 0,0 18,0
1949 59,4 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 16,6
1945 60,5 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 21,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned