Poll of polls

Stortingsvalg: Finnmark

Velg nytt fylke eller hele landet:

Resultater - valg 2017

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
S-2017
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 4 907 30,3 7 533 32,6 12 440 32,0 -7,9 2 0
SV 1 320 8,1 2 117 9,2 3 437 8,8 3,7 0 -1
R 307 1,9 295 1,3 602 1,5 0,6 0 0
Sp 2 397 14,8 3 393 14,7 5 790 14,9 11,2 1 1
KrF 337 2,1 471 2,0 808 2,1 -0,9 0 0
MDG 430 2,7 406 1,8 836 2,1 -0,1 0 0
V 741 4,6 903 3,9 1 644 4,2 0,6 0 0
H 2 214 13,7 3 386 14,7 5 600 14,4 -6,9 1 0
Frp 3 191 19,7 3 803 16,5 6 994 18,0 1,9 1 0
Andre -76 -0,5 -2 -0,0 -78 -0,2 -0,7 0 0
Ap+SV+
Sp
8 624 53,2 13 043 56,5 21 667 55,7 7,0 3 0
H+Frp+
KrF+V
6 483 40,0 8 563 37,1 15 046 38,7 -5,3 2 0
Nærmest til å vinne mandat: H (190 stemmer), tape mandat: Sp (190 stemmer)
Fremmøte: 72,6 % Stemmeberettigede: 54 099 Opptalte stemmer: 39 286
Oppdatert: 20/9 kl 09:01:20 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kommuneoversikt i fylket | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Valget i 2017 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Poll of polls (brutt ned) 32,7 (2) 13,4 (0) 16,4 (1) 9,2 (0) 14,7 (1) 2,3 (0) 4,2 (0) 2,6 (0) 2,2 (0) 1,9 (0)
Snitta inneværende måned (brutt ned) 30,4 (1) 14,6 (1) 14,3 (1) 9,7 (0) 17,6 (1) 2,3 (0) 3,5 (0) 2,1 (0) 3,2 (0) 1,3 (0)
Snitta forrige måned (brutt ned) 27,7 (1) 15,1 (1) 17,5 (1) 11,0 (0) 14,0 (1) 2,5 (0) 3,3 (0) 2,5 (0) 2,5 (0) 2,1 (0)
Siste lokale målings 30,8 (2) 12,2 (0) 18,1 (1) 10,4 (0) 16,2 (1) 2,7 (0) 3,2 (0) 1,3 (0) 3,4 (0) 1,8 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 27,8 (1) 15,8 (1) 15,0 (1) 8,9 (0) 17,0 (1) 2,0 (0) 3,4 (0) 2,3 (0) 3,4 (0) 1,9 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om dette fylket

Lokale meningsmålinger for dette fylket med spørsmål om stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
InFact/iFnm 8/4-2018 30,8 (2) 12,2 (0) 18,1 (1) 10,4 (0) 16,2 (1) 2,7 (0) 3,2 (0) 1,3 (0) 3,4 (0) 1,8 (0)
Sentio/NRK 19/3-2018 30,5 (2) 13,4 (1) 13,3 (0) 10,2 (0) 20,5 (1) 1,2 (0) 3,4 (0) 1,5 (0) 1,8 (0) 4,3 (0)
InFact/Nordlys 18/2-2018 30,6 (2) 15,1 (1) 16,7 (1) 11,1 (0) 13,5 (0) 2,8 (0) 4,2 (0) 2,4 (0) 2,6 (0) 1,2 (0)
InFact/NRK 4/9-2017 36,3 (2) 12,7 (0) 13,6 (1) 8,1 (0) 14,3 (1) 2,0 (0) 4,8 (0) 3,9 (0) 2,7 (0) 1,5 (0)
Respons/Høyre 1/9-2017 29,7 (1) 15,6 (1) 18,5 (1) 6,3 (0) 14,1 (1) 3,4 (0) 5,1 (0) 2,0 (0) 1,6 (0) 2,0 (0)
InFact/iFnm 25/8-2017 33,2 (2) 11,9 (0) 14,2 (1) 8,7 (0) 17,6 (1) 2,3 (0) 4,6 (0) 3,5 (0) 2,4 (0) 1,6 (0)
InFact/VG 16/8-2017 30,9 (2) 13,7 (1) 13,7 (0) 8,5 (0) 17,9 (1) 3,4 (0) 3,7 (0) 2,3 (0) 3,2 (0) 2,8 (0)
InFact/NRK 19/7-2017 35,8 (2) 12,4 (1) 11,2 (0) 9,2 (0) 15,4 (1) 3,6 (0) 3,9 (0) 3,4 (0) 3,4 (0) 1,9 (0)
InFact/iFnm 3/7-2017 39,7 (3) 10,0 (0) 10,6 (0) 9,6 (0) 14,1 (1) 5,0 (0) 4,9 (0) 2,5 (0) 2,1 (0) 1,5 (0)
Respons/Høyre 10/6-2017 39,1 (2) 14,4 (1) 14,3 (0) 6,7 (0) 16,1 (1) 2,4 (0) 2,5 (0) 1,9 (0) 1,3 (0) 1,3 (0)
InFact/iFnm 24/5-2017 38,0 (2) 11,5 (1) 10,3 (0) 8,3 (0) 17,2 (1) 3,4 (0) 5,3 (0) 2,1 (0) 2,2 (0) 0,0 (0)
InFact/NRK 7/12-2016 43,2 (2) 15,4 (1) 15,6 (1) 6,3 (0) 5,1 (0) 3,5 (0) 2,7 (0) 3,2 (0) 1,9 (0) 3,1 (0)
InFact/Amedia 28/9-2016 42,2 (2) 19,2 (1) 15,7 (1) 5,4 (0) 4,0 (0) 4,4 (0) 2,8 (0) 2,4 (0) 1,7 (0) 2,4 (0)
InFact/NRK / Amedia 8/7-2016 44,0 (2) 17,3 (1) 15,5 (1) 4,9 (0) 5,4 (0) 3,0 (0) 2,6 (0) 2,9 (0) 1,3 (0) 3,2 (0)
InFact/Nordlys 23/4-2014 35,1 (2) 23,1 (1) 22,3 (1) 5,6 (0) 3,2 (0) 2,8 (0) 3,6 (0) 2,4 (0) 1,6 (0) 0,4 (0)
InFact/Nordlys 12/3-2014 41,4 (2) 21,4 (1) 13,9 (1) 8,3 (0) 2,6 (0) 3,4 (0) 3,0 (0) 2,3 (0) 1,5 (0) 1,9 (0)
InFact/Nordlys 6/9-2013 35,4 (2) 22,0 (1) 13,4 (1) 7,2 (0) 3,4 (0) 3,1 (0) 5,1 (0) 4,5 (0) 3,0 (0) 2,9 (0)
InFact/Nordlys 31/8-2013 34,5 (2) 22,9 (1) 13,9 (1) 6,7 (0) 4,2 (0) 3,4 (0) 3,9 (0) 4,1 (0) 3,0 (0) 3,4 (0)
InFact/Nordlys 22/8-2013 35,1 (2) 23,5 (1) 12,1 (1) 7,0 (0) 3,6 (0) 2,9 (0) 4,1 (0) 4,8 (0) 2,0 (0) 4,8 (0)
InFact/Nordlys 16/8-2013 33,6 (2) 25,9 (1) 13,1 (1) 8,0 (0) 3,3 (0) 2,8 (0) 4,5 (0) 3,1 (0) 2,3 (0) 3,5 (0)
InFact/Nordlys 29/6-2013 35,5 (2) 26,9 (1) 14,7 (1) 6,5 (0) 2,0 (0) 2,7 (0) 3,1 (0) 2,3 (0) 1,8 (0) 4,5 (0)
InFact/Nordlys 26/6-2013 49,2 (3) 14,7 (1) 7,8 (0) 2,7 (0) 1,0 (0) 1,8 (0) 1,1 (0) 1,5 (0) 9,8 (0) 10,4 (0)
Respons/FM / FD 7/6-2013 35,1 (2) 28,6 (1) 15,1 (1) 5,8 (0) 3,5 (0) 2,4 (0) 3,6 (0) 0,6 (0) 1,7 (0) 3,6 (0)
Respons/Finnmarken / FD / A-pressen 8/9-2012 38,6 (2) 31,5 (2) 13,8 (0) 4,7 (0) 3,8 (0) 1,7 (0) 2,0 (0) 0,8 (0) 1,6 (0) 1,5 (0)
InFact/Nordlys 23/8-2012 34,2 (2) 26,1 (1) 16,9 (1) 4,4 (0) 2,9 (0) 4,8 (0) 6,6 (0) 0,0 (0) 0,7 (0) 3,3 (0)
Respons/Finnmarken / FD / A-pressen 18/6-2011 38,4 (2) 22,2 (1) 22,7 (1) 5,8 (0) 2,5 (0) 3,1 (0) 1,9 (0) 0,0 (0) 1,3 (0) 2,1 (0)
Respons/Finnmarken / FD / A-pressen 3/9-2010 33,5 (2) 20,6 (1) 25,9 (1) 7,4 (0) 3,6 (0) 2,8 (0) 3,0 (0) 0,0 (0) 0,7 (0) 2,5 (0)
| Last ned

Fylkesfakta

Folketall per 30. september 2010 (SSB) 74 816
Godkjente stemmer stortingsvalget 38 909
Stortingsmandater i fylket 5 (mandatfordeling)
Møtende representanter fra fylket
Mer informasjon Wikipedia

Fordeling forhåndsstemmer og valgting 2017

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 30.5 13.8 19.9 8.2 14.9 2.1 4.6 2.7 1.9 2.2
Valgting 33 14.8 16.6 9.3 14.9 2.1 4 1.8 1.3 1.8
| Last ned

Tidligere stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
2017 32,0 (2) 14,4 (1) 18,0 (1) 8,8 14,9 (1) 2,1 4,2 2,1 1,5 1,9
2013 39,8 (2) 21,3 (1) 16,0 (1) 5,2 (0+1) 3,7 3,0 3,6 2,2 0,9 4,1
2009 45,4 (3) 10,7 (0+1) 22,3 (1) 8,1 4,3 2,8 2,3 0,2 0,8 3,1
2005 40,3 (2) 9,3 17,7 (1) 12,9 (1) 6,1 4,0 2,2 (0+1) 0,0 0,8 6,6
2001 26,8 (2) 15,7 (1) 10,5 18,5 (1) 4,3 11,7 1,7 0,1 0,8 9,9
1997 36,3 (2) 11,1 10,1 14,4 (1) 9,6 13,0 (1) 3,4 0,2 1,2 0,7
1993 39,6 (2) 12,5 2,0 17,5 (1) 18,6 (1) 4,4 3,9 0,0 0,5 1,0
1989 36,4 (2) 12,4 6,6 13,9 (1) 1,8 4,5 1,5 0,3 0,0 22,6 (1)
1985 59,0 (3) 20,7 (1) 1,4 7,4 2,2 4,9 2,1 0,0 0,8 1,4
1981 48,9 (3) 25,4 (1) 1,3 7,8 0,0 0,0 3,1 0,0 0,9 12,6
1977 55,0 (3) 17,7 (1) 0,9 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 18,3
1973 43,9 (2) 13,0 (1) 3,4 19,1 (1) 0,0 6,7 0,0 0,0 0,5 13,4
1969 61,3 (3) 17,6 (1) 0,0 5,8 2,6 3,4 3,8 0,0 0,0 5,5
1965 55,6 (3) 21,3 (1) 0,0 6,5 0,0 4,2 5,2 0,0 0,0 7,1
1961 62,0 (3) 18,8 (1) 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 12,2
1957 61,6 (3) 0,0 (1) 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 33,0
1953 54,7 (2) 16,3 (1) 0,0 0,0 0,0 5,8 5,2 0,0 0,0 18,0 (1)
1949 59,4 (3) 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 16,6
1945 60,5 (2) 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 21,5 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned