Poll of polls

Fjordfylket: Sp vant – Frp+H slo landstendensen

Publisert 27. oktober 2017. Sist endret 27. oktober 2017.

Stortingsvalget 2017 – Sogn og Fjordane.

1) Senterpartiet ble, ikke uventet, vinneren i Sogn og Fjordane. Sp ble størst, men lyktes ikke å vinne to av tre distriktsmandater slik målsettingen trolig var.

2) Senterpartiets resultat på 29,7 var partiets sterkeste noensinne i fjordfylket, også bedre enn 1993 med 28,8. Arbeiderpartiets 24,6 var partiets nest svakeste etter 1945, bare 2001 er svakere med 22,4.

3) Høyre var iflg målingene lenge i fare for å tape distriktsmandatet til Sp. En sluttspurt som brakte partiet til 18,6 pst (19,0 i 2013) sikret mandatet.

4) Høyres minus i Sogn og Fjordane var to prosent (0,4 prosentpoeng). Nasjonalt var fallet syv prosent (1,2 prosentpoeng). Regjeringspartiene gikk samlet ned fire prosent i fjordfylket mot syv pst nasjonalt. At både det største regjeringspartiet og Frp+H samlet skulle gjøre det skarpere enn landstendensen i et fylke som Sogn og Fjordane, var blant overraskelsene i valget på Vestlandet.

5) Sveinung Rotevatn fra Venstre var nær ved å beholde utjevningsmandatet, men tapte med en margin på 151 stemmer til KrF, som vant dette.

6) De tre siste målingene traff på fordelingen av distriktsmandatene (Respons, Sentio, InFact).

7) Tabellene er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Sogn og Fjordane

S-2013 %-vis S-2017 %-vis
Ap 17 183 28,1 15258 24,6
H 11 635 19,0 11572 18,6
Frp 6 608 10,8 6153 9,9
SV 2 076 3,4 2781 4,5
Sp 12 619 20,6 18446 29,7
KrF 4 952 8,1 2683 4,3
V 3 883 6,3 2532 4,1
MDG 1 032 1,7 1410 2,3
R 386 0,6 790 1,3
Andre 798 1,3 507 0,8
SUM 61172 62132

Indre Sogn

S-2013 %-vis S-2017 %-vis
Ap 6115 37,3 5358 31,7
H 2459 15,0 2174 12,9
Frp 1450 8,8 1348 8,0
SV 608 3,7 838 5,0
Sp 3732 22,8 5532 32,8
KrF 851 5,2 543 3,2
V 636 3,9 437 2,6
MDG 297 1,8 375 2,2
R 83 0,5 178 1,1
Andre 167 1,0 102 0,6
SUM 16398 16885

Indre Sogn omfatter disse åtte kommunene: Aurland, Balestrand, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Årdal.

Sunnfjord

S-2013 %-vis S-2017 %-vis
Ap 6215 28,8 5525 25,1
H 4605 21,3 4872 22,1
Frp 2280 10,6 1914 8,7
SV 970 4,5 1196 5,4
Sp 3574 16,6 5687 25,8
KrF 1749 8,1 896 4,1
V 1328 6,2 834 3,8
MDG 416 1,9 607 2,8
R 140 0,6 290 1,3
Andre 301 1,4 204 0,9
SUM 21578 22025

Sunnfjord omfatter disse syv kommunene: Askvoll, Florø, Førde, Gaular, Fjaler, Jølster, Naustdal.

Nordfjord

S-2013 %-vis S-2017 %-vis
Ap 3133 17,3 2904 15,9
H 3616 19,9 3515 19,3
Frp 2373 13,1 2456 13,5
SV 382 2,1 612 3,4
Sp 4349 24,0 5780 31,7
KrF 1959 10,8 1065 5,8
V 1754 9,7 1166 6,4
MDG 228 1,3 341 1,9
R 102 0,6 202 1,1
Andre 259 1,4 168 0,9
SUM 18155 18209

Nordfjord omfatter disse syv kommunene: Bremanger, Eid, Gloppen, Hornindal, Stryn, Selje, Vågsøy.

Ytre Sogn

S-2013 %-vis S-2017 %-vis
Ap 1720 34,1 1471 29,3
H 955 18,9 1011 20,2
Frp 505 10,0 435 8,7
SV 116 2,3 135 2,7
Sp 964 19,1 1447 28,9
KrF 393 7,8 179 3,6
V 165 3,3 95 1,9
MDG 91 1,8 87 1,7
R 61 1,2 120 2,4
Andre 71 1,4 33 0,7
SUM 5041 5013

Ytre Sogn omfatter disse fire kommunene: Gulen, Hyllestad, Høyanger, Solund.

Johan Giertsen

Del på Facebook