Poll of polls

Vedums seier ble Støres tap

Publisert 24. oktober 2017. Sist endret 27. oktober 2017.

Kommunevåpen
Hedmark fylke
Folketall: 193 973
Fylkesordfører: Dag Rønning, Sp
Fylkesrådsleder: Per-Gunnar Sveen, Ap

Hedmark fylke – stortingsvalget 2017.

1) Senterpartiet fikk 22,2 pst, og gjorde sitt sterkeste stortingsvalg i Hedmark, også bedre enn 1993 da Sp fikk 21,4 i Vedums hjemfylke.

2) Arbeiderpartiets 35,6 pst er partiets svakeste stortingsvalg i Hedmark, i hvert fall siden 1945. Hedmark Ap fikk 37,6 i 2001. Både Sp og Ap vant to distriktsmandater.

3) Høyre fikk 15,3 pst. I stortingsvalg etter 1945 er bare 1981 (17,6), 1985 (16,8) og 2013 (18,3) sterkere. Både Frp og Høyre beholdt distriktsmandatene.

4) Østerdalen var Senterpartiets sterkeste i Hedmark i vekst i prosentpoeng med +16 (fra 16,1 til 32,1) – også i det rurale og indre av Telemark fikk Sp +16 pp. Sp ble størst i Østerdalen, åtte promille foran Ap.

5) Arbeiderpartiets historisk svake resultat i Hedmark og Senterpartiets historisk sterke illustrerer ett av Arbeiderpartiets problemer i år: Ap fikk tidlig en lekkasje til Sp, som bidro til at Ap gikk fra sterke tall ved årsskiftet til en fallende tendens.

6) Initiativet Ap hadde med rundt 36 pst fra oktober 2016 til januar 2017 ble derfor gradvis svekket i takt med synkende egen lojalitet og minustall på målingene fra særlig februar.

7) Vedums suksess bidro derfor til Støres tap. Et spørsmål er om Arbeiderpartiet burde markert en tydeligere og mer selvstendig profil mot Senterpartiet, og om dette kunne begrenset lekkasjen fra Ap.

8) Et spørsmål er også om en tydeligere profil fra Arbeiderpartiet overfor Senterpartiet kunne begrenset lekkasjen fra Ap til Høyre. Denne lekkasjen oppstod mot slutten av valgkampen, og bidro – fordi den gikk over blokkene – til at regjeringen ble gjenvalgt.

9) Arbeiderpartiets ettervalgsundersøkelse (ved Ipsos MMI) viste at brutto lekkasje fra Ap til både Sp og Høyre var på seks prosent av Ap sin velgermasse i 2013 (over 50.000 velgere). Netto lekkasje var størst til Sp.

10) Sentios måling for Hamar Arbeiderblad 29. august traff blink på distriktsmandatene.

11) InFact hadde samme problem i Hedmark som i landet ellers – byråets vekting mot 2015 førte til undervurdering av Fremskrittspartiet og Høyre.

12) InFact for VG 22. august 2017 målte summen av Frp og Høyre til 18,7. Sentio for Hamar Arbeiderblad 29. august målte denne summen til 27,2 (vekting mot 2013). Fasiten valgnatten ble 27,0.

13) Tabellene er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Hedmark

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 48 694 43,2 40561 35,6
H 20 600 18,3 17454 15,3
Frp 15 316 13,6 13376 11,7
SV 4 393 3,9 6528 5,7
Sp 11 483 10,2 25296 22,2
KrF 2 871 2,5 2051 1,8
V 3 805 3,4 2659 2,3
MDG 2 224 2,0 2215 1,9
R 773 0,7 1443 1,3
Andre 2 564 2,3 2497 2,2
SUM 112723 114080

Hamar

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 8031 44,7 7009 38,0
H 3957 22,0 3882 21,1
Frp 1641 9,1 1631 8,9
SV 1018 5,7 1602 8,7
Sp 823 4,6 1816 9,9
KrF 556 3,1 467 2,5
V 897 5,0 809 4,4
MDG 486 2,7 503 2,7
R 156 0,9 359 1,9
Andre 392 2,2 344 1,9
SUM 17957 18422

Hedmarken

Sum Løten, Stange, Ringsaker

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 15892 45,9 13531 38,2
H 5810 16,8 5171 14,6
Frp 4208 12,1 4003 11,3
SV 1106 3,2 1811 5,1
Sp 3583 10,3 7315 20,7
KrF 1050 3,0 819 2,3
V 1194 3,4 783 2,2
MDG 778 2,2 764 2,2
R 195 0,6 435 1,2
Andre 841 2,4 770 2,2
SUM 34657 35402

Glåmdalen og Solør

Sum Eidskog, Grue, Sør- og Nord-Odal, Våler, Åsnes, Kongsvinger

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 13026 42,5 10676 35,1
H 5444 17,8 4403 14,5
Frp 5844 19,1 4717 15,5
SV 1022 3,3 1470 4,8
Sp 2326 7,6 6579 21,6
KrF 644 2,1 389 1,3
V 801 2,6 513 1,7
MDG 461 1,5 409 1,3
R 199 0,6 354 1,2
Andre 874 2,9 904 3,0
SUM 30641 30414

Østerdalen

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 11745 39,9 9345 31,3
H 5389 18,3 3998 13,4
Frp 3623 12,3 3025 10,1
SV 1247 4,2 1645 5,5
Sp 4751 16,1 9586 32,1
KrF 621 2,1 376 1,3
V 913 3,1 554 1,9
MDG 499 1,7 539 1,8
R 223 0,8 295 1,0
Andre 457 1,6 479 1,6
SUM 29468 29842

Østerdalen omfatter disse 11 kommunene: Alvdal, Elverum, Engerdal, Folldal, Os, Rendalen, Stor-Elvdal, Tolga, Trysil, Tynset, Åmot

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp