Poll of polls

Respons og Høyre vant i Vestfold

Publisert 13. oktober 2017. Sist endret 22. oktober 2017.

Stortingsvalget 2017 – Vestfold fylke

1) Høyre gikk frem både i mandater (fra to til tre) og i stemmetall. Andre fylker med pluss for Høyre i stemmetall mot 2013 var Aust-Agder, Vest-Agder, Hordaland og Nord-Trøndelag. Av disse var Vestfold det eneste fylket som både hadde pluss i mandater, stemmetall og prosentpoeng.

2) Arbeiderpartiet beholdt sine to distriktsmandater. Fremskrittspartiet gikk fra to til ett. Venstre vant utjevningsmandatet.

3) Endringer i prosent (ikke prosentpoeng):

(i) Fylket som helhet: Ap minus 5 – H pluss null – Frp minus 13.

(ii) Summen av Sandefjord, Tønsberg, Larvik, Horten: Ap minus 4 – H pluss 1 – Frp minus 15.

(iii) Øvrige Vestfold: Ap minus 9 – H pluss null – Frp minus 11.

4) Senterpartiet ble doblet med 6,3 pst (3,2 i 2013), men fikk ikke den fremgangen som flere av InFacts målinger i Vestfold antydet.

5) Målingen fra Respons for Høyre 5. september var den eneste i Vestfold som traff blink på fordelingen av distriktsmandatene. I flommen av fylkesmålinger kom denne målingen fra Respons på femteplass nasjonalt når det gjaldt treffsikkerhet mot valget.

Vestfold

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 40 869 29,6 39 118 28,0
H 41 357 30,0 42 179 30,1
Frp 26 977 19,5 23 628 16,9
SV 5 266 3,8 6 927 5,0
Sp 4 084 3,0 8 777 6,3
KrF 6 735 4,9 5 159 3,7
V 6 228 4,5 5 373 3,8
MDG 3 407 2,5 4 107 2,9
R 932 0,7 2 602 1,9
Andre 2 188 1,6 2 058 1,5
SUM 138 043 139 928

"De fire store"

Sum Sandefjord, Tønsberg, Larvik, Horten

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 29342 29,6 28454 28,4
H 29805 30,1 30411 30,3
Frp 19601 19,8 16944 16,9
SV 3846 3,9 5134 5,1
Sp 2168 2,2 5328 5,3
KrF 4981 5,0 3818 3,8
V 4549 4,6 3918 3,9
MDG 2404 2,4 2895 2,9
R 682 0,7 1879 1,9
Andre 1684 1,7 1498 1,5
SUM 99062 100279

Rest-Vestfold

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 11527 29,6 10664 26,9
H 11552 29,6 11768 29,7
Frp 7376 18,9 6684 16,9
SV 1420 3,6 1793 4,5
Sp 1916 4,9 3449 8,7
KrF 1754 4,5 1341 3,4
V 1679 4,3 1455 3,7
MDG 1003 2,6 1212 3,1
R 250 0,6 723 1,8
Andre 504 1,3 560 1,4
SUM 38981 39649

Rest-Vestfold har disse åtte kommunene: Hof, Holmestrand, Lardal, Nøtterøy, Sande, Svelvik, Tjøme, Re

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner