Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Stortingsvalg: Vestfold

Velg ny valgkrets eller hele landet:

Resultater - valg 2021

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
S-2017
Mandat
prognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 20 232 26,3 17 286 27,5 37 518 27,0 -1,0 2 0
H 19 573 25,4 15 258 24,2 34 831 25,1 -5,2 2 -1
Frp 8 475 11,0 8 796 14,0 17 271 12,4 -4,4 1 0
SV 5 358 7,0 3 312 5,3 8 670 6,2 1,2 1 1
Sp 6 993 9,1 6 782 10,8 13 775 9,9 3,8 1 1
KrF 2 616 3,4 2 245 3,6 4 861 3,5 -0,2 0 0
V 3 296 4,3 2 475 3,9 5 771 4,2 0,3 0 -1
MDG 3 752 4,9 1 676 2,7 5 428 3,9 0,9 0 0
R 3 947 5,1 2 208 3,5 6 155 4,4 2,5 0 0
Andre -930 -1,2 259 0,4 -671 -0,5 1,3 0 0
Ap+SV+
Sp
32 583 42,3 27 380 43,5 59 963 43,1 4,0 4 2
H+Frp+
KrF+V
33 960 44,1 28 774 45,7 62 734 45,2 -9,5 3 -2
Nærmest til å vinne mandat: SV (5 106 stemmer), tape mandat: Sp (3 270 stemmer)
Fremmøte: 76,5 % Stemmeberettigede: 182 961 Opptalte stemmer: 139 991
Oppdatert: 20/9 kl 16:40:18 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kommuneoversikt i valgkretsen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
22/9 - 18:24 27,0 25,1 12,4 6,2 9,9 3,5 4,2 3,9 4,4 3,5
22/9 - 18:24 27,0 25,1 12,4 6,2 9,9 3,5 4,2 3,9 4,4 3,5
21/9 - 14:47 27,0 25,1 12,4 6,2 9,9 3,5 4,2 3,9 4,4 3,5
21/9 - 14:47 27,0 25,1 12,4 6,2 9,9 3,5 4,2 3,9 4,4 3,5
21/9 - 14:47 27,0 25,1 12,4 6,2 9,9 3,5 4,2 3,9 4,4 3,5
21/9 - 14:47 27,0 25,1 12,4 6,2 9,9 3,5 4,2 3,9 4,4 3,5
20/9 - 16:40 27,0 25,1 12,4 6,2 9,9 3,5 4,2 3,9 4,4 3,5
20/9 - 16:40 27,0 25,1 12,4 6,2 9,9 3,5 4,2 3,9 4,4 3,5
20/9 - 16:40 27,0 25,1 12,4 6,2 9,9 3,5 4,2 3,9 4,4 3,5
20/9 - 16:40 27,0 25,1 12,4 6,2 9,9 3,5 4,2 3,9 4,4 3,5

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2021 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Poll of polls (brutt ned) 25,1 (2) 24,3 (2) 13,2 (1) 7,2 (0) 7,7 (1) 3,6 (0) 4,2 (0) 4,6 (0) 3,7 (0) 2,5 (0)
Snitta inneværende måned (brutt ned) 24,6 (2) 23,3 (2) 12,6 (1) 7,7 (0) 7,8 (1) 3,6 (0) 4,1 (0) 4,5 (0) 4,2 (0) 3,1 (0)
Snitta forrige måned (brutt ned) 24,6 (2) 24,2 (2) 11,4 (1) 7,2 (0) 8,6 (1) 3,2 (0) 3,6 (0) 5,0 (0) 4,0 (0) 3,5 (0)
Siste lokale målings 24,5 (2) 22,0 (2) 13,7 (1) 6,4 (0) 10,1 (1) 5,0 (0) 4,5 (0) 4,9 (0) 5,5 (0) 3,4 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 25,1 (2) 22,9 (2) 13,7 (1) 7,2 (0) 7,7 (1) 3,3 (0) 4,0 (0) 4,6 (0) 4,4 (0) 2,9 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne valgkretsen

Lokale meningsmålinger for denne valgkretsen med spørsmål om stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Norstat/NRK 10/9-2021 24,5 (2) 22,0 (2) 13,7 (1) 6,4 (0) 10,1 (1) 5,0 (0) 4,5 (0) 4,9 (0) 5,5 (0) 3,4 (0)
Sentio/TB 8/9-2021 23,7 (2) 22,3 (2) 11,4 (1) 9,5 (1) 9,3 (0) 4,1 (0) 4,1 (0) 5,8 (0) 6,5 (0) 3,3 (0)
Respons/VG 30/8-2021 31,1 (3) 25,3 (2) 10,0 (1) 5,8 (0) 5,5 (0) 4,5 (0) 5,0 (0) 4,6 (0) 4,3 (0) 3,9 (0)
Sentio/TB 18/8-2021 25,1 (2) 28,3 (2) 11,7 (1) 6,3 (0) 11,7 (1) 2,9 (0) 3,6 (0) 2,8 (0) 6,2 (0) 1,3 (0)
Norstat/NRK 13/8-2021 27,0 (2) 24,7 (2) 11,2 (1) 7,0 (0) 9,7 (1) 3,7 (0) 2,5 (0) 3,5 (0) 5,3 (0) 5,4 (0)
Sentio/TB 21/6-2021 25,5 (2) 25,4 (2) 10,9 (1) 8,4 (0) 13,2 (1) 2,1 (0) 2,8 (0) 1,9 (0) 5,5 (0) 4,2 (0)
Norstat/NRK 15/6-2021 27,2 (2) 25,9 (2) 10,9 (1) 6,4 (0) 13,2 (1) 3,7 (0) 2,0 (0) 3,7 (0) 4,0 (0) 3,0 (0)
Norstat/NRK 23/4-2021 25,8 (2) 34,1 (2) 10,3 (1) 7,4 (0) 9,7 (1) 3,2 (0) 2,4 (0) 2,7 (0) 3,2 (0) 1,3 (0)
Sentio/TB 23/2-2021 21,9 (2) 30,3 (2) 9,5 (1) 6,0 (0) 15,3 (1) 3,5 (0) 1,4 (0) 3,8 (0) 4,9 (0) 3,3 (0)
Respons/Høyre 16/2-2021 22,3 (2) 32,3 (2) 10,7 (1) 6,0 (0) 14,0 (1) 2,1 (0) 3,1 (0) 4,0 (0) 3,4 (0) 2,1 (0)
Sentio/TB 12/2-2020 24,5 (2) 24,7 (2) 17,5 (1) 5,6 (0) 10,4 (1) 3,6 (0) 4,1 (0) 6,0 (0) 3,2 (0) 0,3 (0)
Respons/Høyre 5/9-2017 28,9 (2) 29,8 (3) 15,1 (1) 5,1 (0) 6,3 (0) 3,5 (0) 2,2 (0) 3,6 (0) 2,8 (0) 2,7 (0)
InFact/Amedia 24/8-2017 30,7 (3) 26,1 (2) 14,5 (1) 5,2 (0) 8,3 (0) 5,3 (0) 3,7 (0) 2,6 (0) 2,6 (0) 1,0 (0)
Respons/Høyre 18/8-2017 30,1 (3) 28,7 (2) 15,8 (1) 5,1 (0) 6,9 (0) 4,2 (0) 3,9 (0) 2,9 (0) 1,6 (0) 0,8 (0)
InFact/VG 15/8-2017 30,5 (2) 26,8 (2) 12,9 (1) 4,2 (0) 9,0 (1) 4,9 (0) 3,2 (0) 3,6 (0) 2,0 (0) 2,9 (0)
InFact/Amedia 20/6-2017 33,0 (3) 23,1 (2) 15,3 (1) 4,3 (0) 8,5 (0) 5,2 (0) 3,9 (0) 2,6 (0) 2,9 (0) 1,2 (0)
Respons/Høyre 31/5-2017 32,0 (2) 27,2 (2) 12,2 (1) 3,6 (0) 9,9 (1) 4,3 (0) 4,4 (0) 1,6 (0) 2,7 (0) 2,1 (0)
InFact/Amedia 9/5-2017 36,4 (3) 26,7 (2) 14,2 (1) 3,1 (0) 6,5 (0) 4,7 (0) 3,3 (0) 2,0 (0) 2,0 (0) 1,1 (0)
Sentio/Gjeng. / ØP / TB / SA 29/8-2013 31,2 (3) 29,9 (2) 17,1 (1) 4,6 (0) 2,9 (0) 4,9 (0) 4,0 (0) 2,9 (0) 0,4 (0) 2,2 (0)
Sentio/Gjeng. / Jarlsb. / ØP / TB / SA 8/8-2013 28,0 (2) 36,4 (3) 14,0 (1) 4,3 (0) 3,6 (0) 5,9 (0) 3,8 (0) 1,4 (0) 1,4 (0) 1,1 (0)
Sentio/Gjeng. / ØP / TB / SA 4/7-2013 25,8 (2) 39,9 (3) 17,3 (1) 5,1 (0) 1,6 (0) 4,4 (0) 4,2 (0) 1,1 (0) 0,4 (0) 0,2 (0)
Sentio/Gjeng. / Jarlsb. / ØP / TB / SA 14/5-2013 25,6 (2) 36,4 (3) 21,5 (1) 4,1 (0) 2,6 (0) 4,0 (0) 3,4 (0) 0,4 (0) 1,6 (0) 0,4 (0)
Sentio/Gjeng. / TB / SB 27/3-2013 26,9 (2) 31,9 (2) 22,2 (2) 4,9 (0) 3,5 (0) 4,0 (0) 4,3 (0) 0,8 (0) 0,0 (0) 1,5 (0)
| Last ned

Valgkretsfakta

Folketall per 30. september 2010 (SSB) 239 907
Godkjente stemmer stortingsvalget 139 928
Stortingsmandater i valgkretsen 7 (mandatfordeling)
Møtende representanter fra valgkretsen Dag Terje Andersen Maria-Karine Aasen-Svensrud Kårstein Eidem Løvaas Lene Camilla Westgaard-Halle Erlend Larsen Morten Stordalen Carl-Erik Grimstad
Mer informasjon Wikipedia

Fordeling forhåndsstemmer og valgting 2017

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 28.3 29.8 17.1 5.1 5.6 3.8 3.3 3.6 2.3 1.7
Valgting 27,8 30,3 16,8 4,9 6,6 3,6 4,1 2,7 1,6 1,4
| Last ned

Tidligere stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
2017 28,0 30,1 16,9 5,0 6,3 3,7 3,8 2,9 1,9 1,5
2013 29,6 30,0 19,5 3,8 3,0 4,9 4,5 2,5 0,7 1,6
2009 33,7 19,6 27,2 6,5 3,2 4,7 3,0 0,4 0,6 1,0
2005 30,2 15,3 29,3 8,4 3,6 6,0 5,0 0,2 0,6 1,3
2001 21,6 25,5 18,7 11,6 3,3 11,0 2,8 0,3 0,6 4,7
1997 33,5 18,1 20,1 5,3 5,6 12,5 3,2 0,3 1,1 0,4
1993 35,4 23,1 10,1 6,5 13,2 6,9 2,7 0,2 0,6 1,3
1989 30,1 28,9 16,5 8,3 4,5 7,1 2,7 0,5 0,0 1,3
1985 35,4 40,9 4,8 4,0 4,4 7,0 2,7 0,0 0,4 0,5
1981 33,9 41,9 4,7 2,9 0,0 8,2 0,0 0,0 0,5 8,0
1977 39,8 33,7 2,0 2,6 7,2 10,2 2,8 0,0 0,3 1,4
1973 33,8 26,5 6,6 8,9 0,0 10,3 0,0 0,0 0,3 13,5
1969 44,3 30,0 0,0 2,6 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 14,7
1965 42,4 32,2 0,0 4,8 10,7 0,0 9,1 0,0 0,0 0,7
1961 46,6 30,5 0,0 0,0 7,6 6,3 6,9 0,0 0,0 1,9
1957 47,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 9,0 0,0 0,0 36,5
1953 46,3 29,5 0,0 0,0 7,3 6,4 7,9 0,0 0,0 2,6
1949 45,3 30,5 0,0 0,0 0,0 4,7 3,3 0,0 0,0 16,1
1945 41,0 28,1 0,0 0,0 7,6 0,0 13,8 0,0 0,0 9,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned