Poll of polls

SV vinner i Buskerud

Publisert 1. oktober 2017. Sist endret 22. oktober 2017.

Buskerud fylke – stortingsvalget 2017.

1) Distriktsmandatene ble vunnet av Ap 3 – H 2 – Frp 2 – Sp 1. Kampen om de to siste distriktsmandatene stod mellom Fremskrittspartiets andre, Arbeiderpartiets tredje og Høyres tredje. Frp og Ap vant dette oppgjøret. Frp hadde kvotient 5,77 på sitt andre mandat. Ap og Høyre hadde hhv 5,66 og 5,38 på sitt tredje.

2) Endringer i prosent (ikke prosentpoeng) for de tre største partiene:

(i) Fylket: Ap minus 11 (som nasjonalt) – H minus 7 (som nasjonalt) – Frp minus 7 (som nasjonalt).

(ii) Drammen: Ap minus 4 – H minus 10 – Frp minus 11.

(iii) Drammen-regionen (minus byen): Ap minus 12 – H minus 5 – Frp minus 7.

(iv) Midt-fylket: Ap minus 12 – H minus 8 – Frp minus 5.

(v) Hallingdal og Numedal: Ap minus 24 – H minus 13 – Frp minus 6.

Se tabellene utarbeidet av Jon Aabye.

3) Senterpartiet hadde, ikke uventet, størst vekst i prosentpoeng i Hallingdal og Numedal med mer enn ti – fra 17,7 i 2013 til 29,5 i år.

4) SV slet i mange av byene i det sørøstlige Norge i 2013. Partiet lyktes å snu dette i år, med bl.a. Drammen med nesten dobling fra 2,8 til 5,5. I fylket som helhet gikk SV frem fra 2,8 til 5,0. Belønningen var at partiet vant utjevningsmandatet i Buskerud.

5) Buskerud ble målt av InFact (Amedia / Drammens Tidende), Sentio (NRKs distriktskontor), Respons (for Høyre). Målingen fra Respons 5. september kom nær sluttresultatet, bl.a. traff byrået da blink på fordelingen av distriktsmandatene. Sentio for NRK 7. september overvurderte Ap og undervurderte Frp. InFact for DT hadde 6. september sum Frp+H 38,2. Fasiten ble 44,2. Sentio og Respons hadde sum Frp+H 41,8 og 45,0 i sine siste målinger.

Buskerud

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 47572 31,8 43 143 28,3
H 43515 29,0 41 011 26,9
Frp 27854 18,6 26 419 17,3
SV 4094 2,7 7 642 5,0
Sp 9110 6,1 16 446 10,8
KrF 4863 3,2 3 995 2,6
V 6913 4,6 5 604 3,7
MDG 3345 2,2 4 112 2,7
R 905 0,6 2 260 1,5
Andre 1640 1,1 1 961 1,3
SUM 149811 152593

Drammen

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 11420 32,3 11223 31,1
H 11870 33,6 10900 30,2
Frp 6350 18,0 5822 16,1
SV 989 2,8 1996 5,5
Sp 492 1,4 1451 4,0
KrF 1106 3,1 921 2,6
V 1626 4,6 1469 4,1
MDG 884 2,5 1180 3,3
R 212 0,6 613 1,7
Andre 356 1,0 493 1,4
SUM 35305 36068

Drammens-regionen

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 17475 30,8 15911 27,2
H 17478 30,8 17055 29,2
Frp 11164 19,7 10693 18,3
SV 1564 2,8 2982 5,1
Sp 2381 4,2 4588 7,9
KrF 1843 3,2 1572 2,7
V 2604 4,6 2422 4,1
MDG 1292 2,3 1556 2,7
R 341 0,6 839 1,4
Andre 661 1,2 792 1,4
SUM 56803 58410

Drammensregionen har disse 6 kommunene: Hole, Hurum, Røyken, Lier, Øvre-Eiker, Nedre-Eiker

Midt-Buskerud

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 14355 33,7 12695 29,6
H 10577 24,9 9872 23,0
Frp 8035 18,9 7717 18,0
SV 1192 2,8 2155 5,0
Sp 3552 8,3 5895 13,8
KrF 1175 2,8 940 2,2
V 2050 4,8 1303 3,0
MDG 912 2,1 1074 2,5
R 289 0,7 660 1,5
Andre 415 1,0 527 1,2
SUM 42552 42838

Midt-Buskerud har disse 5 kommunene: Ringerike, Kongsberg, Modum, Krødsherad, Sigdal

Hallingdal og Numedal

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 4322 28,5 3314 21,7
H 3590 23,7 3184 20,8
Frp 2305 15,2 2187 14,3
SV 349 2,3 509 3,3
Sp 2685 17,7 4512 29,5
KrF 739 4,9 562 3,7
V 633 4,2 410 2,7
MDG 257 1,7 302 2,0
R 63 0,4 148 1,0
Andre 208 1,4 149 1,0
SUM 15151 15277

Hallingdal og Numedal har disse 9 kommunene: Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner