Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Stortingsvalg: Buskerud

Velg ny valgkrets eller hele landet:

Resultater - valg 2021

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
S-2017
Mandat
prognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 25 258 28,9 15 317 27,0 40 575 28,4 -0,4 3 0
H 19 806 22,7 11 738 20,7 31 544 22,0 -4,3 2 0
Frp 9 651 11,1 7 858 13,8 17 509 12,2 -5,0 1 -1
SV 5 469 6,3 2 593 4,6 8 062 5,6 0,7 1 0
Sp 12 690 14,5 10 378 18,3 23 068 16,1 4,7 1 0
KrF 2 008 2,3 1 311 2,3 3 319 2,3 -0,2 0 0
V 3 149 3,6 2 058 3,6 5 207 3,6 0,2 0 0
MDG 3 065 3,5 1 186 2,1 4 251 3,0 0,4 0 0
R 3 373 3,9 1 568 2,8 4 941 3,5 2,0 0 0
Andre -201 -0,2 544 1,0 343 0,2 1,5 0 0
Ap+SV+
Sp
43 417 49,7 28 288 49,8 71 705 50,1 5,0 5 0
H+Frp+
KrF+V
34 614 39,6 22 965 40,5 57 579 40,1 -9,3 3 -1
Nærmest til å vinne mandat: SV (2 704 stemmer), tape mandat: Sp (4 142 stemmer)
Fremmøte: 75,2 % Stemmeberettigede: 191 637 Opptalte stemmer: 144 098
Oppdatert: 27/9 kl 13:10:50 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kommuneoversikt i valgkretsen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
27/9 - 13:10 28,4 22,0 12,2 5,6 16,1 2,3 3,6 3,0 3,5 3,3
27/9 - 13:10 28,4 22,0 12,2 5,6 16,1 2,3 3,6 3,0 3,5 3,3
27/9 - 13:10 28,4 22,0 12,2 5,6 16,1 2,3 3,6 3,0 3,5 3,3
22/9 - 18:24 28,4 22,0 12,2 5,6 16,1 2,3 3,6 3,0 3,5 3,3
22/9 - 18:24 28,4 22,0 12,2 5,6 16,1 2,3 3,6 3,0 3,5 3,3
21/9 - 14:47 28,4 22,0 12,2 5,6 16,1 2,3 3,6 3,0 3,5 3,3
21/9 - 14:47 28,4 22,0 12,2 5,6 16,1 2,3 3,6 3,0 3,5 3,3
21/9 - 14:47 28,4 22,0 12,2 5,6 16,1 2,3 3,6 3,0 3,5 3,3
21/9 - 14:47 28,4 22,0 12,2 5,6 16,1 2,3 3,6 3,0 3,5 3,3
20/9 - 16:40 28,4 22,0 12,2 5,6 16,1 2,3 3,6 3,0 3,5 3,3

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2021 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Poll of polls (brutt ned) 25,4 (2) 21,7 (2) 13,5 (1) 7,3 (1) 13,2 (1) 2,6 (0) 4,0 (0) 4,2 (0) 2,9 (0) 2,2 (0)
Snitta inneværende måned (brutt ned) 25,1 (2) 20,8 (2) 12,9 (1) 7,7 (1) 13,4 (1) 2,5 (0) 3,9 (0) 4,1 (0) 3,4 (0) 2,6 (0)
Snitta forrige måned (brutt ned) 24,8 (2) 21,5 (2) 11,7 (1) 7,3 (1) 14,7 (1) 2,2 (0) 3,4 (0) 4,6 (0) 3,2 (0) 3,1 (0)
Siste lokale målings 27,5 (3) 23,4 (2) 13,4 (1) 6,4 (0) 12,6 (1) 2,7 (0) 3,3 (0) 5,1 (0) 2,9 (0) 2,7 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 29,1 (3) 21,5 (2) 12,8 (1) 6,2 (0) 12,5 (1) 1,9 (0) 3,4 (0) 4,6 (0) 3,3 (0) 2,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne valgkretsen

Lokale meningsmålinger for denne valgkretsen med spørsmål om stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Norstat/NRK 10/9-2021 27,5 (3) 23,4 (2) 13,4 (1) 6,4 (0) 12,6 (1) 2,7 (0) 3,3 (0) 5,1 (0) 2,9 (0) 2,7 (0)
Sentio/DT 6/9-2021 27,1 (2) 20,4 (2) 12,5 (1) 7,5 (0) 16,4 (2) 2,4 (0) 4,4 (0) 4,6 (0) 3,7 (0) 0,9 (0)
Respons/VG 30/8-2021 26,6 (3) 21,6 (2) 12,6 (1) 6,1 (0) 13,4 (1) 2,6 (0) 4,7 (0) 4,6 (0) 5,2 (0) 2,6 (0)
Norstat/NRK 13/8-2021 25,9 (2) 19,7 (2) 14,0 (1) 6,6 (0) 18,8 (2) 2,0 (0) 2,6 (0) 4,4 (0) 2,7 (0) 3,4 (0)
Sentio/DT 5/8-2021 24,7 (2) 21,6 (2) 11,4 (1) 6,0 (0) 18,0 (2) 2,1 (0) 3,5 (0) 4,3 (0) 6,1 (0) 2,4 (0)
Norstat/NRK 15/6-2021 28,3 (2) 25,1 (2) 9,2 (1) 5,7 (0) 20,1 (2) 2,6 (0) 1,4 (0) 2,5 (0) 3,1 (0) 2,1 (0)
Sentio/DT 7/6-2021 30,9 (3) 21,0 (2) 12,5 (1) 4,9 (0) 17,0 (1) 2,1 (0) 2,3 (0) 3,0 (0) 3,8 (0) 2,5 (0)
Norstat/NRK 23/4-2021 29,1 (2) 23,1 (2) 11,0 (1) 6,0 (0) 18,2 (2) 2,3 (0) 1,8 (0) 3,2 (0) 2,5 (0) 2,8 (0)
Sentio/DT 17/3-2021 23,7 (2) 25,0 (2) 9,7 (1) 6,6 (0) 23,4 (2) 1,9 (0) 3,4 (0) 3,2 (0) 1,4 (0) 1,9 (0)
Respons/Høyre 3/2-2021 22,9 (2) 27,2 (2) 11,0 (1) 7,6 (0) 21,2 (2) 2,3 (0) 2,1 (0) 2,1 (0) 2,2 (0) 1,4 (0)
Sentio/DT 8/9-2020 21,7 (2) 32,2 (3) 7,1 (0) 6,7 (0) 15,8 (2) 1,7 (0) 3,7 (0) 5,5 (0) 3,6 (0) 2,1 (0)
Sentio/DT 17/2-2020 25,9 (2) 18,2 (2) 19,7 (2) 5,0 (0) 18,0 (2) 1,4 (0) 2,2 (0) 6,1 (0) 2,5 (0) 1,1 (0)
Sentio/NRK 7/9-2017 30,6 (3) 27,1 (3) 14,7 (1) 3,6 (0) 11,1 (1) 2,6 (0) 3,0 (0) 2,1 (0) 3,4 (0) 1,7 (0)
InFact/DT 6/9-2017 28,6 (3) 24,8 (3) 13,4 (1) 5,5 (0) 11,6 (1) 3,1 (0) 4,0 (0) 4,9 (0) 1,7 (0) 2,4 (0)
Respons/Høyre 5/9-2017 27,4 (3) 27,2 (2) 17,8 (2) 5,4 (0) 9,0 (1) 3,1 (0) 3,0 (0) 3,0 (0) 2,0 (0) 2,1 (0)
InFact/VG 20/8-2017 31,8 (3) 25,7 (3) 13,0 (1) 4,1 (0) 11,5 (1) 2,6 (0) 3,8 (0) 3,6 (0) 1,9 (0) 2,0 (0)
Respons/Høyre 7/8-2017 32,0 (3) 27,1 (3) 16,0 (1) 2,8 (0) 9,8 (1) 3,0 (0) 4,0 (0) 2,6 (0) 1,1 (0) 0,0 (0)
InFact/DT 22/6-2017 31,8 (3) 24,9 (3) 12,2 (1) 2,8 (0) 14,4 (1) 3,4 (0) 3,8 (0) 2,4 (0) 2,0 (0) 2,2 (0)
InFact/DT 5/5-2017 33,0 (3) 25,8 (3) 12,4 (1) 4,0 (0) 13,6 (1) 4,0 (0) 3,3 (0) 1,8 (0) 1,5 (0) 1,2 (0)
Sentio/DT / RB / LP / HD 3/9-2013 32,2 (3) 30,3 (3) 15,7 (2) 4,3 (0) 5,3 (0) 3,9 (0) 5,0 (0) 0,9 (0) 1,3 (0) 1,0 (0)
Sentio/DT / RB / LP / HD 20/8-2013 28,6 (3) 33,6 (3) 15,8 (2) 5,5 (0) 5,1 (0) 3,1 (0) 3,3 (0) 3,1 (0) 0,6 (0) 1,1 (0)
InFact/Ap 16/8-2013 29,6 (3) 33,8 (3) 15,0 (2) 2,7 (0) 5,6 (0) 3,8 (0) 4,7 (0) 2,8 (0) 0,9 (0) 1,2 (0)
Sentio/DT / RB / LP / HD 6/8-2013 27,3 (3) 32,4 (3) 21,0 (2) 1,9 (0) 5,9 (0) 3,6 (0) 3,8 (0) 1,7 (0) 1,4 (0) 1,0 (0)
Sentio/DT / RB / LP / HD 2/7-2013 29,5 (3) 33,9 (3) 19,6 (2) 1,7 (0) 6,6 (0) 2,2 (0) 2,7 (0) 1,4 (0) 0,8 (0) 0,5 (0)
Sentio/DT / RB / LP / HD 16/4-2013 27,3 (3) 34,9 (3) 18,5 (2) 3,9 (0) 6,5 (0) 3,2 (0) 4,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,5 (0)
Sentio/DT / RB / LP / HD 6/9-2012 31,5 (3) 33,2 (3) 20,0 (2) 3,7 (0) 3,9 (0) 2,8 (0) 3,7 (0) 0,2 (0) 0,4 (0) 0,6 (0)
Sentio/DT 3/1-2012 34,5 (3) 30,3 (3) 18,2 (2) 2,2 (0) 4,7 (0) 3,4 (0) 4,5 (0) 0,0 (0) 0,3 (0) 1,9 (0)
| Last ned

Valgkretsfakta

Folketall per 30. september 2010 (SSB) 270 385
Godkjente stemmer stortingsvalget 152 593
Stortingsmandater i valgkretsen 9, endres til 8 fra 2021 (mandatfordeling)
Møtende representanter fra valgkretsen Martin Kolberg Lise Christoffersen Masud Gharahkhani Trond Helleland Kristin Ørmen Johnsen Morten Wold Jon Engen-Helgheim Arne Nævra Per Olaf Lundteigen
Mer informasjon Wikipedia

Fordeling forhåndsstemmer og valgting 2017

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 29.4 27.4 17.2 4.8 9 2.7 3.5 3.3 1.8 1.5
Valgting 27,7 26,6 17,3 5,1 11,8 2,6 3,8 2,4 1,3 1,2
| Last ned

Tidligere stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
2017 28,3 26,9 17,3 5,0 10,8 2,6 3,7 2,7 1,5 1,3
2013 31,8 29,0 18,6 2,7 6,1 3,2 4,6 2,2 0,6 1,1
2009 37,1 19,4 25,1 4,6 6,2 3,2 3,0 0,3 0,6 0,5
2005 36,2 15,1 24,1 7,3 6,4 4,4 5,1 0,1 0,6 0,7
2001 27,5 24,6 16,2 11,6 5,6 9,0 2,6 0,1 0,5 2,2
1997 40,9 15,9 17,2 4,7 7,7 9,5 2,7 0,2 0,7 0,4
1993 42,7 18,3 7,8 6,6 14,8 5,2 2,4 0,0 0,4 1,7
1989 39,6 24,4 13,9 7,5 6,1 5,1 2,0 0,4 0,0 1,1
1985 46,3 32,7 3,7 3,0 6,7 4,7 2,0 0,0 0,3 0,7
1981 43,7 32,3 4,7 3,9 0,0 5,5 0,0 0,0 0,4 9,5
1977 49,5 24,8 1,6 4,1 9,4 0,0 0,0 0,0 0,3 10,4
1973 42,5 19,8 4,1 12,4 10,3 7,3 1,4 0,0 0,3 1,8
1969 52,4 22,4 0,0 5,3 10,5 4,4 3,9 0,0 0,0 1,1
1965 50,8 21,0 0,0 7,5 10,7 5,0 3,4 0,0 0,0 1,6
1961 56,2 21,2 0,0 0,0 9,9 5,8 2,7 0,0 0,0 4,3
1957 56,4 19,5 0,0 0,0 10,5 6,3 2,4 0,0 0,0 4,8
1953 54,0 19,9 0,0 0,0 10,5 6,1 2,4 0,0 0,0 7,1
1949 52,7 20,3 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 21,1
1945 49,3 23,7 0,0 0,0 7,7 0,0 3,1 0,0 0,0 16,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned