Poll of polls

Østfold: Ap mest ned utenfor byene

Publisert 30. september 2017. Sist endret 22. oktober 2017.

Østfold fylke – stortingsvalget 2017.

1) Høyre vant tre distriktsmandater i Østfold i 2013, men det tredje mandatet var partiets svakeste distriktsmandat, og gikk ikke uventet tapt til Senterpartiet. KrF tapte utjevningsmandatet til SV.

2) Endringer i prosent (ikke prosentpoeng) for de tre største partiene:

(i) Østfold fylke: Ap minus åtte pst – H minus seks – Frp minus elleve.

(ii) Summen av byene Fredrikstad, Halden, Moss, Sarpsborg, Askim: Ap minus syv pst – H minus seks – Frp minus ti.

(iii) De tretten kommunene som ikke er byer: Ap minus tretten – H minus fem – Frp minus tolv.

3) Arbeiderpartiet har også i Østfold størst relativt fall utenfor byene. Landstendensen var der 26,9. Landstendensen i summen av de fire bykommunene var 28,7.

4) Høyre gjorde det, relativt sett, skarpere i Østfold enn nasjonalt. Hadde hele landet hatt samme relative endring som Østfold, hadde Høyre fått 25,3 nasjonalt.

5) Senterpartiet ble mer enn doblet, fra 4,1 i 2013 til 8,7 i år. Målingene antydet et enda høyere nivå for Sp.

6) InFacts måling for Amedia 6. sept hadde Ap på 35,1 (valget 32,1) og regjeringen på sum 35 (valget 41,3). Sentio for NRKs distriktskontor i Østfold vektet mot 2013, og kom atskillig nærmere med Ap 30,8 (avvik 1,3) og regjeringen 39,4 (avvik 1,9).

7) InFact for Amedia og VG i Østfold hadde Ap i Østfold på fire mandater i både juni, august (to målinger) og september. Sentio for NRK traff ultimo august blink på distriktsmandatene med Ap 3 – H 2 – Frp 2 – Sp 1.

Østfold

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 54 910 34,9 51 545 32,1
H 39 703 25,2 38 264 23,8
Frp 30 801 19,6 28 181 17,5
SV 3 668 2,3 7 036 4,4
Sp 6 405 4,1 13 943 8,7
KrF 8 828 5,6 6 811 4,2
V 5 723 3,6 3 878 2,4
MDG 3 168 2,0 4 192 2,6
R 1 149 0,7 3 435 2,1
Andre 2 907 1,8 3 535 2,2
SUM 157 262 160 820

Byene

Fredrikstad, Halden, Moss, Sarpsborg, Askim

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 42555 37,3 40437 34,7
H 28723 25,1 27616 23,7
Frp 21929 19,2 20120 17,3
SV 2805 2,5 5514 4,7
Sp 2540 2,2 6784 5,8
KrF 5761 5,0 4446 3,8
V 4217 3,7 2846 2,4
MDG 2466 2,2 3286 2,8
R 915 0,8 2780 2,4
Andre 2302 2,0 2752 2,4
SUM 114213 116581

Distrikts-Østfold

S-2013 %-vis S-2017 %-vis
Ap 12355 28,7 11108 25,1
H 10980 25,5 10648 24,1
Frp 8872 20,6 8061 18,2
SV 863 2,0 1522 3,4
Sp 3865 9,0 7159 16,2
KrF 3067 7,1 2365 5,3
V 1506 3,5 1032 2,3
MDG 702 1,6 906 2,0
R 234 0,5 655 1,5
Andre 605 1,4 783 1,8
SUM 43049 44239

Distrikts-Østfold har disse 13 kommunene: Aremark, Eidsberg, Hobøl, Hvaler, Marker, Rakkestad, Rygge, Råde, Rømskog, Skiptvedt, Spydeberg, Våler, Trøgstad

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner