Poll of polls

InFacts valgdagsmålinger basert på forhåndsstemmer

Publisert 17. september 2017. Sist endret 17. september 2017.

1) I går 16. september publiserte pollofpolls.no en kommentar om InFacts valgdagsmåling publisert av VG 11. september 2017. Ifølge en artikkel på vg.no baserer valgdagsmålingen seg delvis på valgmyndighetenes prognose som igjen er basert på opptalte forhåndsstemmer.

2) pollofpolls.no har i epost 14. september sendt flere spørsmål til nyhetssjef Grøttum i VG og fagsjef Knut Weberg i InFact. Ett av spørsmålene lød: «Har Infact ved flere tidligere valg fått tilgang til myndighetenes prognoser, slik at (også) tidligere valgdagsmålinger har bygget på både respondentenes svar til byrået og myndighetenes prognose?»

3) VG ved nyhetssjef Grøttum har 17. september besvart spørsmålet. VG bekrefter at InFacts valgdagsmålinger både i 2013 og i 2015 var delvis basert på valgmyndighetenes prognoser basert på opptalte forhåndsstemmer. VG viser også til nettsak publisert 9. september 2013 hvor dette fremgår..

4) InFact har ved flere anledninger forut for årets valg svart på spørsmål fra pressen om avviket mellom InFacts og andres meningsmålinger. Fagsjef Knut Weberg uttalte til Stavanger Aftenblad 22. mars 2017 s19 at «Infacts valgdagsmålinger viser en presisjon i verdensklasse». Til NTB uttalte Weberg 28. august 2017: «Vi gleder oss til valgdagen 11. september. Når valgdagsmålingen kommer vil vi se med hvilken presisjon vi anslår oppslutningen.»

5) Følgende spørsmål ble også stilt 14. september:

a. «Hvis valgdagsmålingen både bygget på vanlige spørsmål til respondentene og prognosen fra Valgdirektoratet – hvordan er da målingen fremkommet – hvordan er disse ulike datasett (respondentenes svar i målingen + forhåndsstemmene) satt sammen?»

b. «Er det treffende å bruke betegnelsen "måling" hvis prognosen fra Valgdirektoratet var en del av grunnlaget for "målingen" InFact presenterte?»

c. Vi har anmodet om overgangsmatrisen for valgdagsmålingen.

6) Vi har 17. september mottatt epost hvor fagsjef Knut Weberg i InFact opplyser følgende: «Når det gjelder våre valgdagsmålinger er det offentlig kjent at vi vekter inn forhåndsstemmer i estimatet. Vi forsøker å understreke dette poenget i alle tilfeller - vi presiserer at valgdagsmålingen er ikke kun intervjuer. Derfor følger heller ikke faktaboks med målingen. Forskjellen til en tradisjonell prognose, er at forhåndsstemmer i vårt tilfelle er en korrigerende faktor for våre telefonintervjuer, og er ikke et rent estimat slik prognoser ofte er.»

7) Weberg opplyser videre at InFact gjerne svarer på alle spørsmål omkring målinger, metoder og resultater, men at de nå bruker tiden til å gjennomanalysere sine data, og se nøye på strukturene rundt målingene. Svarene er derfor ifølge Weberg «foreløpig litt ad hoc,» men InFact vil komme tilbake med en «helhetlig konklusjon» senere.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode