Poll of polls

Hadde VG valgdagsmåling?

Publisert 16. september 2017. Sist endret 17. september 2017.

Oppdatering: VG ved nyhetssjef Grøttum har 17/9 opplyst at endringene i saken om valgdagsmålingen omtalt under "skyldes løpende redigering av manuset og at det ikke var med overlegg". Opplysningene er nå tatt inn i saken igjen. VG har også svart på spørsmål gjengitt nederst. pollofpolls.no vil komme tilbake til svarene i en ny kommentar.

1) Verdens Gang publiserte 11. september valgdagsmåling med R 3,1 (2,4) – SV 6,0 (6,0) – Ap 26,6 (27,4) – Sp 9,8 (10,3) – MDG 3,8 (3,2) – V 5,4 (4,4) – KrF 4,8 (4,2) – H 24,2 (25,0) – Frp 14,7 (15,2) – Andre 1,6 (1,8). Valgresultatet er angitt i parentes. Målingen hadde borgerlig flertall 88-81, som også ble resultatet.

2) Observasjoner i tilknytning til VGs valgdagsmåling:

a. InFact vekter mot kvlg 2015. Fremskrittspartiets og Høyres vektingstall er da 9,5 og 23,2 (= resultat kvlg 2015).

b. Skal to partier med gjensidig utveksling og sum 32,7 i vektingstall vokse til en valgdagsmåling på 38,9 pst, må egen lojalitet, overganger fra andre, og mobiliseringen av velgere som ikke stemte i 2015, være spesielt sterke. Min formodning har vært at et borgerlig flertall med InFacts vekting mot 2015 har vært ytterst vanskelig å oppnå, gitt de usedvanlige bakgrunnstallene som Frp og Høyre da må ha.

c. I pollofpolls.no har vi i år notert 15 nasjonale og 78 fylkesvise stortingsmålinger fra InFact. Med ca 2.000 spurte på nasjonale målinger og 1.000 på fylkesmålingene, blir dette over 100.000 – kanskje rundt 110.000 – respondenter samlet.

d. InFact har i hovedsak målt et rødgrønt flertall, illustrert ved VG 11. september sidene 8–9 med 95 rødgrønne mandater basert på fylkesmålinger fra byrået. Til sammenligning presenterte pollofpolls.no en landstendens søndag 10. september basert på fylkesmålinger vektet mot 2013 fra Respons m.fl. med borgerlig flertall 89 vs 80.

e. Så sent som uken før valget, var det hos InFact et solid rødgrønt overtak, med siste landsmåling fra VG 8. september med 93 vs 76 i rødgrønn favør.

f. Illustrerende er også InFacts måling i Hordaland for Bergensavisen 9. september. Omregnet til landstendens, ville Høyre iht målingen få 19 og Frp nesten 13. Intet ved denne målingen, opptatt fredag 8. september, antydet et mulig borgerlig flertall. Målingen var slik (valgresultatet i fylket i parentes): Ap 26,4 (22,8) – H 22,5 (30,4) – Frp 12,0 (15,1) – SV 9,4 (7,0) – Sp 8,1 (7,6) – KrF 6,5 (5,5) – V 5,3 (4,4) – MDG 4,2 (3,5) – R 3,0 (2,1).

3) Da er spørsmålet: Gitt at InFact har hatt over 100.000 respondenter i år, som har levert et stabilt og klart rødgrønt flertall gjennom hele året, – hvordan kunne da en måling valgdagen plutselig bringe et borgerlig flertall?

4) En kilde har opplyst til oss at VG 11. september kl. 2100 skal ha publisert dette i tilknytning til valgdagsmålingen:

a. «En del av InFacts grunnlag for VGs valgdagsmåling baserer seg på prognosene fra Valgdirektoratet, som foreløpig forteller følgende: Med 33 prosent opptalte stemmer har blå blokk et flertall på 87 mandater, mot rød blokk med 80 mandater – pluss to for MDG.»

Faksimile VG 11. september 2017

b. Denne teksten har vi funnet via Google, som har lagret VGs nettsak om valgdagsmålingen, publisert vg.no 11. september 2017 kl. 2100. Se faksimile.

5) VG har lagt ut nettsaken om valgdagsmålingen her.

6) Opplysningen om at Valgdirektoratets prognose var «en del av» grunnlaget for InFacts valgdagsmåling finnes f.t. ikke på denne nettsiden. Vi har notert at denne siden er tidfestet til «11.09.2017 21:00», og «oppdatert 11.09.2017 22:06». Oppdatering: Opplysningen er tatt inn i saken igjen 17/9, jf oppdatering øverst.

7) På dette grunnlaget har vi i e-post 14. september stilt spørsmål til nyhetssjef Grøttum i VG og fagsjef Weberg i InFact:

a. «Hvis valgdagsmålingen både bygget på vanlige spørsmål til respondentene og prognosen fra Valgdirektoratet – hvordan er da målingen fremkommet – hvordan er disse ulike datasett (respondentenes svar i målingen + forhåndsstemmene) satt sammen?» Spørsmålet er ikke besvart.

b. «Er det treffende å bruke betegnelsen "måling" hvis prognosen fra Valgdirektoratet var en del av grunnlaget for "målingen" InFact presenterte?» Spørsmålet er ikke besvart.

c. «Har Infact ved flere tidligere valg fått tilgang til myndighetenes prognoser, slik at (også) tidligere valgdagsmålinger har bygget på både respondentenes svar til byrået og myndighetenes prognose?» Spørsmålet er ikke besvart.

d. Vi har anmodet om overgangsmatrisen for valgdagsmålingen. Anmodningen er ikke besvart.

8) InFact har ved flere anledninger forut for årets valg svart på spørsmål fra pressen om avviket mellom InFacts og andres meningsmålinger. Fagsjef Knut Weberg uttalte til Stavanger Aftenblad 22. mars 2017 s19 at «Infacts valgdagsmålinger viser en presisjon i verdensklasse». Til NTB uttalte Weberg 28. august 2017: «Vi gleder oss til valgdagen 11. september. Når valgdagsmålingen kommer vil vi se med hvilken presisjon vi anslår oppslutningen.»

9) Et spørsmål er etter dette om VG publiserte en måling basert på et tilfeldig utvalg av respondenter valgdagen, eller om det som avisen publiserte reelt var en justert prognose fra valgmyndighetene.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode