Poll of polls

Blått Stavanger

Publisert 7. april 2011. Sist endret 7. april 2011.

Regjeringspartiene og Rødt fikk samlet 31,8 pst i kommunevalgmålingen for Stavanger, publisert 5. april, Stavanger Aftenblad / Respons - mot 30,5 pst i K-2007. De foregående målingene i denne kommunevalgkampen har gitt disse fire partiene samlet 30,8 (Sentio for Ap juni 2010) og 34 (Respons for Stvgr Aftenblad sept 2010).

På den annen side samler iflg Respons to av tre velgere seg i oljebyen om Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Kommunevåpen
Stavanger kommune
Folketall: 146 011
Ordfører: Kari Nessa Nordtun, Ap

Frp kjøles ned også i Stavanger - nesten 22 pst i juni fjor, nesten 20 pst i september, 17 pst i mars.

I øyeblikket er det vanskelig å se annet enn at Christine Sagen Helgø (H) er favoritt til å overta som ordfører etter sin partifelle Leif Johan Sevland.

I Stavanger har 16- og 17-åringer stemmerett ved årets kommunevalg, dvs alle født 31. desember 1995 eller tidligere. Det vil være interessant om fremtidige målinger fra Stavanger Aftenblad / Respons, eventuelt andre medier og byråer, kan belyse den mulige valgdeltakelsen og partisympatier blant disse yngste velgerne.

Stavanger 1979 - 2011

K 1979 S 1981 Uke 36/2007 K 2007 F 2007 S 2009 Ap juni 10 SA sep 10 SA mars 11
A 33,5 32,2 24,7 21,8 27,4 30,4 24,1 24,8 24,4
Sp 1,8 2,1 1,9 1,8 2,2 2,1 1,1 0,8 1,1
SV 4,3 4,8 7,5 5,6 5,4 7,1 4,5 7,8 5,3
R 0,6 0,5 0,8 1,3 1,1 0,6 1,1 0,6 1
Frp 3,6 8,2 16,8 15,5 16,5 22,1 21,5 19,6 17,3
H 36,7 37,4 31,9 34,5 29,4 23,5 34,3 32,6 35,1
KrF 12,6 10,3 6,5 7,8 7,8 6,8 6,4 5,1 6
V 3,9 3,4 8,3 9,3 7,6 6,1 5,1 7,8 8,4
DnF/DLF 2,7 0,9
A+Sp+SV 40,2 39,1 34,1 29,2 35 39,6 29,7 33,4 30,8
F+H+K+V+DnF 59,5 60,2 63,5 67,1 61,3 58,5 67,3 65,1 66,8

Uke 36/2007 svarer til snittet av målingene siste valgkampuke K-2007 fra VG/InFact og Respons/Stvgr Aftenblad.
Ap juni 10 = K-måling Sentio for Ap, publisert Stvgr Aftenblad 29. juni 2010.
SA = K-målinger Stavanger Aftenblad / Respons.
I K-2007 leverte Stavanger 53.207 stemmer - 28,9% av stemmene i Rogaland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner