Poll of polls

VG/InFact: «Valgdeltakelse» 90 pst – ?

Publisert 8. september 2017. Sist endret 8. september 2017.

Fakta om målingen
InFact for VG.
OEEV
Ap28,0-1,31,7
H21,5-1,91,1
Frp12,6-0,21,0
SV8,12,60,5
Sp10,70,7-2,8
KrF4,7-0,40,9
V5,21,30,6
MDG4,40,50,5
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 2165 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – landsomfattende – InFact for VG – publisert 8. september 2017.

1) Opposisjonen vant 93 mandater mot Nydalen 76.

2) InFact vekter mot kommunevalget 2015, og bruker automatiske telefonoppringninger. Andre byråer vekter mot 2013, og har vanlige telefonintervjuer.

3) «Valgdeltakelsen» hos byråene som bruker vanlige telefonintervjuer er oss bekjent rundt 80.

4) Vi har bare sett en matrise fra InFacts landsomfattende undersøkelser i år – målingen publisert 31. august. Denne hadde «valgdeltakelse» på nesten 90 – nøyaktig 89,8.

5) Da vi pekte på det spesielle med en så høy «valgdeltakelse» i en måling, var svaret fra byrået:

«tallene viser at hjemmesittere er underrepresentert [i målingene, vår anm]. Årsaken er at de politisk uinteresserte, velger å ikke bruke 3 minutter på å taste seg gjennom spørsmål om partivalg. De stemmer jo heller ikke ved valget, og påvirker således ikke den målte partioppslutningen. Siden gruppen er systematisk underrepresentert, velger vi å ikke vekte denne parameteren, slik vi vekter partiene. Hadde vi valgt å vekte gruppen, ville den faktisk blitt like stor som hos de øvrige byråene, men det er ingen klassisk utvalgsskjevhet, det skyldes generell politisk interesse.»

6) Mange lesere av våre nettsider har en faglig kompetanse på utvalgsundersøkelser som vi ikke har. Skulle noen ønske å reise en debatt rundt disse spørsmålene, skal vi stille spalteplass til rådighet.

7) Vi minner også om at InFact har fremhevet at andelen av respondentene som opplyser at de ikke stemte i kommunevalget 2015 (som er referansevalg for InFact), normalt er «betydelig lavere» hos dette byrået enn den reelle andelen som nasjonalt i 2015 var 40 pst av de stemmeberettigete.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode