Poll of polls

N-Trøndelag: Vinner Frp eller H sistemandatet?

Publisert 6. september 2017. Sist endret 6. september 2017.

Kommunevåpen
Nord-Trøndelag fylke
Folketall: 141 574
Fylkesordfører: Pål Sæther Eiden, H
Fylkesrådsleder: Anne Marit Mevassvik, Ap

Stortinget – Nord-Trøndelag – Sentio for Trønder-Avisa og Respons for Adresseavisen og NRK, begge publisert 5. september 2017.

1) Vi retter en hjertelig takk til politisk redaktør Tone Sofie Aglen i Adresseavisen for innsyn i bakgrunnsmaterialet fra Respons.

2) Begge målingene gir Ap to distriktsmandater og Sp ett. Sistemandatet vinnes av Frp iht Sentio og Høyre iht Respons. Skjer det, blir blokkstillingen som nå.

3) Sentio har som vanlig råtallsjustert. Tas denne justeringen bort, får vi disse nivåene iht TV2s Terje Sørensen (Sentios barometertall i parentes):

a. Ap 34,0 (34,5)

b. Frp 15,2 (13,0)

c. H 12,5 (12,7)

d. KrF 2,6 (3,0)

e. R 1,8 (1,9)

f. Sp 23,0 (24,2)

g. SV 6,0 (6,0)

h. V 1,9 (1,9)

i. MDG 1,8 (1,8)

4) Mandatene uten råtallsjusteringen fordeles på samme måte som etter barometertallene.

5) Respons for Adresseavisen har Arbeiderpartiet på 33,6 og Frp på 10,2. Avisen spør om Frp’s Espen Teigen kan hente Arbeiderpartiets andremandat. Gitt målingen, må Frp i så fall oppnå 15,7. Skulle Ap kjøle ytterligere ned, til f.eks. 31, blir 14,5 grensen for Frp.

6) Det mest sannsynlige er at Arbeiderpartiet vinner to distriktsmandater i Nord-Trøndelag, at Sp vinner ett, at det av Frp eller Høyre som blir størst vinner fjerdemandatet, og at partiet som ikke får mandat må håpe på utjevning. Men Arbeiderpartiets råtall på 29,1 pst fører til usikkerhet om partiets styrke i Nord-Trøndelag, og kan skape tvil om partiets evne til å mobilisere i sluttfasen.

Fylke utjevning

7) Om Frp eller Høyre vinner fjerdemandatet, er f.t. uavklart. Mobiliseringen avgjør.

8) Lojalitet iht Respons (Respons for Adresseavisen juni 2013 i parentes):

a. R 80 (60)

b. SV 89 (68)

c. Ap 62 (69)

d. Sp 76 (86)

e. V 27 (42)

f. KrF 71 (95)

g. H 68 (58)

h. Frp 51 (50)

i. MDG 100 (78)

9) Råtall iht Respons (Respons for Adresseavisen juni 2013 i parentes):

a. R 1,4 (1,4)

b. SV 8,1 (5,2)

c. Ap 29,1 (33,6)

d. Sp 24,2 (29,0)

e. V 2,7 (2,4)

f. KrF 3,2 (4,1)

g. H 17,3 (13,0)

h. Frp 9,1 (8,5)

i. MDG 2,0 (2,5)

10) Arbeiderpartiets lave råtall skyldes at Respons fant «for få» Ap-velgere fra 2013. Av respondentene som svarte på spørsmålet om stemmegivning 2013, svarte 34,3 pst at de stemte Ap i Nord-Trøndelag i 2013. Andelen i valget var 41,9.

11) Dette er derfor en av flere målinger fra Respons i denne valgkampen der byrået fant færre Ap-velgere fra 2013 enn den reelle andelen i valget.

Nord-Trøndelag fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 4 5 4 4 0 1 2 1 1 2 0
S2005 2 4 4 3 4 0 1 1 2 1 2 1
S2009 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2013 2 3 3 3 4 1 1 1 2 2 2 2
S2017 2 3 3 3 4 1 1 1 2 2 2 2
S2021 2 4 4 4 5 0 0 0 1 1 1 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Adressa / NRK 36/17 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 36/17 2 3 3 3 3 0 1 1 1 0 1 0
Sentio / T-A 32/17 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa / NRK 25/17 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 24/17 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 10/17 3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A 8/17 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 36/16 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 36/16 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 49/14 3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A 44/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 36/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 36/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 33/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 32/13 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Respons / Adressa 25/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 24/13 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / T-A 16/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 10/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 7/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 36/12 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Respons / Adressa 36/12 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 25/12 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / T-A 16/12 2 3 3 3 3 0 1 1 1 0 1 0
Sentio / T-A 12/10 2 3 3 3 3 0 2 2 2 0 2 0
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Respons / Adressa / NRK 25/17 Sentio / T-A 32/17 Respons / Adressa / NRK 36/17 Sentio / T-A 36/17
Ap 40,1 42,7 33,6 38,2 35,6 33,6 34,5
Høyre 12,5 17,8 10,6 12,3 12,2 16,6 12,7
Frp 0,5 2,0 8,0 9,6 9,1 10,2 13,0
SV 3,0 4,5 5,7 4,0 3,9 6,4 6,0
Sp 21,0 0,0 28,8 25,7 25,5 20,6 24,2
KrF 6,4 0,0 2,3 4,2 6,5 3,1 3,0
Venstre 10,0 8,5 2,0 2,5 3,2 2,6 1,9
MDG 0,0 0,0 1,9 2,3 0,7 2,3 1,8
Rødt 0,1 0,6 4,0 0,9 1,2 1,3 1,9
Andre 6,4 24,0 3,2 0,3 2,1 3,3 0,8
R+SV+Ap+Sp 64,2 47,8 72,1 68,8 66,2 61,9 66,6
Frp+H+KrF+V 29,4 28,2 22,9 28,6 31,0 32,5 30,6
Sp+KrF+V 37,4 8,5 33,1 32,4 35,2 26,3 29,1
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner