Poll of polls

Akershus – InFact vs Respons

Publisert 30. august 2017. Sist endret 30. august 2017.

Kommunevåpen
Akershus fylke
Folketall: 570 843
Fylkesordfører: Anette Solli, H
Fakta om målingen
Respons for Høyre.
OEEV
Ap26,5-3,90,7
H31,0-2,83,6
Frp17,13,26,6
SV3,80,9-3,0
Sp4,4-1,1-4,4
KrF3,1-0,11,1
V5,62,1-1,3
MDG4,92,20,2
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 825 (gir vanlige feilmarginer).

Akershus – Stortinget – InFact for VG og Respons for Høyre – publisert 28. og 30. august 2017.

Bakgrunnsmaterialet i målingen fra Respons er i sin helhet lagt ut.

1) Sum Stoltenberg II hos InFact er 36,3 mot Respons 34,7. Sum Nydalen er InFact 51,9 vs Respons 56,8.

2) Forskjellene mellom byråene følger et kjent mønster. Fordi avvikene mellom valgene i 2013 og 2015 var mindre i Akershus enn i f.eks. Hordaland og Rogaland, blir det i fylker som Akershus og Buskerud mindre forskjeller mellom 13- og 15-vekting enn på Vestlandet.

3) Både InFact og Respons bekrefter at Frp og MDG er i form, i likhet med mange nasjonale målinger.

4) Venstre scorer årsbeste i Akershus i målingen fra Respons, men bør også i Akershus øke lojaliteten.

5) Senterpartiet har iflg Respons kjølt ned, og er nå vektet marginalt opp.

6) Råtall Respons Akershus (barometertall i parentes):

R 4,5 (3,1)

SV 4,2 (3,8)

Ap 26,0 (26,5)

Sp 4,0 (4,4)

V 5,7 (5,6)

KrF 3,9 (3,1)

H 33,0 (31,0)

Frp 13,5 (17,1)

MDG 4,9 (4,9)

Fylke utjevning

7) Fremskrittspartiet har iht Respons høyest lojalitet av stortingspartiene i landets nest største fylke. Lojaliteten for partiene er ikke imponerende. Målingen er ett av mange tegn på at velgermassen er lavt mobilisert. MDG har lav lojalitet også på denne, og risikerer å måtte slite for å komme over sperregrensen, med mindre andelen av lojale velgere stiger.

8) Lojalitet mot stv 2013:

R 80

SV 62

Ap 65

Sp 67

V 44

KrF 65

H 69

Frp 73

MDG 45

Akershus 2017 – InFact

InFact for Ap (28.mar), for RB m.fl. (14.mai, 25.jun, 17.aug), for VG (28.aug)

28.mar 14.mai 25.jun 17.aug 28.aug
Ap 30,7 31,2 30,2 28,1 25,9
H 29,6 31,3 28,5 31,5 28,9
Frp 12,2 12,5 13,8 12,6 15,2
KrF 2,7 2,6 3,1 1,8 2,9
Sp 8,0 7,8 8,9 7,0 6,4
V 3,6 3,8 3,7 4,9 4,9
SV 4,6 3,5 5,1 4,9 4,0
MDG 4,6 3,8 3,6 4,6 5,7
R 2,2 2,3 1,9 1,7 4,3
Andre 1,8 1,2 1,2 2,9 1,7
Nydalen 48,1 50,2 49,1 50,8 51,9
Ap+Sp+SV 42,3 42,8 44,2 40,0 36,3

Akershus 2017 – Respons

Respons for Høyre

23.mai 31.aug
Ap 30,4 26,5
H 33,8 31,0
Frp 13,9 17,1
KrF 3,2 3,1
Sp 5,5 4,4
V 3,5 5,6
SV 2,9 3,8
MDG 2,7 4,9
R 1,7 3,1
Andre 2,4 0,5
Nydalen 54,4 56,8
Ap+Sp+SV 38,8 34,7

Akershus fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 6 7 5 5 5 8 9 8 6 9 5
S2005 5 7 7 6 7 4 8 8 9 5 9 5
S2009 5 6 7 6 7 4 8 9 9 6 10 5
S2013 5 6 6 5 6 7 10 10 11 8 11 8
S2017 5 7 7 6 7 6 9 9 10 7 10 7
S2021 5 8 8 7 8 6 8 8 9 7 9 7
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Høyre 35/17 5 6 6 6 7 5 8 8 9 6 9 6
InFact / VG 35/17 4 5 5 5 6 5 8 8 9 6 9 6
InFact / RB / ØB / ABB / IAB 33/17 5 7 7 6 7 5 7 7 8 6 8 6
InFact / RB / ØB / ABB 25/17 5 8 8 7 7 5 8 8 8 5 8 5
Respons / Høyre 21/17 6 7 7 7 7 6 9 9 9 6 9 6
InFact / RB / ØB / ABB 19/17 6 7 7 7 8 6 8 8 9 7 9 7
InFact / Ap 13/17 6 8 8 7 7 5 7 7 7 5 7 5
InFact / RB / ØB / ABB 36/13 5 6 6 5 6 6 9 9 10 7 10 7
InFact / NTB 35/13 5 6 6 5 6 6 8 8 9 7 9 7
InFact / RB / ØB / ABB 34/13 4 4 5 5 6 6 9 10 10 8 11 7
InFact / NTB 25/13 5 5 5 5 6 8 10 10 11 9 11 9
InFact / RB / ØB / ABB 24/13 5 5 5 5 6 7 10 10 11 8 11 8
Sentio / MA 22/13 4 4 5 5 6 7 10 11 11 9 12 8
InFact / RB / ØB / ABB 36/12 5 5 5 5 6 8 10 10 11 9 11 9
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 InFact / RB / ØB / ABB 25/17 InFact / RB / ØB / ABB / IAB 33/17 InFact / VG 35/17 Respons / Høyre 35/17
Ap 33,2 33,1 25,8 30,2 28,1 25,9 26,5
Høyre 38,5 40,0 27,4 28,5 31,5 28,9 31,0
Frp 2,8 6,0 10,5 13,8 12,6 15,2 17,1
SV 4,9 5,5 6,8 5,1 4,9 4,0 3,8
Sp 6,6 4,9 8,8 8,9 7,0 6,4 4,4
KrF 5,7 4,8 2,0 3,1 1,8 2,9 3,1
Venstre 6,0 3,4 6,9 3,7 4,9 4,9 5,6
MDG 0,0 0,0 4,7 3,6 4,6 5,7 4,9
Rødt 0,6 0,7 3,9 1,9 1,7 4,3 3,1
Andre 1,6 1,5 3,1 1,2 2,9 1,7 0,5
R+SV+Ap+Sp 45,4 44,2 45,4 46,1 41,7 40,6 37,8
Frp+H+KrF+V 53,0 54,2 46,8 49,1 50,8 51,9 56,8
Sp+KrF+V 18,3 13,2 17,7 15,7 13,7 14,2 13,1
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner