Poll of polls

Ingen rådata fra VG og InFact

Publisert 27. august 2017. Sist endret 27. august 2017.

1) Det har denne stortingsperioden vært – og er stadig – klare forskjeller mellom byråene som vekter mot 2013 (Ipsos, Norfakta, Norstat, Opinion, Respons, Sentio, TNS) og mot 2015 (InFact), både på lands- og fylkesmålingene.

2) VG er oppdragsgiver for InFacts landsmålinger. Samme byrå måler i valgkampen alle fylkene for avisen. Foruten VG, er Amedia oppdragsgiver for fylkesmålinger fra InFact.

3) Innsyn i rådata kan trolig bidra til å kaste et lys over årsakene til forskjellene mellom byråene som vekter mot 2013 og InFact. Vi sikter særlig til (i) respondentenes svar på spørsmålet om stemmegivning i referansevalget, og (ii) uvektete råtall. Vi kjenner råtall fra særlig Norfakta og Respons, og enkelte råtall fra disse byråene er lagt ut. Når det gjelder Respons i august 2017, har en rekke rådata vært lagt ut på oppdragsgivernes nettsider.

4) Ser vi på lange tidsserier, er vårt inntrykk at råtallene varierer lite mellom byråene som vekter mot 2013. InFacts råtall vet vi intet om. Hvis disse ikke avviker særlig fra byråene som vekter mot 2013, må årsakene til forskjellene søkes i andre forhold, særlig byråenes behandling av materialet. Hvis InFacts råtall avviker fra de øvrige byråene, må årsakene søkes klarlagt.

5) Vi har derfor spurt VG om innsyn i rådata i InFacts målinger. Som bakgrunn for denne anmodningen viste vi 20. august til "(i) å kunne foreta samme etterprøving av VGs målinger som vi kan foreta med bl.a. Respons for Aftenposten, og (ii) bruke dette materialet for om mulig å klarlegge årsaker til at byråene spriker".

6) Vi mottok dette svaret 21. august fra nyhetssjef Grøttum i VG: "VG støtter selvsagt prinsippet om åpenhet rundt meningsmålinger og pollofpolls sitt arbeid med dette. Vi ser gjerne at Infact deler sine rådata, og oppfordrer dem til å gjøre dette. Men den endelige beslutningen om dette ligger hos Infact, ikke hos VG. Vi oppfordrer dere til å fortsette dialogen med dem."

7) I ny kontakt med nyhetssjefen i VG 26. august gjentok hun at for "forespørselen om innsyn i rådata for Pollofpolls henviser jeg ... til Infact."

8) Fordi VG viser til InFact, kontaktet vi byrået 22. august med anmodning om innsyn i nærmere angitte rådata. Anmodningen ble ikke besvart, og ble fulgt opp 25. august, men ble heller ikke da besvart. Den 26. august kontaktet vi byrået på nytt, og anmodet om svar innen søndag formiddag (27. aug). Denne henvendelsen er også ubesvart.

9) Oppsummert:

(i) Vi er i innspurten av en stortingsvalgkamp med tydelige forskjeller mellom byråene som vekter mot 2013 vs 2015.

(ii) Flere byråer som vekter mot 2013 og deres oppdragsgivere viser åpenhet med rådata. Vi vil særlig fremheve Respons og byråets kunder (Aftp, Adressa, BT, Fevennen) og Klassekampen og avisens byrå Norfakta.

(iii) Fra VG og InFact synes det ikke mulig å få ut rådata som kan kaste lys over forskjellene mellom målingene. Oppdragsgiveren VG viser til byrået. Byrået svarer ikke på anmodningene.

(iv) Samfunnsinteressene i tilliten til målingene i sluttfasen av valgkampen må veie tyngre enn InFacts eventuelle interesse i å bli skjermet mot innsyn. Hvis byrået ikke snarlig viser åpenhet, er derfor vår oppfordring til VG som oppdragsgiver – og i lys av VGs samfunnsansvar som landets største avis – å aktivt oppfordre InFact om å vise åpenhet. Vi sender den samme oppfordringen til Amedia, som er InFacts oppdragsgiver for et stort antall fylkesmålinger.

10) Hvis InFact skulle vise åpenhet om sine rådata, har vi ingen garanti for å finne årsakene til forskjellene mellom byråene, men sjansen for dette stiger trolig ved slik åpenhet.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode