Poll of polls

Fylkesmålingene – to ulike valg? – II

Publisert 27. august 2017. Sist endret 27. august 2017.

1) Tabellene bygger på fylkesmålinger i august vektet mot 2013 (Respons, Sentio og Markedsinfo) og mot 2015 (InFact).

2) Disse tabellene peker fremdeles mot to ulike valg, i likhet med tilsvarende tabeller lagt ut 20. august for målinger publisert inntil da.

3) Flere fylker er målt i august med vekting mot 2015 enn mot 2013. Forskjellene ville trolig blitt mindre hvis flere fylker hadde blitt målt med vekting mot 2013, men det ville uansett trolig vært (store) sprik. Forskjellene kan neppe bare forklares med feilmarginer. Årsakene må være reelle forskjeller pga utvalgene, vekting, intervjumetode eller annet.

4) Vi minner om noen kjente forskjeller mellom byråene:

(i) InFact bruker automatiske telefonoppringninger. De øvrige byråene bruker vanlige telefonintervjuer.

(ii) InFact vekter mot kvlg 2015, de øvrige mot stv 2013.

(iii) Respons er blant byråene som viser åpenhet om respondentenes opplysninger om sin stemmegivning i 2013. InFact informerer ikke om stemmegivningen respondentene har opplyst for kvlg 2015.

(iv) Respons er også blant byråene som viser åpenhet om uvektete råtall. InFact gir ikke slik informasjon.

(v) InFact har opplyst at andelen av byråets respondenter som opplyser at de ikke stemte i kommunevalget 2015, normalt er «betydelig lavere» enn den reelle andelen som nasjonalt var 40 pst av de stemmeberettigete. Byrået har antydet 12–15 pst.

(vi) Så vidt vi kan se, tar InFact opp sine fylkesmålinger ved intervjuer over en dag. Byrået har normalt tatt landsmålingene opp over minst to dager. De to siste landsmålingene synes InFact å ha tatt opp over en dag, ved – etter det opplyste – "to separate undersøkelser" som begge er foretatt hhv 17. og 23. august. Andre byråer tar både nasjonale og lokale målinger opp over minst to, ofte flere dager.

5) Kunnskap om uvektete råtall kunne – trolig – bragt oss nærmere et svar på spørsmålet om hvorfor det er sprik. Vi har på dette nettstedet lagt ut en rekke råtall fra ulike byråer, og når det f.eks. gjelder Respons i august 2017 er en rekke matriser med råtall lagt ut av oppdragsgiverne.

6) InFacts råtall vet vi intet om.

7) Spørsmålet som må stilles er ikke om målingene er "riktige". Hva som er "riktig", vet vi ikke før valgnatten. Spørsmålet er om målingene tilfredsstiller rimelige krav til etterprøvbarhet.

8) Vi takker Jon Aabye som har utarbeidet tabellene.

Fylkesmålinger aug/sep 2017 – vektet mot stv 2013 (Respons, Sentio, Markedsinfo)

Målinger i 8 fylker publisert 7- 25 aug med 1.444.973 stemmer i stortingsvalget 2013 = 51% av 2.836.029 stemmer. V-Agder, Hordaland, Buskerud, N-Trøndelag, Vestfold, Rogaland, Oslo, Oppland.

S-2013 S-2017 Landstend Mnd
Ap 29,0 27,7 29,45 55
H 28,3 26,8 25,35 47
Frp 15,6 14,7 15,38 28
KrF 6,1 5,3 4,78 9
Sp 4,9 8,3 9,41 17
V 5,6 3,9 3,68 2
SV 4,3 4,7 4,50 8
MDG 3,2 4,2 3,67 2
R 1,3 3,0 2,57 1
Andre 1,7 1,4
Frp+H+KrF+V 49,20 86
Ap+Sp+SV 43,35 80

Sluttspurt AP H FRP KRF SP V SV MDG RØDT Nydalen Ap+Sp+SV
25.aug 29,45 25,35 15,38 4,78 9,41 3,68 4,50 3,67 2,57 49,19 43,36
21.aug 29,73 25,67 14,36 5,01 9,03 3,21 5,05 3,89 2,96 48,25 43,81
18.aug 30,77 25,36 15,02 4,77 8,55 3,78 4,33 3,93 3,39 48,93 43,65

Fylkesmålinger aug/sept 2017 – vektet mot kvlg 2015 (InFact)

Målinger i 15 fylker publisert 9-26 aug med 2.092.300 stemmer i stortingsvalget i 2013 = 74% av 2.836.029 stemmer. Troms, V-Agder, Sogn og F, Østfold, Vestfold, Hordaland, Telemark, Finnmark, A-Agder, Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Nordland, Rogaland.

S-2013 S-2017 Landstend Mnd
Ap 30,4 29,8 30,26 57
H 27,2 21,2 20,92 39
Frp 17,2 13,2 12,54 23
KrF 6,0 5,3 4,87 9
Sp 5,6 13,3 13,04 24
V 4,7 3,6 3,99 3
SV 3,7 5,1 5,61 10
MDG 2,4 3,4 3,82 2
R 0,8 2,7 3,63 2
Andre 1,8 2,5
Frp+H+KrF+V 42,32 74
Ap+Sp+SV 48,91 91

Sluttspurt Ap H Frp KrF Sp V SV MDG R Nydalen Ap+Sp+SV
26.aug 30,26 20,92 12,54 4,87 13,04 3,99 5,61 3,82 3,63 42,32 48,91
24.aug 29,60 21,26 12,02 4,89 13,26 4,02 5,73 3,80 3,63 42,19 48,59
22.aug 30,11 21,37 12,03 4,93 12,95 3,91 5,64 3,92 3,59 42,24 48,70
21.aug 30,22 21,45 11,80 4,80 13,35 3,82 5,57 4,00 3,30 41,87 49,14
20.aug 30,83 21,86 12,13 4,83 13,72 3,86 5,51 3,98 3,20 42,68 50,06
17.aug 30,82 21,65 12,21 4,85 14,22 3,81 5,46 3,93 3,18 42,52 50,50

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode