Poll of polls

Ap 28 - H 27

Publisert 24. mars 2011. Sist endret 3. april 2011.

Basert på målinger med spørsmål om stemmegivning ved kommunestyre- eller fylkestingsvalg, vil pollofpolls.no tillate seg å hevde at målingene - i kampen om å bli største parti - f.t. mest sannsynlig peker mot 28 for Arbeiderpartiet og 27 for Høyre. Resonnementet er i korthet dette:

Erna Solberg
Storting 2021: 20,4 %
S-snitt mai: 25,4 %
Kommune 2023: 25,9 %

1) Snittet av de tre nasjonale kommunevalgmålingene så langt i mars gir Ap 28 og Høyre 27 (avrundet).

2) Etter årsskiftet har vi hittil målinger i fem fylker som samlet leverte 35 pst av stemmene F-2007 - Sogn og Fjordane, Telemark, Sør-Trøndelag, Oslo, Hordaland. Poll of polls fylkestingsvalget er derfor bra oppdatert, og viser f.t. nasjonalt Ap 28 mot Høyre 27 (avrundet).

3) Etter årsskiftet har vi målinger i ni kommuner som samlet leverte knapt 25 pst av stemmene K-2007 - Tromsø, Bodø, Larvik, Gjesdal, Tønsberg, Horten, Trondheim, Oslo, Bergen. Poll of polls kommunevalget er dermed også bra oppdatert.

4) Lokale kommunevalgmålinger for Arbeiderpartiet peker samlet mot knapt 28 (et veiet snitt). Dette gjelder både poll of polls for kommuner med under 25.000 innbyggere og poll of polls kommuner med over 25.000 innbyggere.

5) Lokale kommunevalgmålinger for Høyre i kommuner med over 25.000 innbyggere går f.t. i retning av en landstendens på knapt 26. Lokale kommunevalgmålinger for Høyre i kommuner med under 25.000 innbyggere går f.t. i retning av en landstendens på knapt 28. Gitt at befolkningen fordeler seg omtrent 53 : 47 i disse to gruppene, gir dette for Høyre en landstendens på knapt 27.

Jonas Gahr Støre
Storting 2021: 26,3 %
S-snitt mai: 19,8 %
Kommune 2023: 21,6 %

6) Snittet av nasjonale kommunevalgmålinger i mars - og et veiet snitt av både fylkestingsmålinger og lokale kommunevalgmålinger - trekker derfor i hovedsak i samme retning, omtrent 28 for Ap og omtrent 27 for H.

7) At målingene i dag går i denne retning, sier intet om valgutfallet. Arbeiderpartiet har f.eks. en vesentlig større stemmereserve enn Høyre, jf senest fylkestingsmålingen for Hordaland som viste at rundt 30.000 av fylkets Ap-velgere fra 2009 har satt seg på gjerdet (BT/NRK/Respons). Arbeiderpartiet kan meget vel komme til å passere 30 pst i dette kommunevalget, og dermed gjøre det bedre enn i K-2007.

8) En annen usikkerhetsfaktor er betydningen av at valgdeltakelsen trolig vil bli lavere enn svarprosenten på målingene. Aften opplyser at Respons' svarprosent på målingen for Oslo var 75 (Aften 23. mars side 14). Valgdeltakelsen i Oslo var knapt 62 i 2007. Kommunestyre- og fylkestingsvalgmålinger må derfor leses med varsomhet, i lys av at svarprosenten kan være urealistisk høy i forhold til sannsynlig deltakelse i valget.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H