Poll of polls

Første landsmåling med spørsmål om kommunevalg

Publisert 20. april 2010. Sist endret 21. april 2010.

Eneste landsmåling med spørsmål om stemmegivning ved kommunevalg er foreløpig TNS Gallups måling for TV2 (19 jan 2010). Målingens vinner var Høyre med +5,7 mot 2007. Arbeiderpartiet hadde +2,3. Fremskrittspartiet var uforandret mot 2007. De øvrige partiene hadde i varierende grad et fall mot 2007.

Sammenlignet med de lokale målingene som hittil er publisert (tre i Bergen, en i Oslo), er avviket særlig Høyres nivå på den nasjonale målingen. Dette nivået er markert høyere enn kommunemålingene i Bergen og Oslo så langt antyder.

Ser vi på alle de fem målingene med spørsmål om stemmegivning ved kommunevalg som inntil nå er publisert etter valget i 2009, er et trekk at Arbeiderpartiet og Høyre har pluss mot 2007 på samtlige. På den annen side har KrF og Venstre minus mot 2007 på alle fem.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner