Poll of polls

Battleground: Rogaland

Publisert 3. august 2017. Sist endret 3. august 2017.

1) Rogaland har så langt i år hatt to målinger fra InFact (Haugesunds Avis og Stavanger Aftenblad) og to fra Sentio (for Høyre i mars og Ap i mai).

2) InFact vekter mot kvlg 2015. Ap var da størst i fylket. Snittet av InFacts to målinger gir denne fordelingen av de tretten distriktsmandatene med 2013 i parentes: Ap 4 (3) – H 3 (4) – Frp 2 (3) – Sp 2 (1) – KrF 2 (2).

3) Snittet av Sentios målinger illustrerer forskjellen med vekting mot 2013 vs 2015 i et fylke som Rogaland med store forskjeller mellom disse valgene: Ap 4 – H 5 – Frp 2 – Sp 1 – KrF 1. Venstre har f.t. utjevningsmandatet.

4) Rogaland illustrerer også Sentios «råtallsjustering». Vi viser til kommentar i denne spalten 3. august 2017 om denne justeringen på landsmålingene til Sentio for Dagens Næringsliv.

5) Vi har sendt tabellene under til Sentio med opplysning om at disse kan bli lagt ut, og at byrået kan komme med påpekninger eller korreksjoner, evnt et supplement til det som tidligere er opplyst om råtallsjusteringen. Svaret var at byrået ikke ville kommentere dette.

6) Tabellene under viser hvordan råtallsjusteringen er gjennomført, så langt vi kan lese dette fra Sentios matriser. Se videre kommentar 3. aug 2017 om landsmålingene fra Sentio for DN om hvordan byrået – så langt vi kan vurdere det – foretar den tekniske gjennomføringen av justeringen.

7) I målingen for Høyre i mars har både oppdragsgiveren (Høyre) og Ap fått et pluss på 5.000 stemmer. Motposten er et fradrag på 10.000 for Frp.

8) I målingen for Arbeiderpartiet i mai er oppdragsgiveren (Ap) justert opp med 10.000 stemmer og Senterpartiet har fått 5.000 i pluss. Råtallsjustering nedover er foretatt for Høyre, Frp og KrF (alle minus 5.000).

9) Justeringene for Arbeiderpartiet på pluss 10.000 i målingen i mai og Fremskrittspartiet med minus 10.000 i mars er betydelig, sett i lys av at Rogaland leverte 240.595 godkjente stemmer i stv 2013.

10) Råtallene i målingen for Høyre er lagt ut. Klikk på ”rådata” nederst.

11) Råtallene i målingen for Ap har vi med takk mottatt fra Ap, ved Amund Vik.

12) Råtallene i begge målingene fremgår av tabellene. Dette gir våre lesere en mulighet for å vurdere hensiktsmessigheten av justeringene.

13) Under er også inntatt målingene i Rogaland slik disse (trolig) ville vært uten justeringene. Vi takker Terje Sørensen for bistand.

14) Vi har med takk også mottatt ytterligere en måling i Rogaland med Arbeiderpartiet som oppdragsgiver og Sentio som byrå, opptatt november 2016. Ap synes der å ha vært justert opp med 5.000 stemmer, Frp ble justert ned 10.000.

15) Vi kjenner ikke kriteriene for Sentios beregningsmåte ut over det som ble opplyst fra Sentio i kommentaren på denne plass 6. juni, og må derfor ta det forbehold at vår kunnskap er begrenset.

16) Et nærliggende spørsmål er om råtallsjusteringen gir målinger som er «riktige». Hva som er «riktig», vet vi ikke før valgnatten. En slik spørsmålsstilling treffer derfor ikke. Spørsmålet må være om målingene er etterprøvbare. Vi oppfordrer både byråer og oppdragsgivere for målinger om å vise åpenhet.

17) Respons har på oppdrag fra Høyre tatt ut respondentene i Rogaland på byråets nasjonale målinger første halvår, i alt 601. For disse er det beregnet en partioppslutning i fylket med vekting på vanlig måte. Dette er ingen ordinær måling, fordi beregningen bygger på intervjuer over seks måneder.

18) Tallene kan gi et inntrykk av nivåene i Rogaland i første halvår under ett. Respons fant dette: H 28,9 (5) – Ap 27,7 (4) – Frp 15,7 (2) ¬– Sp 9,3 (1) – KrF 8,3 (1) – V 3,4 (0) – SV 2,3 (0) – MDG 1,9 (0) – R 1,3 (0). Tallene må leses innenfor feilmarginer som varierer mellom 2,5 og 4 prosentpoeng.

19) Undersøkelsen fra Respons er i sin helhet lagt ut. Klikk på ”bakgrunnstallene” nederst.

20) Oppsummert – hva var de trolige nivåene i Rogaland ved utløpet av første halvår?

21) Basert på InFact, leder Ap. Blir Ap størst, blir det første gang i Rogaland siden 1997. Frp var størst i 2005 og 2009, Høyre i 2001 og 2013.

22) Basert på Sentio og Respons, synes bildet mer åpent.

23) Vurderingen av Rogaland vanskeliggjøres av at vi så langt ikke har en vanlig måling fra 2013-byråene med den metode flertallet av disse byråene bruker (f.eks. Norfakta, Norstat, Opinion, Respons).

Rogaland – 2015 vs 2013

Kvlg 2015 Stv 2013
Ap 27,6 22,6
H 23,3 30,1
Frp 14,2 18,7
SV 3 3,3
Sp 7,4 5,2
KrF 11 10,6
V 5,2 4,5
MDG 3,1 2,2
R 0,5 0,4
Andre 4,6 2,2

Rogaland – snitt InFact og Sentio 2017

InFact for Hgsd Avis og Stvgr Aft.bl. Sentio for Høyre (mars) og Ap (mai). InFact vekter mot 2015, Sentio mot 2013.

InFact Mnd Sentio Mnd
Ap 30,3 4 27,65 4
H 20,5 3 27,75 5
Frp 16,25 2 13,9 2
SV 3,1 0 3,45 0
Sp 11,3 2 9,15 1
KrF 10,2 2 8,8 1
V 2,95 0 3,75 0
MDG 3,1 0 1,95 0
R 1,2 0 1 0
Andre 1,15 0 2,6 0

Rogaland 2017 – Sentio «råtallsjustering»

Sentio for Høyre (mars) og Ap (mai).

Stemmer 2013 Råtall mars Justering mars Barometer mars Råtall mai Justering mai Barometer mai
Ap 54 462 26,2 5000 25,7 30,1 10 000 29,6
H 72 470 29,6 5000 29,3 26,1 -5000 26,2
Frp 45 082 11,6 -10000 13,6 13,7 -5000 14,2
SV 7 908 3,2 0 3,3 3,8 0 3,6
Sp 12 621 11,8 0 10,1 7,9 5000 8,2
KrF 25 585 8,8 0 9,2 8,3 -5000 8,4
V 10 827 4,2 0 4 4,3 0 3,5
MDG 5 267 2,1 0 2,1 2,5 0 1,8
R 1 060 1,4 0 0,9 0,9 0 1,1
Andre 5 313 1,8 3,4

Rogaland 2017 – uten «råtallsjustering»

Sentio for Høyre (mars) og Ap (mai). Vi takker Terje Sørensen for beregningen.

Mars barometer Mars u/justering Mnd mars u/just Mai barometer Mai u/justering Mnd mai u/just
Ap 25,7 24 4 29,6 26,3 4
H 29,3 28,2 4 26,2 27,9 4
Frp 13,6 16,96 2 14,2 15,5 2
SV 3,3 2,2 0 3,6 2,8 0
Sp 10,1 10,2 2 8,2 7,1 1
KrF 9,2 9,5 1 8,4 10 2
V 4 4,1 0 3,5 3,5 0
MDG 2,1 1,6 0 1,8 1,8 0
R 0,9 0,5 0 1,1 1,1 0
Andre 1,8 1,4 0 3,4 2,1 0

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner