Poll of polls

Høyre størst i Oslo

Publisert 23. mars 2011. Sist endret 3. april 2011.

Mars-målingen for Oslo fra Aften / Respons er til forveksling lik målingen fra samme avis og byrå i september. Sammenlignet med målingen i desember, betyr dette et klart pluss for Høyre, mindre pluss for SV og Venstre - og minus for Ap og Frp.

Kommunevåpen
Oslo kommune
Folketall: 709 037
Ordfører: Marianne Borgen, SV
Byrådsleder: Raymond Johansen, Ap

Dette er fjerde måling på rad fra Aften / Respons som gir Frp og Høyre 27 av 59 mandater i Oslo bystyre. KrF får to mandater, det samme som i 2007. Venstre er fortsatt på vippen.

Etter denne målingen ligger Libe Rieber-Mohns sjanse til å bli byrådsleder enten i (1) at Ap's bytteforhold mot Høyre bedres vesentlig, samtidig som Frp ikke styrkes, eller (2) at Venstre støtter et byråd av Ap og SV. På den annen side viser desember-målingen at det skal lite til før Oslo-valget blir en thriller.

Carl I. Hagens drøm om flertall for Frp og Høyre, hvoretter Høyre skal presses til å avgi ordførervervet til Hagen, er stadig kun en drøm. På de seks Oslo-målingene fra Aften / Respons etter valget i 2009 har Frp og Høyre samlet hatt 43,2 (des 09) - 42,8 (mars 10) - 45,7 (juni 10) - 45,6 (sep 10) - 44,3 (des 10) - 44,9 (mars 11).

Hvis Høyre mot enhver formodning skulle være villig til å forhandle bort Fabian Stang som ordfører, er Hagen - sannsynligvis - uansett avhengig av Venstre for å bli ordfører. Så langt i Hagens valgkamp er det vanskelig å se tillitsskapende tiltak fra Frp i forhold til Venstre.

Se nærmere Aften 23. mars 2011 sidene 2 og 14.

Oslo 1979 - 2011

K 1979 S 1981 Innspurt 07 K 2007 S 2009 Aften/Respons sep 2010 Aften/Respons des 2010 Aften/Respons mar 2011
A 33,5 33 29,5 29,9 35 28,8 30,7 27,9
Sp 0,8 0,7 1 0,8 1 0,8 1,1 0,7
SV 5,6 6,7 11,1 10,6 10,3 10 9,4 10,2
R 1,8 1,7 4,6 5,2 4 3,8 4,4 4,1
Frp 4,6 7 15,9 14,3 17,6 13,1 15,9 12,8
H 43,3 42,4 22,1 25,2 21,7 32,5 28,4 32,1
KrF 5,4 4,8 2,9 3,1 2,7 2,8 2,4 2,7
V 3,5 2,8 10,3 8,7 6,4 7,6 6,9 7,4
A+Sp+SV+R 41,7 42,1 46,2 46,5 50,3 43,4 45,6 42,9
F+H+K+V 56,8 57 51,2 51,3 48,4 56 53,6 55

Innspurt 2007 = Snitt K-målinger publisert 4-5-7-9 sep 2007 - TV2/Gallup, NRK/Norstat, Aftenposten/Respons, VG/InFact.
Aften/Respons = K-målinger Respons for Aften.

Blokkstillingen Oslo

Oslo bystyre 59 mandater.

Frp+H KrF V A+Sp+SV+R
K 2007 25 2 5 27
17.12.2010 26 2 5 26 Aften/Respons
18.3.2010 25 2 5 27 Aften/Respons
23.6.2010 27 2 4 26 Aften/Respons
15.9.2010 27 2 5 25 Aften/Respons
16.12.2010 27 1 4 27 Aften/Respons
23.03.2011 27 2 4 26 Aften/Respons

Landstendens

Landsresultat K-valg hvis målingene Oslo fra Aften/Respons svarer til landstendensen.

Aften sep 10 Aften des 10 Aften mar 11
Ap 28,5 30,4 27,6
H 24,9 21,8 24,6
Frp 16 19,5 15,7
SV 5,8 5,5 6
KrF 5,8 5 5,6
V 5,2 4,7 5
R 1,4 1,6 1,5

Denne beregningsmåten gir en grov antydning, men de absolutte nivåene må tas med varsomhet.
For et parti som i en kommune hadde et sterkere referansevalg enn partiet nasjonalt (for Oslo, f.eks Høyre), vil relativ fremgang normalt være lavere enn partiet nasjonalt.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner