Poll of polls

Respons kjøler Sp ned i HedOpp

Publisert 27. juni 2017. Sist endret 27. juni 2017.

Stortinget – Hedmark og Oppland – Respons for Høyre.

1) Senterpartiet ble målt til 21,6 i Hedmark og 24,3 i Oppland. Dette er ikke så ekstremt som de øvrige målingene i Innlandet i år.

2) Sammenlignes Senterpartiet hos Respons med InFacts målinger i Innlandet, vil forskjellene (delvis) skyldes ulike vektingsvalg (InFact mot 2015, Respons mot 2013).

3) Sammenlignes med Sentio, må det tas i betraktning at Respons ikke foretar den råtallsjustering som Sentio gjør.

4) Sentios råtallsjustering i Hedmark har vært til «ulempe» for Arbeiderpartiet og til «fordel» for Senterpartiet, sammenlignet med Respons. Fasiten kommer valgnatten.

5) Målingen i Hedmark gir samme fordeling av distriktsmandatene som i stv 2013 – tre til Ap og ett til Sp, H og Frp. Av de fire målingene i Hedmark i år, er dette den første der Frp forsvarer distriktsmandatet.

6) Målingen i Oppland gir tre distriktsmandater til Arbeiderpartiet, to til Senterpartiet, og Høyre beholder sitt ene. Endringen er at Sp vinner Fremskrittspartiets mandat. Frp ble målt til 8,3. Partiet måtte hatt 10,8 for å beholde mandatet på bekostning av Arbeiderpartiets tredje.

7) Råtall Hedmark (barometertall i parentes): Ap 38,6 (40,1) – Sp 24,7 (21,6) – H 13,8 (14,3) – Frp 6,3 (10,6).

8) Råtall Oppland (barometertall i parentes): Ap 39,2 (38,6) – Sp 25,2 (24,3) – H 17,9 (16,3) – Frp 6,9 (8,3).

9) Lojalitet Hedmark mot 2013: SV 56 – Ap 68 – Sp 86 – V 29 – KrF 59 – H 56 – Frp 59 – MDG 62.

10) Lojalitet Oppland: SV 49 – Ap 72 – Sp 86 – V 51 – KrF 90 (!) – H 56 – Frp 49 – MDG 11.

11) Høyre noterer i begge fylkene årsbeste.

12) Tabellen viser summen av begge fylkene i S-2013 og F-2015 – etter InFacts målinger i Innlandet i mai 2017 – etter målingene fra Sentio (Hedmark) og Markedsinfo (Oppland) i mai og juni – og etter målingene fra Respons i juni. Vi takker Jon Aabye for beregningen.

HedOpp 2017 vs 2015 vs 2013

Hedmark og Oppland, mai og juni 2017, summen av begge fylkene.

S-2013 % F-2015 % InFact % Sentio/M-info % Respons %
Ap 92744 42,1 70203 43,7 87560 39,8 79483 36,1 86662 39,4
H 41137 18,7 22301 13,9 25294 11,5 30105 13,7 33627 15,3
Frp 28999 13,2 10806 6,7 14201 6,5 19560 8,9 20864 9,5
KrF 6289 2,9 4540 2,8 6056 2,8 5509 2,5 6824 3,1
Sp 24645 11,2 27637 17,2 57213 26,0 58822 26,7 50448 22,9
V 8053 3,7 6275 3,9 5960 2,7 4811 2,2 4913 2,2
SV 7558 3,4 5701 3,5 8397 3,8 7378 3,4 7925 3,6
MDG 4807 2,2 6570 4,1 5611 2,5 6019 2,7 3892 1,8
R 1590 0,7 2135 1,3 4435 2,0 3480 1,6 2771 1,3
Andre 4310 2,0 4542 2,8 5405 2,5 4965 2,3 2206 1,0
H+Frp+KrF+V 38,4 27,3 23,4 27,2 30,1
Ap+Sp+SV 56,8 64,4 69,6 66,2 65,9
SUM 220132 160710 220132 220132 220132

Oppland fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 5 5 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2005 4 5 5 5 5 1 2 2 2 1 2 1
S2009 3 5 5 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2013 3 4 4 4 5 1 2 2 3 2 3 2
S2017 2 4 4 4 5 1 2 2 3 2 3 2
S2021 2 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Høyre 26/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
MI / GD 25/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
InFact / NRK / OA / Gld / Østl 20/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
MI / GD 13/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
MI / GD 4/17 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 44/16 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 21/16 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 48/14 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
MI / GD 21/14 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 36/13 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / OA 35/13 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
InFact / H / KrF / V / Frp 35/13 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
MI / GD 34/13 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 23/13 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / OA 22/13 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
MI / GD 10/13 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / OA 6/13 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
MI / GD 40/12 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / OA 36/12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / OA 23/12 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
MI / GD 22/12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
MI / GD 6/12 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / OA 1/12 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 6/11 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 24/10 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 6/10 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 MI / GD 13/17 InFact / NRK / OA / Gld / Østl 20/17 MI / GD 25/17 Respons / Høyre 26/17
Ap 50,3 52,0 35,0 40,3 40,8 35,8 38,6
Høyre 16,3 18,5 12,5 14,1 11,9 14,7 16,3
Frp 0,7 2,6 8,6 8,4 6,4 9,5 8,3
SV 3,7 3,7 5,6 2,7 3,2 3,3 3,6
Sp 16,6 0,0 26,0 25,6 26,4 23,7 24,3
KrF 7,2 6,6 1,6 2,1 2,7 2,4 3,1
Venstre 3,8 0,0 2,4 2,0 2,4 2,8 3,0
MDG 0,0 0,0 2,3 2,7 2,6 3,4 1,0
Rødt 0,0 0,3 3,6 1,0 1,4 2,4 0,9
Andre 1,5 16,4 2,5 1,0 2,1 0,0 0,9
R+SV+Ap+Sp 70,6 56,0 70,2 69,6 71,8 65,2 67,4
Frp+H+KrF+V 27,9 27,6 25,0 26,6 23,4 29,4 30,7
Sp+KrF+V 27,6 6,6 29,9 29,7 31,5 28,9 30,4
| Last ned

Johan Giertsen

Hedmark fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 5 6 5 5 1 2 3 2 2 3 1
S2005 4 6 6 5 5 1 2 2 2 1 2 1
S2009 4 6 6 5 5 1 2 2 2 1 2 1
S2013 3 5 5 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2017 2 5 5 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2021 3 5 5 5 5 1 2 2 2 1 2 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Høyre 26/17 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / HA 22/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
InFact / NRK / OA / Gld / Østl 20/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / HA 2/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / HA 36/13 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / HA 22/13 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / HA 6/13 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / HA 44/12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / HA 36/12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / Høyre 23/12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Sentio / HA 2/17 InFact / NRK / OA / Gld / Østl 20/17 Sentio / HA 22/17 Respons / Høyre 26/17
Ap 54,9 56,0 33,1 39,8 38,8 36,4 40,1
Høyre 15,4 17,6 10,6 13,6 11,1 12,7 14,3
Frp 0,0 2,3 8,4 7,9 6,5 8,3 10,6
SV 6,6 7,8 6,9 2,6 4,4 3,4 3,6
Sp 13,9 0,0 28,0 29,5 25,6 29,6 21,6
KrF 4,4 0,0 1,6 2,6 2,8 2,6 3,1
Venstre 1,9 0,0 2,3 2,3 3,0 1,6 1,5
MDG 0,0 0,0 2,1 0,7 2,5 2,1 2,5
Rødt 0,0 0,3 3,4 0,7 2,6 0,8 1,6
Andre 2,9 16,0 3,6 0,4 2,7 2,6 1,0
R+SV+Ap+Sp 75,4 64,1 71,4 72,6 71,4 70,2 66,9
Frp+H+KrF+V 21,7 19,8 22,9 26,4 23,4 25,2 29,5
Sp+KrF+V 20,3 0,0 32,0 34,4 31,4 33,8 26,2
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner