Poll of polls

Målinger fra partier

Publisert 25. juni 2017. Sist endret 25. juni 2017.

Vi mottar fra tid til annen målinger fra partier som anmoder om publisering. Vi har så langt sagt ja til alle slike henvendelser.

Vi kommer fra nå av til å stille som vilkår for publisering at partiet som er oppdragsgiver, også sender råtallene. Utlegging på pollofpolls.no vil ikke skje før råtallene er mottatt. SV er et mønster – samme dag som vi mottok målingen i Oslo der partiet var oppdragsgiver (21. juni 2017), mottok vi også råtall.

Den samme betingelsen vil bli stilt overfor andre organisasjoner enn partier som anmoder om publisering, dvs når andre enn medier er oppdragsgivere.

Åpenhet om råtall vil bidra til etterprøvbarhet, blant annet ved at leserne selv kan bedømme om ulike partier har kommet særlig heldig – eller uheldig – ut av byråenes bearbeiding av materialet.

Partier som oppdragsgivere må derfor fra nå av tåle en høyere terskel for publisering på våre nettsider, enn der en måling har en avis eller et annet medium som oppdragsgiver.

Er et medium oppdragsgiver, vil vi fortsatt legge ut alle målinger vi blir kjent med, men medier (eller andre) som bestiller en partimåling bør kreve at byrået leverer råtall som en del av bakgrunnsmaterialet. Uten råtall blir undersøkelsen mindre etterprøvbar.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no