Poll of polls

Østfold: Ser Sp toppen nå?

Publisert 6. juni 2017. Sist endret 6. juni 2017.

Kommunevåpen
Østfold fylke
Folketall: 283 574
Fylkesordfører: Ole Haabeth, Ap
Fakta om målingen
InFact for Amedia.
OEV
Ap36,76,2
H19,91,2
Frp11,7-1,0
SV3,8-2,3
Sp12,4-1,7
KrF5,42,1
V2,6-0,3
MDG3,10,1
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1011 (gir vanlige feilmarginer).

Østfold – stortingsvalg – InFact for Amedia – opptatt 1. juni 2017, publisert 6. juni.

1) SV, MDG og Rødt fikk samlet fem pst i Østfold i 2013. Denne målingen gir disse tre partiene samlet 9,4 pst. Alle tre partiene er i pluss både mot valget for fire år side og mot forrige fylkesmåling i Østfold, som var Sentio for Fredriksstad Blad i april.

2) Senterpartiet har, ikke uventet, sterk vekst med 12,4 (tredobling mot 2013). Men Sp er to promille ned, sammenlignet med Sentios fylkesmåling i april.

3) Sentio vekter mot 2013. Sp fikk da 4,1 pst i Østfold. InFact vekter mot kvlg 2015. Sp fikk da 7,0 i Østfold. Tross klar forskjell i vektingstall, er Sp hos InFact i juni uendret mot Sentio i april. Dette er derfor en av flere målinger som reiser spørsmålet om Sp har passert toppen.

Fylke utjevning

4) Arbeiderpartiet ble av InFact målt til pluss 1,8 mot valget 2013. Sammenlignet med forrige fylkesmåling i Østfold (Sentio i april i år som nevnt), er Ap tre prosentpoeng ned.

5) Høyre ble av InFact notert til 19,9. Vektingstallet fra kommunevalget er 23,3. Sentio i april målte Høyre til 20,3.

 

 

 

Østfold fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 3 4 3 3 2 4 5 4 3 5 2
S2005 3 4 5 4 4 1 4 5 4 2 5 1
S2009 4 4 5 5 5 1 4 5 4 2 5 1
S2013 3 3 4 4 4 3 5 6 5 4 6 3
S2017 3 5 5 4 4 2 4 4 4 2 4 2
S2021 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InFact / Amedia 23/17 4 5 5 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / FB 17/17 4 5 5 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / Ap 6/16 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2
Sentio / Ap 25/14 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2
Sentio / NRK 50/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / FB / MA / SA / SA / HA 36/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
InFact / NRK 36/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
InFact / NRK 34/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / FB / MA / SA / SA / HA 33/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / FB / MA / SA / SA / HA 22/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / FB / MA / SA / SA / HA 16/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / FB 5/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / FB / MA 26/12 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Sentio / Ap 25/14 Sentio / Ap 6/16 Sentio / FB 17/17 InFact / Amedia 23/17
Ap 44,0 45,3 30,5 40,0 39,0 39,7 36,7
Høyre 26,4 28,5 18,7 23,7 21,8 20,3 19,9
Frp 0,9 3,7 12,7 17,0 19,0 13,4 11,7
SV 2,9 3,3 6,1 2,5 2,7 3,1 3,8
Sp 8,1 6,7 14,1 4,5 4,3 12,6 12,4
KrF 11,4 9,1 3,3 4,6 5,2 4,3 5,4
Venstre 3,3 2,4 2,9 2,2 2,7 1,4 2,6
MDG 0,0 0,0 3,0 2,8 2,4 2,1 3,1
Rødt 0,3 0,4 4,6 0,4 2,1 1,7 2,5
Andre 2,8 0,7 4,2 2,5 0,9 1,3 2,0
R+SV+Ap+Sp 55,3 55,7 55,3 47,4 48,1 57,1 55,4
Frp+H+KrF+V 41,9 43,6 37,6 47,5 48,7 39,4 39,6
Sp+KrF+V 22,7 18,2 20,4 11,3 12,2 18,3 20,4
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner